Logo UCMA
Sol·licita Informació
+376 878 300

Bàtxelor en Disseny

Correspondencia nivel de grado
Corresponent al nivell de Grau
Bachelor en Diseño de la Universitat Carlemany
Al Bàtxelor online en Disseny, adquiriràs les habilitats i els coneixements necessaris per a destacar en la indústria creativa, mitjançant una sòlida base teòrica i pràctica que et permeti gestionar projectes de disseny des de la seva conceptualització fins a l'execució.
Titulació oficial
Bachelor en Diseño de la Universitat Carlemany
Octubre 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
Bachelor en Diseño de la Universitat Carlemany
Octubre 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
 • Home
 • Programes
 • Bàtxelors
 • Bàtxelor en Disseny
Bàtxelor en Disseny
Sol·licita Informació
Presentació
 • Pla d'estudis
 • Equip Docent
 • Ocupabilitat
 • Accés
 • Financiació
Presentació
Pla d'estudis
Equip Docent
Ocupabilitat
Accés
Financiació
Presentación del programa Diseño

Presentació

Si vols canviar el futur, comença a dissenyar-lo avui.

El disseny és un agent de canvi i cohesió social, que contribueix a aconseguir bones idees per al mercat, i millorar els productes i serveis. A més, facilita el desenvolupament de serveis públics més competitius i transparents, contribueix a la innovació social i augmenta, així, la qualitat de vida de les persones.

Contribució als ODS

ODS 1: Dissenyaràs productes adequats en cost, aprofitant els recursos naturals i la tecnologia existent als països en desenvolupament.

ODS 4: Contribució en la creació de treball decent.

ODS 5: Fomentaràs la igualtat de gènere, en el disseny de productes i serveis.

ODS 11: Aplicaràs el disseny sostenible, les ciutats es podran transformar en llocs més saludables i accessibles a tots els col·lectius socials.

ODS 12: Incorporaràs l'ecodisseny, dissenyaràs utilitzant menys quantitat de recursos naturals, o si més no, que aquests recursos siguin sostenibles.

Transforma el món

Busquem persones amb interès en l'àmbit del disseny, amb o sense experiència professional prèvia, i una motivació per contribuir a la millora permanent del nostre entorn, a través de solucions que cobreixin les necessitats del present,sense comprometre el benestar de futures generacions.

Lidera projectes

Aportaràs solucions creatives diverses als principals reptes de l'entorn empresarial, social i cultural. Tindràs en compte l'economia circular, dissenyant reduint la generació de residus i la contaminació en els processos mantenint dins d'un mateix cicle els materials i els productes en ús davant una població mundial creixent i de recursos naturals cada vegada més escassos.

Valors diferencials del programa

 • Disseny holístic entès com a eina transversal de canvi social.
 • Projecte de disseny i metodologia projectual com a eix central del desenvolupament professional i intel·lectual.
 • Incorporació del disseny com un factor estratègic per a l'èxit empresarial.
 • Importància de la internacionalització i la formació en contextos socials múltiples.
 • Llicència professional de Pack Adobe CC inclosa en el programa.
 • Rhinoceros 3D.
Contribució als ODS
Transforma el món
Lidera projectes
Valors diferencials del programa

ODS 1: Dissenyaràs productes adequats en cost, aprofitant els recursos naturals i la tecnologia existent als països en desenvolupament.

ODS 4: Contribució en la creació de treball decent.

ODS 5: Fomentaràs la igualtat de gènere, en el disseny de productes i serveis.

ODS 11: Aplicaràs el disseny sostenible, les ciutats es podran transformar en llocs més saludables i accessibles a tots els col·lectius socials.

ODS 12: Incorporaràs l'ecodisseny, dissenyaràs utilitzant menys quantitat de recursos naturals, o si més no, que aquests recursos siguin sostenibles.

Busquem persones amb interès en l'àmbit del disseny, amb o sense experiència professional prèvia, i una motivació per contribuir a la millora permanent del nostre entorn, a través de solucions que cobreixin les necessitats del present,sense comprometre el benestar de futures generacions.

Aportaràs solucions creatives diverses als principals reptes de l'entorn empresarial, social i cultural. Tindràs en compte l'economia circular, dissenyant reduint la generació de residus i la contaminació en els processos mantenint dins d'un mateix cicle els materials i els productes en ús davant una població mundial creixent i de recursos naturals cada vegada més escassos.

 • Disseny holístic entès com a eina transversal de canvi social.
 • Projecte de disseny i metodologia projectual com a eix central del desenvolupament professional i intel·lectual.
 • Incorporació del disseny com un factor estratègic per a l'èxit empresarial.
 • Importància de la internacionalització i la formació en contextos socials múltiples.
 • Llicència professional de Pack Adobe CC inclosa en el programa.
 • Rhinoceros 3D.

Pla d'Estudis

Adquireix totes les competències en disseny.

El pla d'estudis de Disseny compta amb un total de 180 ECTS (European Credit Transfer System) distribuïts de la següent manera: 138 ECTS es corresponen amb 23 unitats d'ensenyament semestrals obligatòries de 6 ECTS; 30 ECTS es corresponen amb 5 unitats d'ensenyament semestrals optatives de 6 ECTS agrupades en tres propostes d'itinerari i 12 ECTS s'assignen al Treball Final de Bachelor (TFB).

En el tecer curs, l'alumnat podrà escollir l'especialització que millor s'adapti a les teves necessitats formatives, entre Disseny Gràfic i Comunicació Visual, Gestió de Projectes de Disseny de Producte o Disseny d'Espais. Així mateix també podrà triar les assignatures optatives que complementin el teu desenvolupament formatiu.

En algunes de les assignatures, els estudiants hauran de realitzar tallers presencials especialitzats, en els quals desenvoluparan projectes de disseny de diferent naturalesa o tipologia projectual, amb l'objectiu d'adquirir els coneixements pràctics necessaris per a dur a terme els seus projectes a l'entorn de les dinàmiques de treball en tallers.

Addicionalment, també hauran de realitzar estades formatives. Aquestes pràctiques presencials obligatòries seràn en una empresa especialitzada, una institució, un taller o un estudi de disseny on es desenvolupen projectes de disseny de diferents tipologies, executant-se les diferents fases del procés projectual, des de la ideació fins al prototip.

Primer Curs

60 ECTS
Semestre 1
Fonaments del disseny
6 ECTS Obligatòria
Comunicació gràfica
6 ECTS Obligatòria
Història del disseny
6 ECTS Obligatòria
Dibuix expressiu
6 ECTS Obligatòria
Art, disseny i societat
6 ECTS Obligatòria
Semestre 2
Imatge i significació
6 ECTS Obligatòria
Eines de representació
6 ECTS Obligatòria
Introducció a les metodologies del disseny
6 ECTS Obligatòria
Introducció a processos i projectes
6 ECTS Obligatòria
Graphical applications*
6 ECTS Obligatòria

Segon Curs

60 ECTS
Semestre 3
Cultura visual i estètica
6 ECTS Obligatòria
Projectes I
6 ECTS Obligatòria
Materials i tecnologies (taller presencial**)
6 ECTS Obligatòria
Teoria, anàlisi i crítica del disseny
6 ECTS Obligatòria
Disseny i sostenibilitat
6 ECTS Obligatòria
Semestre 4
Gestió del disseny
6 ECTS Obligatòria
Projectes II
6 ECTS Obligatòria
Ergonomia i experiència d'usuari
6 ECTS Obligatòria
Gestió empresarial per a dissenyadors
6 ECTS Obligatòria
User experience*
6 ECTS Obligatòria

Tercer Curs

Itinerari Disseny Gràfic i Comunicació Visual - 60 ECTS
Semestre 5
Disseny digital: usuari i interacció
6 ECTS Optativa
Tipografia i arquitectura gràfica
6 ECTS Optativa
Projectes III (taller presencial**)
6 ECTS Obligatòria
Producció i impressió (taller presencial**)
6 ECTS Optativa
Estades formatives***
6 ECTS Obligatòria
Semestre 6
Disseny i investigació
6 ECTS Obligatòria
Optativa I
6 ECTS Optativa
Optativa II
6 ECTS Optativa
Treball Final de Bàtxelor (TFB)
12 ECTS Obligatòria

Tercer Curs

Itinerari Gestió de Projectes de Disseny de Producte - 60 ECTS
Semestre 5
Disseny de serveis
6 ECTS Obligatòria
Modelat, renderització i impressió 3D
6 ECTS Obligatòria
Projectes III (taller presencial**)
6 ECTS Obligatòria
Gestió estratègica del disseny de producte
6 ECTS Obligatòria
Estades formatives***
6 ECTS Obligatòria
Semestre 6
Disseny i investigació
6 ECTS Obligatòria
Optativa I
6 ECTS Optativa
Optativa II
6 ECTS Optativa
Treball Final de Bàtxelor (TFB)
12 ECTS Obligatòria

Tercer Curs

Itinerari Disseny d'Espais - 60 ECTS
Semestre 5
Disseny d'espais domèstics
6 ECTS Optativa
Modelat 3D i renderització
6 ECTS Optativa
Projectes III (taller presencial**)
6 ECTS Obligatòria
Materials i sistemes constructius (taller presencial**)
6 ECTS Optativa
Estades formatives***
6 ECTS Obligatòria
Semestre 6
Disseny i investigació
6 ECTS Obligatòria
Optativa I
6 ECTS Optativa
Optativa II
6 ECTS Optativa
Treball Final de Bàtxelor (TFB)
12 ECTS Obligatòria

Assignatures Optatives per Itinerari

Disseny Gràfic i Comunicació Visual
Disseny editorial
6 ECTS Optativa
Disseny del moviment
6 ECTS Optativa
Portfolio*
6 ECTS Optativa
Motion Graphic
6 ECTS Optativa
Estades Formatives II
6 ECTS Optativa
Gestió de Projectes de Disseny de Producte
Anàlisi i crítica del disseny de producte
6 ECTS Optativa
Gestió d'equips de disseny
6 ECTS Optativa
Gestió i disseny del producte efímer
6 ECTS Optativa
Materials i sistemes productius
6 ECTS Optativa
Estades Formatives II
6 ECTS Optativa
Disseny d'Espais
Anàlisi i crítica del disseny d'espais
6 ECTS Optativa
Espai i interracció
6 ECTS Optativa
Disseny i espais públics
6 ECTS Optativa
Confort i espai
6 ECTS Optativa
Estades Formatives II
6 ECTS Optativa

*Assignatures en anglès

Aquelles assignatures marcades com * s'impartiran en anglès. En aquest cas, es realitzaran les unitats d'ensenyament Graphical Applications i User Experience.

** Tallers presencials

En unes certes unitats d'ensenyament, els estudiants hauràn de realitzar tallers presencials especialitzats on desenvoluparan projectes de disseny de diferent naturalesa o tipologia projectual, amb l'objectiu d'adquirir els coneixements pràctics necessaris per a dur a terme els seus projectes a l'entorn de les dinàmiques de treball en tallers.

Aquestes hores de treball en el taller permetran a l'estudiant aprofundir en el procés de prototip i maquetació, a través de l'experimentació física amb els materials i les tècniques de producció. Els tallers presencials especialitzats formen part d'una activitat pràctica, desenvolupada presencialment, i avaluable dins d'una unitat d'ensenyament no presencial. L'alumne realitza presencialment l'activitat en un taller i disposa de maquinària específica sota la supervisió directa del professional del taller. També coneixeran les especificitats del taller i les mesures de seguretat que es requereixen.

L'objectiu dels tallers presencials és oferir als estudiants l'espai físic de treball col·laboratiu, o les dinàmiques de treball cooperatiu, per a experimentar diferents fases, etapes i complexitats dels seus projectes i formalitzar-los.

El taller els ofereix la possibilitat d'experimentar amb els materials, les eines i les tècniques que no disposen en el seu context domèstic. En aquests espais, coneixeran el procés de producció a través d'exemples pràctics, guiats en tot moment pels experts que treballen diàriament. Per tant, es tracta d'un aprenentatge guiat per experts del sector, i supervisat per la Universitat, assegurant que tot el procés d'aprenentatge és l'adequat i que garanteix l'assoliment de les competències específiques.

***Estades formatives

Els estudiants també hauran de realitzar estades formatives. Aquestes pràctiques presencials obligatòries es realitzaràn en una empresa especialitzada, una institució, un taller o un estudi de disseny on es desenvolupen projectes de disseny de diferents tipologies, executant-se les diferents fases del procés projectual, des de la ideació fins al prototipado.

L'objectiu essencial de les estades formatives és aplicar els coneixements teòrics i pràctics a casos projectuals reals, així com treballar de manera col·laborativa amb un equip de treball professional durant la resolució d'un projecte en les diferents fases. La interacció amb aquest equip especialista permetrà, a l'estudiant, adquirir més elements pràctics per a la pressa de decisions en relació a la solució de disseny a partir de palpar, de testar, i d'interactuar amb materials, tècniques i processos tecnològics que s'apliquen al projecte. Aquest procés de projecte permet l'avaluació del prototip desenvolupat de manera real i precisa en relació a la funcionalitat, a la usabilitat, a la materialitat, als acabats, a la interacció social, i als impactes ambiental, productiu i econòmic, entre altres aspectes integradors que intervenen en el projecte, sigui de la naturalesa que sigui el disseny.

*Assignatures en anglès
** Tallers presencials
***Estades formatives

Aquelles assignatures marcades com * s'impartiran en anglès. En aquest cas, es realitzaran les unitats d'ensenyament Graphical Applications i User Experience.

En unes certes unitats d'ensenyament, els estudiants hauràn de realitzar tallers presencials especialitzats on desenvoluparan projectes de disseny de diferent naturalesa o tipologia projectual, amb l'objectiu d'adquirir els coneixements pràctics necessaris per a dur a terme els seus projectes a l'entorn de les dinàmiques de treball en tallers.

Aquestes hores de treball en el taller permetran a l'estudiant aprofundir en el procés de prototip i maquetació, a través de l'experimentació física amb els materials i les tècniques de producció. Els tallers presencials especialitzats formen part d'una activitat pràctica, desenvolupada presencialment, i avaluable dins d'una unitat d'ensenyament no presencial. L'alumne realitza presencialment l'activitat en un taller i disposa de maquinària específica sota la supervisió directa del professional del taller. També coneixeran les especificitats del taller i les mesures de seguretat que es requereixen.

L'objectiu dels tallers presencials és oferir als estudiants l'espai físic de treball col·laboratiu, o les dinàmiques de treball cooperatiu, per a experimentar diferents fases, etapes i complexitats dels seus projectes i formalitzar-los.

El taller els ofereix la possibilitat d'experimentar amb els materials, les eines i les tècniques que no disposen en el seu context domèstic. En aquests espais, coneixeran el procés de producció a través d'exemples pràctics, guiats en tot moment pels experts que treballen diàriament. Per tant, es tracta d'un aprenentatge guiat per experts del sector, i supervisat per la Universitat, assegurant que tot el procés d'aprenentatge és l'adequat i que garanteix l'assoliment de les competències específiques.

Els estudiants també hauran de realitzar estades formatives. Aquestes pràctiques presencials obligatòries es realitzaràn en una empresa especialitzada, una institució, un taller o un estudi de disseny on es desenvolupen projectes de disseny de diferents tipologies, executant-se les diferents fases del procés projectual, des de la ideació fins al prototipado.

L'objectiu essencial de les estades formatives és aplicar els coneixements teòrics i pràctics a casos projectuals reals, així com treballar de manera col·laborativa amb un equip de treball professional durant la resolució d'un projecte en les diferents fases. La interacció amb aquest equip especialista permetrà, a l'estudiant, adquirir més elements pràctics per a la pressa de decisions en relació a la solució de disseny a partir de palpar, de testar, i d'interactuar amb materials, tècniques i processos tecnològics que s'apliquen al projecte. Aquest procés de projecte permet l'avaluació del prototip desenvolupat de manera real i precisa en relació a la funcionalitat, a la usabilitat, a la materialitat, als acabats, a la interacció social, i als impactes ambiental, productiu i econòmic, entre altres aspectes integradors que intervenen en el projecte, sigui de la naturalesa que sigui el disseny.

Descàrregues

Descarrega't la documentació del Bàtxelor en Disseny. 

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària oficial o si estàs en possessió d'un diploma de formació professional superior relacionat amb el títol universitari, i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per a reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i te'l lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

TITULACIÓ

Titulació

Les persones que superin totes les unitats d'aprenentatge proposades en el pla d'estudis podran sol·licitar:

 • Títol de Bàtxelor en Disseny expedit pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra.
 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.
 • Suplement Europeu al Diploma expedit per la Universitat Carlemany que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

*Pla d'Estudis del Bàtxelor en Disseny aprovat pel Decret 210/2023 del Govern d'Andorra. 

El Bàtxelor en Disseny és una titulació universitària oficial del sistema educatiu superior d'Andorra amb 180 ECTS.

Metodologia

metodologia

Concilia l'estudi amb altres responsabilitats

Programació setmanal que et permetrà organitzar les teves activitats amb antelació.
enfocament tecnológic

Enfocament tecnològic

Ús d'eines i recursos digitals que et preparen per a l'entorn professional.
metodologia

Aprèn fent

Desenvoluparàs estratègies de treball i solucions orientades a la millora permanent.
docentes

Centrat en tu i guiat per docents

El pla docent dissenyat pensant en l'experiència d'aprenentatge que viuràs amb nosaltres.

Eines i recursos addicionals

biblioteca

Biblioteca de EBSCOhost

Publicacions científiques, llibres electrònics i audiollibres d'humanitats, educació, psicologia o ciències de la informació entre altres.
Base de datos

Base de dades Emeraldinsight

Articles, revistes científiques o casos d'estudi en educació, sociologia, recursos humans o gestió del medi ambient.
Empleabilidad

Ocupabilitat

Desenvolupa les teves competències professionals en l'àmbit de disseny gràfic, productes, serveis i diverses solucions a les necessitats de l'entorn.

Organitzacions

organitzacions
 • Consultoria en estratègies de disseny.
 • Despatxos i agències de disseny.
 • Gestió de projectes d'innovació.
 • Departaments de producte.
 • Estudis d'arquitectura i disseny d'espais.
 • Empreses i departaments d'imatge, comunicació, màrqueting i publicitat.
 • Indústria audiovisual.
 • Museus i centres culturals.

Dissenyo gràfic i comunicació visual

Disseny gràfic
 • Disseny d'identitat corporativa i desenvolupament d'imatge de marca d'empreses i entitats públiques.
 • Disseny editorial: disseny tipogràfic, disseny d'interfícies gràfiques, maquetació i creativitat multimèdia.

Disseny d'espais

espais
 • Disseny d'Interiors.
 • Disseny d'Espais efímers.
 • Disseny i creació d'Espais comercials, adequació d'espais de treball i oficina.
 • Disseny 3D per entorns digitals.
 • Disseny d'exposicions i adequació d'habitatges i espais domèstics.

Gestió de projectes de disseny de producte

Disseny de productes
 • Mobiliaris domèstics, urbà i d'espais de treball.
 • Dissenys deservei i sistemes per a empreses i entitats públiques.
 • Disseny d'objectes personals, de regal, d'oficina i de complements per a la llar.
acceso

Accés

Des de l'equip d'admissions busquem persones apassionades, creatives, enèrgiques, idealistes i optimistes sobre el futur, amb curiositat i ampli interès pel coneixement, i una motivació per a contribuir en la millora permanent del nostre entorn.

Requisits de documentació d'accés:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.
 • Diploma professional avançat.
 • Formació professional superior.
 • Estudis universitaris oficials finalitzats.
 • Prova d'accés per a majors de 25, 40 o 45 anys.

1. Sol·licitud d'informació

 • Emplenes el formulari d'informació.
 • T'assignem un assessor de programa.

2. Assessorament personalitzat

 • Verificació dels teus requisits acadèmics d'accés.
 • Anàlisi dels teus interessos de futur i la teva experiència professional

3. Lliurament de documentació i matrícula

 • Titulació d'accés acadèmica i DNI/Passaport.
 • Certificat de notes, per a fer-te un estudi de convalidació de crèdits.
 • En 24h et comunicarem la resolució de la teva admissió.
 • Formalitzes la teva matrícula.

Finançament

Financiación

Inversió del programa:

 • Preu ECTS: 70€.
 • Preu ECTS convalidat: 15€.
 • Preu curso acadèmic (60 ECTS): 4.200€
 • Preu semestral (30 ECTS): 2.100€

Descomptes:

 • Descompte per data de matrícula: a consultar.

Finançament:

 • Pagament comptat: descompte del 10%.
 • Pagament en dues vegades: descompte del 5%.
 • Ajornat: 12 quotes sense interessos.
“Em sembla genial que hi hagi tanta diversitat de professors en l'àrea de disseny de productes i gràfic. Com algú que està enfocat en el disseny gràfic i disseny digital, em sembla increïble com es pot entendre el món de materials sostenibles”.
Francisco Robelly
Alumne del Bàtxelor en Disseny

És la Universitat Carlemany una universitat oficial?

LLa Universitat Carlemany és una universitat virtual privada autoritzada pel Govern d'Andorra en la sessió del 4 de març de 2020, on es va acordar l'autorització per a la creació i obertura de la universitat. Pots accedir al document oficial publicat pel Govern d'Andorra en el següent enllaç: https://www.bopa.ad/bopa/032020/pagines/gv20200305_10_35_59.aspx

Quin tipus de validesa tenen els estudis de bàtxelor al meu país?

A nivell de contingut de programes, els estudis de bàtxelor estan adaptats a les necessitats professionals del teixit empresarial en l'àmbit internacional amb una alta qualitat. A nivell de titulació, tots els nostres títols són oficials dins del sistema educatiu andorrà que pertany a l'EEES, d'altra banda, els procediments per al reconeixement d'un títol estranger en cada país poden variar. Trobaràs informació detallada en el la pàgina del Ministeri d'Educació del teu país.

Puc convalidar o reconèixer els meus estudis previs?

Si disposes d'estudis universitaris previs que permeten acreditar l'assoliment de competències similars a les propostes en el nostre pla d'estudis podràs convalidar fins a un 40% dels crèdits del pla d'estudis en el qual formalitzis la teva matrícula. La convalidació aplica únicament per a crèdits oficials previs aprovats. En cas de tenir estudis propis es podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures optatives. El teu assessor/a de programa podrà informar-te del procediment a seguir per a realitzar un estudi preliminar de les assignatures que serien susceptibles de ser convalidades.

El títol de bàtxelor dona accés a un màster?

Sí, el bàtxelor dona accés a estudis de postgrau (màster) en general ja que es tracta d'una titulació de primer cicle universitari. Així i tot, cada universitat estipula els requisits d'accés per a accedir als seus programes de màster, en funció de si es tracta d'un màster universitari oficial o un màster d'especialització, per la qual cosa és important que t'informis, en la universitat on vulguis estudiar el màster, respecte als requisits d'accés que tenen.

FAQs | Preguntes Freqüents

A continuació et facilitem les preguntes freqüents més consultades del Bàtxelor en Disseny.