Enfocament Pràctic

El focus de la nostra activitat se centra en oferir una formació de qualitat que permeti l'ocupabilitat del nostre alumnat , i que s'ajusti a les necessitats del nostre entorn. És per això que la universitat té una relació molt estreta amb el teixit empresarial, el sistema productiu i la societat en el seu conjunt, dissenyant programes que fomentin la adquisión de competències i habilitats demandades ara i en el futur, des de la col·laboració a la creativitat. De la mateixa manera, el nostre focus se centra en fer costat l'alumnat perquè desenvolupi solucions a problemes i reptes que la societat ens presenta, actuant la universitat com un hub d'innovació, donant el protagonisme a l'estudiant, i fomentant l'emprenedoria i la inserció laboral dels titulats.

 

Enfocament Interdisciplinari

El caràcter interdisciplinari de la universitat suposa la conformació d'un equip docent multidisciplinari. Cadascun dels professors, professores, i experts professionals que formen part de l'equip docent compta amb una llarga trajectòria d'estudi i contribució a la societat. Tots els programes brinden l'oportunitat de transcendir cada disciplina i formar professionals amb una capacitat d'anàlisi i presa de decisions des d'una visió global.

 

Enfocament Internacional

L'alumnat és el centre de tota activitat de la universitat que se centra principalment a promoure polítiques d'igualtat de gènere i posicionar a la institució com a accessible i inclusiva. La nostra marcada vocació internacional es reflecteix tant en l'enfocament dels plans lectius com en la composició de l'alumnat, i és per això que el nostre objectiu és desenvolupar l'activitat docent i investigadora en un entorn global fomentant la diversitat com a motor de solucions més robustes. La universitat obre les seves portes a la cooperació internacional amb institucions i docents amb el mateix afany de crear un món millor, sigui com sigui el seu origen.