UCMA
Sol·licita Informació
UCMA phone+376 878 300

Bàtxelor en Informàtica

Metodología Online
Metodología Online
Bachelor en Informática de la Universitat Carlemany
El Bàtxelor en Informàtica et permetrà desenvolupar tasques en els àmbits de la programació i administració de sistemes des d'una perspectiva sostenible, així com realitzar el teu propi projecte d'empresa.
Bachelor en Informática de la Universitat Carlemany
Abril 2023
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
Bachelor en Informática de la Universitat Carlemany
Abril 2023
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
 • Home
 • Programes
 • Bàtxelors
 • Bàtxelor en Informàtica
Bàtxelor en Informàtica
Sol·licita Informació
Presentació
 • Pla d'estudis
 • Equip docent
 • Ocupabilitat
 • Accés
 • Finançament
Presentació
Pla d'estudis
Equip docent
Ocupabilitat
Accés
Finançament
Presentación

Presentació

Tenim un repte: estar a l'última cada dia.

En un món on existeix una integració cada vegada més forta i necessària entre les noves tecnologies, l'economia, la societat i tots els cicles productius en general, el paper de la persona experta en informàtica és un recurs humà clau per a garantir el funcionament dels sistemes digitals i les xarxes que són indispensables per a mantenir la productivitat d'empreses i organitzacions.
En els últims anys ha anat en augment la comunicació a distància entre les relacions proveïdor-client, els grups de treball de diferents organitzacions, i fins i tot, entre els membres d'una mateixa empresa, que s'ha consolidat definitivament durant la crisi sanitària del COVID19. El model segons el qual una sèrie de serveis digitals es poden externalitzar i posar-se en marxa a distància requereix d'un personal altament format als estàndards internacionals del moment. La situació actual de serveis a distància combina la mobilitat física dels consumidors o clients amb serveis en línia altament disponibles en temps i en l'espai, la qual cosa requereix un alt nivell de seguretat tant per l'accés al servei com al tractament de les dades dels usuaris.
A més, l'enginyeria informàtica, malgrat els avanços econòmics i socials que proporciona, genera una enorme quantitat de residus electrònics i gasos d'efecte d'hivernacle que els professionals en informàtica han d'abordar.
Aquest Bàtxelor En línia en Informàtica et permetrà adquirir coneixements per a desenvolupar tasques en els àmbits de la programació, de l'administració de sistemes i de bases de dades. L'estudi es realitza amb una visió multidisciplinària, global i incorporant l'aspecte de desenvolupament sostenible. Els coneixements bàsics sobre empresa que aporta la titulació doten al professional de la capacitat de crear el seu propi projecte d'empresa en enginyeria informàtica.

Contribució als ODS

ODS 4: Desenvoluparàs eines d'educació, aplicacions i entorns web que facilitin l'educació.

ODS 7: Programaràs amb aplicacions informàtiques eficients, modernes i actualitzades que permetin la generació i la distribució de l'energia sostenible.

ODS 8: Promouràs el creixement econòmic sostenible mitjançant l'ús d'eines informàtiques usables i adaptables a l'entorn laboral.

ODS 9: Fomentaràs la innovació, a través de processos automàtics dirigits a l'ús eficient dels recursos i a la generació dels mínims residus.

ODS 11: Seràs capaç de desenvolupar la Internet de les Coses (IoT) que suposa un gran avanç en qualitat de vida per a les persones.

ODS 12: Allargaràs al màxim la vida dels dispositius o buscar estratègies per a donar una segona vida als dispositius sobre la base d'una economia circular.

ODS 13: Coneixeràs el cost en CO₂ que una solució informàtica implica.

ODS 16: Contribuiràs als avanços tecnològics i l'apoderament que aquests produeixen en la societat.

Transforma el món

Busquem persones amb entusiasme en l'aprenentatge continu, amb curiositat per estar al dia en els avanços recents en ciència i tecnologia. Professionals que volen endinsar-se en el món de la programació, la administració de sistemes informàtics, i la informàtica mòbil.

Lidera projectes

Entendràs i aprendràs a desenvolupar aplicacions en entorns d'escriptori, mòbil i web, podent donar solucions robustes de tipus tecnològic a les necessitats d'una gran varietat de situacions, sigui en un context laboral o personal. Seràs capaç de programar sent conscient de l'arquitectura, maximitzant l'eficiència dels meus programes. Aconseguiràs un profund coneixement sobre el disseny, funcionament i interacció de tots els sistemes informàtics, adquirint la capacitat de prendre decisions sobre que tecnologies usar en cada situació. Els professionals en ciència informàtica són un dels perfils més demandats i amb major projecció en el món laboral.

Valors diferencials del programa

 • Compromís real amb el desenvolupament sostenible des de tots els àmbits: tecnològic, computacional i innovació.
 • Visió interdisciplinària que afavoreix el treball en equip.
 • Model innovador per a traslladar els aprenentatges més experimentals a la metodologia en línia.
 • Capacitació per a l'emprenedoria i la innovació en solucions informàtiques.

Contribució als ODS

Transforma el món

Lidera projectes

Valors diferencials del programa

ODS 4: Desenvoluparàs eines d'educació, aplicacions i entorns web que facilitin l'educació.

ODS 7: Programaràs amb aplicacions informàtiques eficients, modernes i actualitzades que permetin la generació i la distribució de l'energia sostenible.

ODS 8: Promouràs el creixement econòmic sostenible mitjançant l'ús d'eines informàtiques usables i adaptables a l'entorn laboral.

ODS 9: Fomentaràs la innovació, a través de processos automàtics dirigits a l'ús eficient dels recursos i a la generació dels mínims residus.

ODS 11: Seràs capaç de desenvolupar la Internet de les Coses (IoT) que suposa un gran avanç en qualitat de vida per a les persones.

ODS 12: Allargaràs al màxim la vida dels dispositius o buscar estratègies per a donar una segona vida als dispositius sobre la base d'una economia circular.

ODS 13: Coneixeràs el cost en CO₂ que una solució informàtica implica.

ODS 16: Contribuiràs als avanços tecnològics i l'apoderament que aquests produeixen en la societat.

Busquem persones amb entusiasme en l'aprenentatge continu, amb curiositat per estar al dia en els avanços recents en ciència i tecnologia. Professionals que volen endinsar-se en el món de la programació, la administració de sistemes informàtics, i la informàtica mòbil.

Entendràs i aprendràs a desenvolupar aplicacions en entorns d'escriptori, mòbil i web, podent donar solucions robustes de tipus tecnològic a les necessitats d'una gran varietat de situacions, sigui en un context laboral o personal. Seràs capaç de programar sent conscient de l'arquitectura, maximitzant l'eficiència dels meus programes. Aconseguiràs un profund coneixement sobre el disseny, funcionament i interacció de tots els sistemes informàtics, adquirint la capacitat de prendre decisions sobre que tecnologies usar en cada situació. Els professionals en ciència informàtica són un dels perfils més demandats i amb major projecció en el món laboral.

 • Compromís real amb el desenvolupament sostenible des de tots els àmbits: tecnològic, computacional i innovació.
 • Visió interdisciplinària que afavoreix el treball en equip.
 • Model innovador per a traslladar els aprenentatges més experimentals a la metodologia en línia.
 • Capacitació per a l'emprenedoria i la innovació en solucions informàtiques.
Birrete

Pla d'estudis

Adquireix totes les competències en informàtica.

El pla d'estudis del Bàtxelor en Informàtica té un total de 180 crèdits europeus.

El pla d'estudis està estructurat al voltant de 6 semestres que tenen cadascun una càrrega lectiva de 30 ECTS. Es compon de 26 unitats d'aprenentatge de 6 ECTS, que fan un total de 156 crèdits troncals o obligatoris, 2 unitats d'aprenentatge de 6 ECTS que fan un total de 12 crèdits optatius a triar entre 6 unitats ofertes inicialment, i 1 unitat d'aprenentatge Treball Final de Bàtxelor, obligatori i de 12 ECTS.

Primer Any

60 ECTS
Semestre 1
Bases matemàtiques per a la informàtica
6 ECTS Obligatòria
Bases de la programació
6 ECTS Obligatòria
Electricitat i electrònica
6 ECTS Obligatòria
Informàtica i desenvolupament sostenible
6 ECTS Obligatòria
Arquitectura de computadors
6 ECTS Obligatòria
Semestre 2
Lògica computacional
6 ECTS Obligatòria
Enginyeria del Software
6 ECTS Obligatòria
Bases matemàtiques d'informàtica II
6 ECTS Obligatòria
Bases de la programació II
6 ECTS Obligatòria
Arquitectura de computadors II
6 ECTS Obligatòria

Segon Any

60 ECTS
Semestre 3
Anglès tècnic
6 ECTS Obligatòria
Estructura de dades i algorísmia
6 ECTS Obligatòria
Estadística i probabilitat
6 ECTS Obligatòria
Disseny i programació orientada a objectes
6 ECTS Obligatòria
Sistemes operatius
6 ECTS Obligatòria
Semestre 4
Anàlisi de dades
6 ECTS Obligatòria
Emprenedoria digital
6 ECTS Obligatòria
Data bases
6 ECTS Obligatòria
Implicacions ètiques de la informàtica
6 ECTS Obligatòria
Xarxes de computadors
6 ECTS Obligatòria

Tercer any

60 ECTS
Semestre 5
Aplicacions basades en tecnologies web
6 ECTS Obligatòria
Emprenedoria digital II
6 ECTS Obligatòria
Intel·ligència Artificial
6 ECTS Obligatòria
Paral·lelisme i sistemes distribuïts
6 ECTS Obligatòria
Cloud Computing Services
6 ECTS Obligatòria
Semestre 6
Projecte de Software
6 ECTS Obligatòria
Optativa
6 ECTS Obligatòria
Optativa II
6 ECTS Obligatòria
Treball Final de Bàtxelor (TFB)
12 ECTS Obligatòria

Assignatures Optatives

6 ECTS
Disseny d'aplicacions móvils
6 ECTS Optativa
Fonaments de Internet of Things (IoT)
6 ECTS Optativa
IT Security
6 ECTS Optativa
Arquitectura de Big Data
6 ECTS Optativa
Videojocs
6 ECTS Optativa
Robòtica
6 ECTS Optativa

Descàrregues

Descarrega't la documentació del Bàtxelor en Informàtica.

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària oficial, si estàs en possessió d'un diploma de formació professional superior, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar en la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per a reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i te'l lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

Sol·licitar reconeixement
TITULACIÓ

Titulació

Les persones que superin totes les unitats d'aprenentatge proposades en el pla d'estudis podran sol·licitar:

 • Títol de Bàtxelor en Informàtica expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.
 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.
 • Suplement Europeu del Títol, bilingüe, expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

  *Pla d'Estudis del Bàtxelor en Administració d'Empreses aprovat pel Decret 222/2022del Govern d'Andorra.

Metodologia

Metodologia

Concilia l'estudi amb altres responsabilitats

Programació setmanal que et permetrà organitzar les teves activitats amb antelació.

Enfocament tecnològic

Ús d'eines i recursos digitals que et preparen per a l'entorn professional.

Aprèn a aprendre

Desenvoluparàs estratègies de treball i solucions orientades a la millora permanent.

Centrat en tu i guiat per docents

El pla docent dissenyat pensant en l'experiència d'aprenentatge que viuràs amb nosaltres.

Eines i recursos adicionals

Eines i recursos adicionals

Biblioteca d'EBSCOhost

Publicacions científiques, llibres electrònics i audiollibres d'humanitats, educació, psicologia o ciències de la informació entre altres.

Base de dades Emeraldinsight

Articles, revistes científiques o casos d'estudi en educació, sociologia, recursos humans o gestió del medi ambient.

Equip Docent

Coneix al professorat que impartirà aquest bàtxelor
Bandera

Ocupabilitat

Les persones especialistes en ciència informàtica són un dels perfils més demandats i amb major projecció en el món laboral.

Organitzacions

organitzacions infromatica
 • Consultoria informàtica: empreses dedicades a la realització de serveis informàtics a clients de diferent tipologia: particulars, empreses, organitzacions i administracions. El servei a l'usuari està dirigit a les següents activitats:
  o Programació d'aplicacions en dispositius mòbils i serveis web.
  o Desenvolupament i administració en IOT (internet de les coses) en diferents contextos: cases particulars, empreses i indústries.
  o Anàlisi i programació d'aplicacions informàtiques.
  o Execució total, o parcial, de projectes informàtics corporatius.
  o Seguretat en sistemes informàtics.
  o Anàlisi forense informàtic.
  o Disseny i administració de sistemes de bases de dades personalitzats.
  o Comerç electrònic.
  o Administració de sistemes i xarxes.
  o Disseny de videojocs.
 • Administracions públiques: inclou l'administració de grans bases de dades de caràcter personal en determinats grups socials. També administra els sistemes informàtics en administracions públiques

Indústria i tecnologia

 • Indústria: desenvolupament i administració de les tecnologies de control i automatització dels processos productius.
 • Indústria tecnològica:participació en equips interdisciplinaris dirigits a la programació en projectes de disseny de nous dispositius digitals i analògics.

Innovació i sostenibilitat

 • -Innovació: Creació de petites empreses (start-ups) basades en la transferència social i empresarial de noves tecnologies informàtiques desenvolupades pel propi informàtic que actua com CEO.
 • Serveis sostenibles: disseny i implementació de solucions informàtiques alineades als ODS de l'Agenda 2030:

o Monitoratge ambiental: administració d'estacions meteorològiques i ambientals automàtiques a l'exterior per al control de la contaminació.

o Creació i administració de grans bases de dades mediambientals, incloent les de biodiversitat, dins d'un equip multidisciplinari.

o Proposta i implementació de projectes basats en l'economia circular en l'ús de dispositius electrònics i bateries.

o Desenvolupament i administració de xarxes i sistemes en ciutats intel·ligents (smart cities) dirigits a la gestió energètica i a la mobilitat sostenibles.

o Conscienciació i foment de l'ètica informàtica.

 • Serveis educatius i formatius: creació d'aplicacions i de productes multimèdia amb finalitats docents, incloent el disseny de simuladors en formacions en línia.
Proceso de Admisión

Accés

Des de l'equip d'admissions busquem persones apassionades, creatives, enèrgiques, idealistes i optimistes sobre el futur, amb curiositat i ampli interès pel coneixement, i una motivació per a contribuir en la millora permanent del nostre entorn.

Requisits de documentació d'accés:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.
 • Diploma professional avançat.
 • Formació professional superior.
 • Estudis universitaris oficials finalitzats.
 • Prova d'accés per a majors de 25, 40, 45 anys.

1. Solicitud de información

 • Cumplimentas el formulario de información.
 • Te asignamos un asesor de programa.

2. Asesoramiento personalizado

 • Verificación de tus requisitos académicos de acceso.
 • Análisis de tus intereses de futuro y tu experiencia profesional

3. Entrega de documentación y matrícula

 • Titulación de acceso académica y DNI/Pasaporte.
 • Certificado de notas, para hacerte un estudio de convalidación de créditos.
 • En 24h te comunicaremos la resolución de tu admisión.
 • Formalizas tu matrícula.
Financiación Educación | Universitat Carlemany Andorra

Finançament

Financiación
La Universitat Carlemany, compromesa amb l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, posa a la disposició del seu alumnat descomptes, beques i possibilitats de finançament de les diferents titulacions, amb la finalitat de “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots”.

Inversió del programa:

 • Preu ECTS: 62,50€
 • Preu ECTS convalidat: 10€.
 • Preu curso acadèmic (60 ECTS): 3.250€
 • Preu semestral (30 ECTS): 1.625€

Descomptes:

 • Descompte per data de matrícula: a consultar.
 • 10% descompte Beca compromís, es manté durant tot el període de docència.

Finançament:

 • Pagament comptat: descompte del 10%.
 • Pagament en dues vegades: descompte del 5%.
 • Ajornat: 12 quotes sense interessos.
Preguntas frecuentes Universitat Carlemany Andorra

Preguntes freqüents

Podré homologar el títol de Bàtxelor a Espanya?

Hi ha dos tràmits possibles: quan el títol dona accés a una professió regulada el tràmit es diu homologació. Quan no dona accés a una professió regulada, el tràmit es diu equivalència. Una vegada obtingut el títol de Bàtxelor, podràs iniciar el tràmit corresponent en el Ministeri d'Educació.

El títol de Bàtxelor dona accés a un Màster?

Sí, el Bàtxelor dona accés a estudis de postgrau (Màster). Així i tot, cada universitat estipula els requisits d'accés per a accedir als seus programes de Màster, per la qual cosa és important que t'informis en la universitat on vulguis estudiar el màster els requisits d'accés que tenen.

Puc col·legiar-me?

Els requisits per a col·legiar-se ho estipula cada col·legi de manera independent. En aquest cas, hauràs de consultar al col·legi corresponent a la teva comunitat autònoma quins requisits et sol·licitaran.

Podré presentar-me a oposicions?

El títol que rebràs serà un títol oficial de l'EEES. La càrrega lectiva, com t'he comentat, és de 180 ECTS. En el cas de voler-te presentar a oposicions, hauràs de consultar les bases de cadascuna de les convocatòries.