Viure en un estat de canvi és la nova normalitat.

 

Enfocament Pràctic

El focus de la nostra activitat se centra en oferir una formació de qualitat que permeti l'ocupabilitat del nostre alumnat , i que s'ajusti a les necessitats del nostre entorn. És per això que la universitat té una relació molt estreta amb el teixit empresarial, el sistema productiu i la societat en el seu conjunt, dissenyant programes que fomentin la adquisión de competències i habilitats demandades ara i en el futur, des de la col·laboració a la creativitat. De la mateixa manera, el nostre focus se centra en fer costat l'alumnat perquè desenvolupi solucions a problemes i reptes que la societat ens presenta, actuant la universitat com un hub d'innovació, donant el protagonisme a l'estudiant, i fomentant l'emprenedoria i la inserció laboral dels titulats.

Enfocament Interdisciplinari

El caràcter interdisciplinari de la universitat suposa la conformació d'un equip docent multidisciplinari. Cadascun dels professors, professores, i experts professionals que formen part de l'equip docent compta amb una llarga trajectòria d'estudi i contribució a la societat. Tots els programes brinden l'oportunitat de transcendir cada disciplina i formar professionals amb una capacitat d'anàlisi i presa de decisions des d'una visió global.

Enfocament Internacional

L'alumnat és el centre de tota activitat de la universitat que se centra principalment a promoure polítiques d'igualtat de gènere i posicionar a la institució com a accessible i inclusiva. La nostra marcada vocació internacional es reflecteix tant en l'enfocament dels plans lectius com en la composició de l'alumnat, i és per això que el nostre objectiu és desenvolupar l'activitat docent i investigadora en un entorn global fomentant la diversitat com a motor de solucions més robustes. La universitat obre les seves portes a la cooperació internacional amb institucions i docents amb el mateix afany de crear un món millor, sigui com sigui el seu origen.