Logo UCMA
Sol·licita Informació
+376 878 300

Bàtxelor en Psicologia

Correspondencia nivel de grado
Corresponent al nivell de Grau
Bachelor en Psicología de la Universitat Carlemany
El Bàtxelor en Psicologia et permetrà millorar la qualitat de vida d'individus, grups i organitzacions en els diferents contextos de l'exercici professional.
Titulació oficial
Bachelor en Psicología de la Universitat Carlemany
Octubre 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
Bachelor en Psicología de la Universitat Carlemany
Octubre 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
 • Home
 • Programes
 • Bàtxelors
 • Bàtxelor en Psicologia
Bàtxelor en Psicologia
Sol·licita Informació
Presentació
 • Pla d'Estudis
 • Equip docent
 • Ocupabilitat
 • Accés
 • Finançament
Presentació
Pla d'Estudis
Equip docent
Ocupabilitat
Accés
Finançament

Presentació

Hi ha una manera d'ajudar a les persones, comprendre-les.

En les societats actuals, la psicologia s'ha anat conformant com un element central de l'activitat professional, en tots aquells àmbits en els quals les persones es desenvolupen al llarg del seu cicle vital.

D'aquesta manera, les persones expertes en psicologia són requerides com a professionals del comportament humà, expertes i competents en múltiples àrees, la qual cosa les confereixen diversos perfils i variades aplicacions psicològiques.

Contribució als ODS

ODS 3: Aplicaràs els principis tècniques i coneixements per a mantenir la salut i el benestar de les persones.


ODS 4: Des de la psicologia educativa i la psicologia del desenvolupament intervindràs sobre el comportament humà en situacions educatives.


ODS 5: La psicologia et permetrà intervenir sobre processos socials canviants.


ODS 10: Reduiràs les desigualtats a través de l'avaluació i la intervenció psicològica.


ODS 16: Adquiriràs eines d'intervenció que promouen societats justes, pacífiques i inclusives.

Transforma el Món

Busquem persones interessades en la millora de la qualitat de vida a través de la psicologia, conscients de la necessitat d'actuar des del respecte, l'empatia i el treball col·laboratiu, basant-se en la capacitat crítica i l'anàlisi de l'entorn.

Lidera Projectes

Contribuiràs en el manteniment i millora de la salut de les persones tant en el seu desenvolupament com durant la vida adulta, en contextos individuals, grupals i col·lectius dins de l'àmbit personal com a laboral, d'una societat en constant evolució.

Valors diferencials del Pograma

 • Capacitació per a gestionar la informació i comunicar el coneixement, resolent situacions en una societat en constant evolució.
 • Actuació segons l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • Disseny i desenvolupament de projectes i processos emprenedors en psicologia des d'una perspectiva d'equilibri.
 • Formació pràctica en l'anàlisi de necessitats d'intervenció en diversos àmbits de la psicologia com a base de propostes de prevenció, intervenció i orientació.
Contribució als ODS
Transforma el Món
Lidera Projectes
Valors diferencials del Pograma

ODS 3: Aplicaràs els principis tècniques i coneixements per a mantenir la salut i el benestar de les persones.


ODS 4: Des de la psicologia educativa i la psicologia del desenvolupament intervindràs sobre el comportament humà en situacions educatives.


ODS 5: La psicologia et permetrà intervenir sobre processos socials canviants.


ODS 10: Reduiràs les desigualtats a través de l'avaluació i la intervenció psicològica.


ODS 16: Adquiriràs eines d'intervenció que promouen societats justes, pacífiques i inclusives.

Busquem persones interessades en la millora de la qualitat de vida a través de la psicologia, conscients de la necessitat d'actuar des del respecte, l'empatia i el treball col·laboratiu, basant-se en la capacitat crítica i l'anàlisi de l'entorn.

Contribuiràs en el manteniment i millora de la salut de les persones tant en el seu desenvolupament com durant la vida adulta, en contextos individuals, grupals i col·lectius dins de l'àmbit personal com a laboral, d'una societat en constant evolució.

 • Capacitació per a gestionar la informació i comunicar el coneixement, resolent situacions en una societat en constant evolució.
 • Actuació segons l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • Disseny i desenvolupament de projectes i processos emprenedors en psicologia des d'una perspectiva d'equilibri.
 • Formació pràctica en l'anàlisi de necessitats d'intervenció en diversos àmbits de la psicologia com a base de propostes de prevenció, intervenció i orientació.

Pla d'Estudis

Adquireix totes les competències en psicologia.

El pla d'estudis del Bàtxelor en Psicologia té un total de 180 crèdits europeus.

Està estructurat en 6 semestres que tenen cadascun una càrrega lectiva de 30 ECTS ( 1 ECTS equival a 30 hores). Es compon de 24 unitats d'aprenentatge de 6 ECTS, que fan un total de 144 ECTS obligatoris, de 4 unitats d'aprenentatge de 6 ECTS, que fan un total de24 ECTS optatius i 1 unitat d'aprenentatgeTreball Final de Bàtxelor de 12 ECTS.

Primer Curs

60 ECTS
Semestre 1
Bases biològiques del comportament humà
6 ECTS Obligatòria
Psicologia social
6 ECTS Obligatòria
Processos psicològics I
6 ECTS Obligatòria
Introducció a l'anàlisi quantitativa de dades
6 ECTS Obligatòria
Psicologia del desenvolupament I
6 ECTS Obligatòria
Semestre 2
Psicologia i vida digital
6 ECTS Obligatòria
Responsabilitat social i comportament sostenible
6 ECTS Obligatòria
Història, etica i deontologia professional
6 ECTS Obligatòria
Processos psicològics II
6 ECTS Obligatòria
Avaluació psicològica I
6 ECTS Obligatòria

Segon Curs

60 ECTS
Semestre 3
Psicometria
6 ECTS Obligatòria
Neuropsicologia
6 ECTS Obligatòria
Psicologia organitzacional
6 ECTS Obligatòria
Psicologia del desenvolupament II
6 ECTS Obligatòria
Metodologia quantitativa aplicada a la psicologia
6 ECTS Obligatòria
Semestre 4
Psicologia dels grups
6 ECTS Obligatòria
Psicologia educativa
6 ECTS Obligatòria
Psicologia de la personalitat i la identitat
6 ECTS Obligatòria
Psicopatologia
6 ECTS Obligatòria
Psicologia de les diferències individuals
6 ECTS Obligatòria

Tercer Curs

60 ECTS
Semestre 5
Psicologia clínica i sanitària
6 ECTS Optativa
Optativa I
6 ECTS Optativa
Optativa II
6 ECTS Optativa
Intervenció i tractaments psicològics
6 ECTS Obligatòria
Metodologia qualitativa aplicada a la psicologia
6 ECTS Obligatòria
Semestre 6
Pràctiques
6 ECTS Obligatòria
Hàbits per a la salut
6 ECTS Obligatòria
Optativa III
6 ECTS Optativa
Treball Final de Bàtxelor (TFB)
12 ECTS Obligatòria

Assignatures Optatives

60 ECTS
Semestre 5
Psicologia Organitzacional II
6 ECTS Optativa
Psicologia educativa i del desenvolupament a l'era digital
6 ECTS Optativa
Psicopatologia infantil i juvenil
6 ECTS Optativa
Intervenció psicoeducativa
6 ECTS Optativa
Psicogerontologia
6 ECTS Optativa
Intervenció terapèutica
6 ECTS Optativa
Psicologia jurídica i del testimoni forense
6 ECTS Optativa
Psicologia comunitària
6 ECTS Optativa
Psicologia de l'esport
6 ECTS Optativa
Psicologia mediada per les TIC
6 ECTS Optativa
Semestre 6
Psicologia Organitzacional II
6 ECTS Optativa
Psicologia educativa i del desenvolupament a l'era digital
6 ECTS Optativa
Psicopatologia infantil i juvenil
6 ECTS Optativa
Intervenció psicoeducativa
6 ECTS Optativa
Psicogerontologia
6 ECTS Optativa
Intervenció terapèutica
6 ECTS Opativa
Psicologia jurídica i del testimoni forense
6 ECTS Optativa
Psicologia comunitària
6 ECTS Optativa
Psicologia de l'esport
6 ECTS Optativa
Psicologia mediada per les TIC
6 ECTS Optativa
Neuropsicologia clínica
6 ECTS Optativa
Avaluació psicològica II
6 ECTS Optativa

Descàrregues

Descarrega't la documentació del Bàtxelor en Psicologia.

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària oficial o si estàs en possessió d'un diploma de formació professional superior relacionada amb el títol universitari, i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per a reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i te'l lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

TITULACIÓ

Titulació

Les persones que superin totes les unitats d'aprenentatge proposades en el pla d'estudis podran sol·licitar:

 • Títol de Bàtxelor en Psicologia expedit pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra*.
 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.
 • Suplement Europeu al Diploma expedit per la Universitat Carlemany que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

  *Pla d'Estudis del Bàtxelor en en Psicologia aprovat pel Decret 47/2022 del Govern d'Andorra i la seva pertinent modificació aprovada pel Decret 142/2023.

  El Bàtxelor en Psicologia és una titulació universitària oficial del sistema educatiu superior d'Andorra amb 180 ECTS.

Metodologia

Concilia l'estudi amb altres responsabilitats

Programació setmanal que et permetrà organitzar les teves activitats amb antelació.

Enfocament tecnològic

Ús d'eines i recursos digitals que et preparen per a l'entorn professional.

Aprèn a aprendre

Desenvoluparàs estratègies de treball i solucions orientades a la millora permanent.

Centrat en tu i guiat per docents

El pla docent dissenyat pensant en l'experiència d'aprenentatge que viuràs amb nosaltres.

Eines i recursos addicionals

Biblioteca d'EBSCOhost

Publicacions científiques, llibres electrònics i audiollibres d'humanitats, educació, psicologia o ciències de la informació entre altres.

Base de dades Emeraldinsight

Articles, revistes científiques o casos d'estudi en educació, sociologia, recursos humans o gestió del medi ambient.

Ocupabilitat

Descobreix les diverses sortides professionals del nostre Bàtxelor i converteix-te en un professional de la psicologia capaç d'afrontar els desafiaments de la societat

Psicologia educativa

Es considera una de les sortides professionals més lligades a la tradició de la psicologia atès que permet al psicòleg un vincle amb el desenvolupament integral dels nens/es i dels adolescents, ja sigui en un context educatiu formal*(1), com en un context educatiu informal.

 • Atenció a la diversitat
 • Atenció a les necessitats educatives
 • Assessorament als professionals i familiars
Salidas Profesionales - Psicología Educativa

Psicologia de la intervenció social

El psicòleg interessat en els grups, és a dir, en la seva dinamització i conducció amb voluntat d'ajuda, troba un àmbit laboral en la intervenció social.

 • Disseny i planificació de programes psico-comunitaris
 • Negociació i mediació
 • Psicologia judicial*(1)
 • Psicologia de la delinqüència i victimologia*(1)
Psicología de la intervención social

Psicologia de les organitzacions i dels recursos humans

La sortida professional del psicòleg lligada a les organitzacions permet desenvolupar un rol tradicional que aporta valor en els processos de recursos humans.

 • Selecció i desenvolupament de personal
 • Seguretat i salut laboral
 • Auditories sociolaborals
 • Organització d'estructures i processos
Salidas profesionales - Psicología de las organizaciones

Psicologia de l'activitat física i de l'esport

Comporta un àmbit laboral de creixent interès donat l'increment de participants en l'esport, tant com esportistes com personal vinculat (entrenadors, familiars...).

 • Relació entre entrenador i esportista
 • Lideratge i alt rendiment
 • Gestió de l'estrès i del cansament
Salidas profesionales - Psicología del deporte

Psicologia del trànsit i de la seguretat viària

La sortida professional del psicòleg que dona resposta a la creixent importància del factor humà en l'àmbit del trànsit, el transport i la seguretat viària.

 • Administració i formació
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Disseny i planificació de campanyes de prevenció*(1)
Salidas profesionales - Psicología del tráfico y seguridad vial

Psicologia en l'àmbit de la salut* (2)

Una de les múltiples sortides professionals pot estar enfocada en l'àmbit de la salut*(2).

 • Àrea clínica i sanitària.*(2)
Salidas profesionales - Psicología ámbito sanitario
Psicologia educativa
Psicologia de la intervenció social
Psicologia de les organitzacions i dels recursos humans
Psicologia de l'activitat física i de l'esport
Psicologia del trànsit i de la seguretat viària
Psicologia en l'àmbit de la salut* (2)

Es considera una de les sortides professionals més lligades a la tradició de la psicologia atès que permet al psicòleg un vincle amb el desenvolupament integral dels nens/es i dels adolescents, ja sigui en un context educatiu formal*(1), com en un context educatiu informal.

 • Atenció a la diversitat
 • Atenció a les necessitats educatives
 • Assessorament als professionals i familiars
Salidas Profesionales - Psicología Educativa

El psicòleg interessat en els grups, és a dir, en la seva dinamització i conducció amb voluntat d'ajuda, troba un àmbit laboral en la intervenció social.

 • Disseny i planificació de programes psico-comunitaris
 • Negociació i mediació
 • Psicologia judicial*(1)
 • Psicologia de la delinqüència i victimologia*(1)
Psicología de la intervención social

La sortida professional del psicòleg lligada a les organitzacions permet desenvolupar un rol tradicional que aporta valor en els processos de recursos humans.

 • Selecció i desenvolupament de personal
 • Seguretat i salut laboral
 • Auditories sociolaborals
 • Organització d'estructures i processos
Salidas profesionales - Psicología de las organizaciones

Comporta un àmbit laboral de creixent interès donat l'increment de participants en l'esport, tant com esportistes com personal vinculat (entrenadors, familiars...).

 • Relació entre entrenador i esportista
 • Lideratge i alt rendiment
 • Gestió de l'estrès i del cansament
Salidas profesionales - Psicología del deporte

La sortida professional del psicòleg que dona resposta a la creixent importància del factor humà en l'àmbit del trànsit, el transport i la seguretat viària.

 • Administració i formació
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Disseny i planificació de campanyes de prevenció*(1)
Salidas profesionales - Psicología del tráfico y seguridad vial

Una de les múltiples sortides professionals pot estar enfocada en l'àmbit de la salut*(2).

 • Àrea clínica i sanitària.*(2)
Salidas profesionales - Psicología ámbito sanitario

*(1)Podria requerir formació addicional

*(2) El Bàtxelor en Psicologia no dona accés directe a l'exercici de la professió regulada en l'àmbit de la salut, requereix formació addicional. Per a alumnes internacionals, l'habilitació professional en l'àmbit de la salut està subjecta al reconeixement de la titulació oficial de Bàtxelor d'Andorra al títol universitari oficial en Psicologia del país on es pretengui exercir, així com el compliment dels requisits específics d'accés de la normativa aplicable

Després de l'obtenció del títol de Bàtxelor de 180 ECTS del sistema educatiu d'Andorra, en aquells països els sistemes educatius dels quals tinguin una càrrega de crèdits superior, la Universitat on se sol·liciti la convalidació podrà requerir completar els crèdits necessaris que contempli el seu programa d'estudis i aconseguir la titulació oficial en Psicologia equivalent.

Andorra: L'habilitació professional en aquestes àrees requereix formació addicional.

Països Unió Europa: En la majoria dels països de la Unió Europea, es requereix formació addicional. Per a conèixer més sobre l'habilitació professional en aquestes àrees, consultar la base de dades de professions regulades de la UE i la normativa d'accés aplicable de cada país: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/home  

Resta països: Per a l'habilitació professional en aquestes àrees consultar normativa pròpia de cada país on es pretengui exercir.

Proceso de Admisión

Accés

Des de l'equip d'admissions busquem persones apassionades, creatives, enèrgiques, idealistes i optimistes sobre el futur, amb curiositat i ampli interès pel coneixement, i una motivació per a contribuir en la millora permanent del nostre entorn.

Requisits de documentació d'accés:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.
 • Diploma Professional Avançat.
 • Estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats.
 • Estudis universitaris oficials finalitzats.
 • Prova d'accés per a majors de 25, 40, 45 anys.

Com estipula el Decret 17-6-2020 del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, les persones amb qualificacions estrangeres poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES  si compleixen amb els requisits d'accés als nivells similars de l'ensenyament superior que exigeixi el sistema educatiu del país on han cursat els estudis previs, sempre que no hi hagi diferències substancials.

Les persones amb qualificacions estrangeres de països amb els quals Andorra s'hagi obligat mitjançant un conveni o un acord poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES,  d'acord amb les disposicions establertes al conveni o en l'acord.

En tots els casos, les persones amb qualificacions d'accés a l'ensenyament superior estrangeres han de sol·licitar al ministeri encarregat de l'ensenyament superior la verificació del compliment dels requisits d'accés a un determinat nivell d'ensenyament superior andorrà, d'acord amb l'article 9 del Decret 17-6-2020.

1. Sol·licitud d'informació

 • Emplenes el formulari d'informació.
 • T'assignem un assessor de programa.

2. Assessorament personalitzat

 • Verificació dels teus requisits acadèmics d'accés.
 • Anàlisi dels teus interessos de futur i la teva experiència professional

3. Lliurament de documentació i matrícula

 • Titulació d'accés acadèmica i DNI/Passaport.
 • Certificat de notes, per a fer-te un estudi de convalidació de crèdits.
 • En 24h et comunicarem la resolució de la teva admissió.
 • Formalitzes la teva matrícula.

Finançament

Financiación

Inversió del programa:

 • Preu ECTS: 70€.
 • Preu ECTS convalidat: 15€.
 • Preu curs acadèmic (60 ECTS): 4.200€
 • Preu semestral (30 ECTS): 2.100€

Descomptes:

 • Descompte per data de matrícula: a consultar.

Finançament:

 • Pagament comptat: descompte del 10%.
 • Pagament en dues vegades: descompte del 5%.
 • Ajornat: 12 quotes sense interessos.
“Haver conegut virtualment a altres companys m'enriqueix molt perquè observes diferents rols i diferents personalitats, i això fa que la teva ment ampliï l'angle de visió”.
Gloria Calderón
Alumna del Bàtxelor en Psicologia

Podré sol·licitar el reconeixement del títol de bàtxelor al meu país?

En alguns sistemes educatius de països que han subscrit l'EEES  (https://www.ehea.info/page-members) els programes d'estudi tenen una càrrega de crèdits similar a la del Bàtxelor de la Universitat Carlemany d'Andorra, en algun d'aquests països com és el cas d'Espanya,  els programes d'estudis de Grau espanyol tenen una diferència de 60 ECTS addicionals, és a dir un any addicional, ja que el Grau espanyol compta amb 240 ECTS. Es recomana consultar amb les autoritats competents els requisits per al reconeixement.  És potestat de cada Estat el reconeixement dels títols universitaris oficials expedits en altres països, per a més informació sobre el procediment i requisits, recomanem dirigir-se a les autoritats competents en matèria educativa en cada país.

El títol de bàtxelor dona accés a un màster?

Si, el bàtxelor dona accés a estudis de postgrau (màster) ja que es tracta d'una titulació de primer cicle universitari. Així i tot, cada universitat estipula els requisits d'accés per a accedir als seus programes de màster, en funció de si es tracta d'un màster universitari oficial o un màster d'especialització, en el cas del màster habilitant per a exercir una professió regulada, no dona accés directe, per la qual cosa és important que t'informis, en la universitat on vulguis estudiar el màster, respecte als requisits d'accés que tenen.

El Bàtxelor en Psicologia dona accés a Masters habilitants en l'àrea sanitària en l'EEES com el Màster en Psicologia General Sanitària?

Cada Estat membre de l'EEES estableix la normativa que regula l'accés a màsters habilitants en l'àrea sanitària, en el cas d'Espanya la normativa que regula l'accés al Màster en Psicologia General, estableix que s'ha d'estar en possessió d'un Grau Espanyol, per la qual cosa necessitaràs tenir prèviament el reconeixement del bàtxelor per part de les autoritats competents.

Puc col·legiar-me?

Els requisits per a col·legiar-se ho estipula cada col·legi de manera independent en els seus estatuts. En aquest cas, hauràs de consultar al col·legi corresponent a la teva localitat quins requisits et sol·licitaran.

Podré presentar-me a oposicions?

El títol que rebràs serà un títol oficial de l'EEES. La càrrega lectiva és de 180 ECTS. En el cas de voler-te presentar a oposicions, hauràs de consultar les bases de cadascuna de les convocatòries.

FAQs | Preguntes Freqüents

Posem a la teva disposició les preguntes més freqüents sobre el programa.