UCMA
Sol·licita Informació
UCMA phone+376 878 300

Bàtxelor en Psicologia

Metodología Online
Metodologia Online
Bachelor en Psicología de la Universitat Carlemany
El Bàtxelor en Psicologia et permetrà millorar la salut i la qualitat de vida d'individus, grups i organitzacions en els diferents contextos de l'exercici professional.
Bachelor en Psicología de la Universitat Carlemany
Abril 2023
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
Bachelor en Psicología de la Universitat Carlemany
Abril 2023
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
 • Home
 • Programes
 • Bàtxelors
 • Bàtxelor en Psicologia
Bàtxelor en Psicologia
Sol·licita Informació
Presentació
 • Pla d'Estudis
 • Equip docent
 • Ocupabilitat
 • Accés
 • Finançament
Presentació
Pla d'Estudis
Equip docent
Ocupabilitat
Accés
Finançament

Presentació

Hi ha una manera d'ajudar a les persones, comprendre-les.

En les societats actuals, la psicologia s'ha anat conformant com un element central de l'activitat professional, en tots aquells àmbits en els quals les persones es desenvolupen al llarg del seu cicle vital.

D'aquesta manera, les persones expertes en psicologia són requerides com a professionals del comportament humà, expertes i competents en múltiples àrees, la qual cosa les confereixen diversos perfils i variades aplicacions psicològiques.

Contribució als ODS

ODS 3: Aplicaràs els principis tècniques i coneixements per a mantenir la salut i el benestar de les persones.


ODS 4: Des de la psicologia educativa i la psicologia del desenvolupament intervindràs sobre el comportament humà en situacions educatives.


ODS 5: La psicologia et permetrà intervenir sobre processos socials canviants.


ODS 10: Reduiràs les desigualtats a través de l'avaluació i la intervenció psicològica.


ODS 16: Adquiriràs eines d'intervenció que promouen societats justes, pacífiques i inclusives.

Transforma el Món

Busquem persones interessades en la millora de la qualitat de vida a través de la psicologia, conscients de la necessitat d'actuar des del respecte, l'empatia i el treball col·laboratiu, basant-se en la capacitat crítica i l'anàlisi de l'entorn.

Lidera Projectes

Contribuiràs en el manteniment i millora de la salut mental de les persones tant en el seu desenvolupament com durant la vida adulta, en contextos individuals, grupals i col·lectius dins de l'àmbit personal com a laboral, d'una societat en constant evolució.

Valors diferencials del Pograma

 • Capacitació per a gestionar la informació i comunicar el coneixement, resolent situacions en una societat en constant evolució.
 • Actuació segons l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • Disseny i desenvolupament de projectes i processos emprenedors en psicologia des d'una perspectiva d'equilibri.
 • Formació pràctica en l'anàlisi de necessitats d'intervenció en diversos àmbits de la psicologia com a base de propostes de prevenció, intervenció i orientació.

Contribució als ODS

Transforma el Món

Lidera Projectes

Valors diferencials del Pograma

ODS 3: Aplicaràs els principis tècniques i coneixements per a mantenir la salut i el benestar de les persones.


ODS 4: Des de la psicologia educativa i la psicologia del desenvolupament intervindràs sobre el comportament humà en situacions educatives.


ODS 5: La psicologia et permetrà intervenir sobre processos socials canviants.


ODS 10: Reduiràs les desigualtats a través de l'avaluació i la intervenció psicològica.


ODS 16: Adquiriràs eines d'intervenció que promouen societats justes, pacífiques i inclusives.

Busquem persones interessades en la millora de la qualitat de vida a través de la psicologia, conscients de la necessitat d'actuar des del respecte, l'empatia i el treball col·laboratiu, basant-se en la capacitat crítica i l'anàlisi de l'entorn.

Contribuiràs en el manteniment i millora de la salut mental de les persones tant en el seu desenvolupament com durant la vida adulta, en contextos individuals, grupals i col·lectius dins de l'àmbit personal com a laboral, d'una societat en constant evolució.

 • Capacitació per a gestionar la informació i comunicar el coneixement, resolent situacions en una societat en constant evolució.
 • Actuació segons l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • Disseny i desenvolupament de projectes i processos emprenedors en psicologia des d'una perspectiva d'equilibri.
 • Formació pràctica en l'anàlisi de necessitats d'intervenció en diversos àmbits de la psicologia com a base de propostes de prevenció, intervenció i orientació.

Pla d'Estudis

Adquireix totes les competències en psicologia.

El pla d'estudis del Bàtxelor en Psicologia té un total de 180 crèdits europeus.

Està estructurat en 6 semestres que tenen cadascun una càrrega lectiva de 30 ECTS ( 1 ECTS equival a 30 hores). Es compon de 24 unitats d'aprenentatge de 6 ECTS, que fan un total de 144 ECTS obligatoris, de 4 unitats d'aprenentatge de 6 ECTS, que fan un total de 24 ECTS optatius i 1 unitat d'aprenentatge Treball Final de Báchelor de 12 ECTS.

Primer Any

60 ECTS
Semestre 1
Introducció en l'anàlisi quantitativa de dades
6 ECTS Obligatòria
Psicologia social
6 ECTS Obligatòria
Psicologia del desenvolupament I
6 ECTS Obligatòria
Processos psicològics I
6 ECTS Obligatòria
Bases biològiques del comportament humà
6 ECTS Obligatòria
Semestre 2
Responsabilitat social i comportament sostenible
6 ECTS Obligatòria
Psicologia i vida digital
6 ECTS Obligatòria
Processos psicològics II
6 ECTS Obligatòria
Història, etica i deontologia Professional
6 ECTS Obligatòria
Avaluació psicològica I
6 ECTS Obligatòria

Segon Any

60 ECTS
Semestre 3
Psicometria
6 ECTS Obligatòria
Neuropsicologia
6 ECTS Obligatòria
Psicologia organitzacional
6 ECTS Obligatòria
Metodologia quantitativa aplicada a la psicologia
6 ECTS Obligatòria
Psicologia del desenvolupament II
6 ECTS Obligatòria
Semestre 4
Psicologia dels grups
6 ECTS Obligatòria
Psicologia educativa
6 ECTS Obligatòria
Psicologia de la personalitat i de la identitat
6 ECTS Obligatòria
Psicopatologia
6 ECTS Obligatòria
Psicologia de les diferències individuals
6 ECTS Obligatòria

Tercer Any

60 ECTS
Semestre 5
Metodologia qualitativa aplicada a la psicologia
6 ECTS Obligatòria
Optativa I
6 ECTS Optativa
Optativa II
6 ECTS Optativa
Psicologia clínica i sanitària
6 ECTS Optativa
Intervenció i tractaments psicològics
6 ECTS Obligatòria
Semestre 6
Pràctiques
6 ECTS Obligatòria
Hàbits per a la salut
6 ECTS Obligatòria
Optativa III
6 ECTS Optativa
Treball Final de Bàtxelor (TFB)
12 ECTS Obligatòria

Descàrregues

Descarrega't la documentació del Bàtxelor en Psicologia.

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària oficial, si estàs en possessió d'un diploma de formació professional superior, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar en la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per a reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i te'l lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

TITULACIÓ

Titulació

Les persones que superin totes les unitats d'aprenentatge proposades en el pla d'estudis podran sol·licitar:

 • Títol de Bàtxelor en Psicologia expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.
 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.
 • Suplement Europeu del Títol, bilingüe, expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt

  *Pla d'Estudis del Bàtxelor en en Psicologia aprovat pel Decret 47/2022 del Govern d'Andorra.

Metodologia

Metodologia

Concilia l'estudi amb altres responsabilitats

Programació setmanal que et permetrà organitzar les teves activitats amb antelació.

Enfocament tecnològic

Ús d'eines i recursos digitals que et preparen per a l'entorn professional.

Aprèn a aprendre

Desenvoluparàs estratègies de treball i solucions orientades a la millora permanent.

Centrat en tu i guiat per docents

El pla docent dissenyat pensant en l'experiència d'aprenentatge que viuràs amb nosaltres.

Eines i recursos addicionals

Eines i recursos addicionals

Biblioteca d'EBSCOhost

Publicacions científiques, llibres electrònics i audiollibres d'humanitats, educació, psicologia o ciències de la informació entre altres.

Base de dades Emeraldinsight

Articles, revistes científiques o casos d'estudi en educació, sociologia, recursos humans o gestió del medi ambient.

Equip Docent

Coneix al professorat que impartirà aquest bàtxelor
Bandera

Ocupabilitat

Treballaràs amb persones, grups, comunitats i organitzacions buscant la finalitat última de prevenir la malaltia i promoure la salut i la qualitat de vida.

Empresa i Organismes públics

 • Psicologia d'organitzacions i dels recursos humans. 
 • Psicologia jurídica i/o forense.
 • Psicologia del trànsit i de la seguretat viària.
 • Recerca científica.

Salut

 • Neuropsicologia clínica.
 • Psicooncologia.
 • Psico gerontologia.
 • Psicologia de l'activitat física i de l'esport.

Educació social

 • Psicologia educativa.
 • Psicologia d'intervenció social. 
 • Psicologia d'emergències i catàstrofes.
Proceso de Admisión

Accés

Des de l'equip d'admissions busquem persones apassionades, creatives, enèrgiques, idealistes i optimistes sobre el futur, amb curiositat i ampli interès pel coneixement, i una motivació per a contribuir en la millora permanent del nostre entorn.

Requisits de documentació d'accés:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.
 • Diploma Professional Avançat.
 • Estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats.
 • Estudis universitaris oficials finalitzats.
 • Prova d'accés per a majors de 25, 40, 45 anys.

Com estipula el Decret 17-6-2020 del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, les persones amb qualificacions estrangeres poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES  si compleixen amb els requisits d'accés als nivells similars de l'ensenyament superior que exigeixi el sistema educatiu del país on han cursat els estudis previs, sempre que no hi hagi diferències substancials.

Les persones amb qualificacions estrangeres de països amb els quals Andorra s'hagi obligat mitjançant un conveni o un acord poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES,  d'acord amb les disposicions establertes al conveni o en l'acord.

En tots els casos, les persones amb qualificacions d'accés a l'ensenyament superior estrangeres han de sol·licitar al ministeri encarregat de l'ensenyament superior la verificació del compliment dels requisits d'accés a un determinat nivell d'ensenyament superior andorrà, d'acord amb l'article 9 del Decret 17-6-2020.

1. Sol·licitud d'informació

 • Emplenes el formulari d'informació.
 • T'assignem un assessor de programa.

2. Assessorament personalitzat

 • Verificació dels teus requisits acadèmics d'accés.
 • Anàlisi dels teus interessos de futur i la teva experiència professional

3. Lliurament de documentació i matrícula

 • Titulació d'accés acadèmica i DNI/Passaport.
 • Certificat de notes, per a fer-te un estudi de convalidació de crèdits.
 • En 24h et comunicarem la resolució de la teva admissió.
 • Formalitzes la teva matrícula.

Finançament

Financiación
La Universitat Carlemany, compromesa amb l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, posa a la disposició del seu alumnat descomptes, beques i possibilitats de finançament de les diferents titulacions, amb la finalitat de “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots”.

IInversió del programa:

 • Preu ECTS: 62,50€.
 • Preu ECTS convalidat: 10€.
 • Preu curs acadèmic (60 ECTS): 3.750€
 • Preu semestral (30 ECTS): 1.875€

Descomptes:

 • Descompte per data de matrícula: a consultar.
 • 10% descompte Beca compromís, es manté durant tot el període de docència.

Finançament:

 • Pagament comptat: descompte del 10%.
 • Pagament en dues vegades: descompte del 5%.
 • Ajornat: 12 quotes sense interessos.
“Haver conegut virtualment a altres companys m'enriqueix molt perquè observes diferents rols i diferents personalitats, i això fa que la teva ment ampliï l'angle de visió”.
Gloria Calderón
Alumna del Bàtxelor en Psicologia

Preguntes Freqüents

Podré homologar el títol de Bàtxelor a Espanya?

Hi ha dos tràmits possibles: quan el títol dona accés a una professió regulada el tràmit es diu homologació. Quan no dona accés a una professió regulada, el tràmit es diu equivalència. Una vegada obtingut el títol de Bàtxelor, podràs iniciar el tràmit corresponent en el Ministeri d'Educació.

El títol de Bàtxelor dona accés a un Màster?

Sí, el Bàtxelor dona accés a estudis de postgrau (Màster). Així i tot, cada universitat estipula els requisits d'accés per a accedir als seus programes de Màster, per la qual cosa és important que t'informis en la universitat on vulguis estudiar el màster els requisits d'accés que tenen.

Puc col·legiar-me?

Els requisits per a col·legiar-se ho estipula cada col·legi de manera independent. En aquest cas, hauràs de consultar al col·legi corresponent a la teva comunitat autònoma quins requisits et sol·licitaran.

Podré presentar-me a oposicions?

El títol que rebràs serà un títol oficial de l'EEES. La càrrega lectiva és de 180 ECTS. En el cas de voler-te presentar a oposicions, hauràs de consultar les bases de cadascuna de les convocatòries.