Logo UCMA
Sol·licita Informació
+376 878 300

Simplifiquem els teus tràmits

Secretaria acadèmica

  • Home
  • Estudiar a UCMA
  • Secretaria acadèmica

Documentació d'accés

Accés a programes de bàtxelor

Els nostres programes requereixen el compliment de les condicions per accedir als estudis universitaris en el context del marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), així com el nivell equivalent a aquest accés, oficial i demostrable, en altres territoris.

Amb estudis realitzats a Andorra

L'alumnat amb estudis realitzats a Andorra podrà accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:
- Batxillerat andorrà.
- Diploma professional avançat.
- Batxillerat estranger que compleixi amb els requisits d'accés que exigeixi el sistema educatiu on hagi cursat els estudis postobligatoris i que permetin iniciar estudis d'ensenyament superior (prova d'accés a la universitat si aplica)
- Titulació universitària oficial finalitzada.
- Prova d'accés per a majors de 25 anys.

Amb estudis internacionals

L'alumnat amb estudis internacionals podrà accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:
- Titulació de batxillerat o similar que compleixi amb els requisits d'accés que exigeixi el sistema educatiu, on hagi cursat els estudis postobligatoris i que permetin iniciar estudis d'ensenyament superior (prova d'accés a la universitat si aplica).
- Titulació universitària oficial finalitzada.
- Prova d'accés per a majors de 24,40 o 45 anys.
- Formació professional superior finalitzada.

Tràmits i expedients

Tots els expedients gestionats seran presentats davant el Ministeri d'Ensenyament Superior d'Andorra per a la validació del seu accés a l'ensenyament superior.

Des de la Secretaria Virtual del nostre Campus Virtual podràs gestionar i pujar de manera digital tota la teva documentació, ja que disposem d'un espai reservat únicament perquè coneguis cada detall de tots aquests tràmits i puguis des d'allà formalitzar el teu expedient complet.

Amb estudis realitzats a Andorra

Amb estudis internacionals

Tràmits i expedients

L'alumnat amb estudis realitzats a Andorra podrà accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:
- Batxillerat andorrà.
- Diploma professional avançat.
- Batxillerat estranger que compleixi amb els requisits d'accés que exigeixi el sistema educatiu on hagi cursat els estudis postobligatoris i que permetin iniciar estudis d'ensenyament superior (prova d'accés a la universitat si aplica)
- Titulació universitària oficial finalitzada.
- Prova d'accés per a majors de 25 anys.

L'alumnat amb estudis internacionals podrà accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:
- Titulació de batxillerat o similar que compleixi amb els requisits d'accés que exigeixi el sistema educatiu, on hagi cursat els estudis postobligatoris i que permetin iniciar estudis d'ensenyament superior (prova d'accés a la universitat si aplica).
- Titulació universitària oficial finalitzada.
- Prova d'accés per a majors de 24,40 o 45 anys.
- Formació professional superior finalitzada.

Tots els expedients gestionats seran presentats davant el Ministeri d'Ensenyament Superior d'Andorra per a la validació del seu accés a l'ensenyament superior.

Des de la Secretaria Virtual del nostre Campus Virtual podràs gestionar i pujar de manera digital tota la teva documentació, ja que disposem d'un espai reservat únicament perquè coneguis cada detall de tots aquests tràmits i puguis des d'allà formalitzar el teu expedient complet.

Reconeixement de Crèdits

El reconeixement o convalidació de crèdits és l'acceptació en un estudi oficial de la Universitat Carlemany dels crèdits que, havent estat obtinguts en un ensenyament oficial, en la mateixa Universitat Carlemany o en una altra universitat, es computen a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Aquesta convalidació implica l'establiment d'una equivalència en el que concerneix les competències específiques i/o transversals, i a la càrrega lectiva per a l'alumnat entre assignatures de plans d'estudi que condueixin a l'obtenció de títols oficials.

S'entén per reconeixement de crèdits el procés que dona validesa acadèmica a estudis no reglats i a activitats professionals o no acadèmiques.

Preguntas frecuentes Universitat Carlemany Andorra

Quina documentació haig de presentar per a validar el meu reconeixement o convalidació de crèdits?

La sol·licitud de convalidació d'assignatures ha d'anar acompanyada de la següent documentació: Certificat oficial d'estudis acreditatiu de les assignatures superades, títol al qual pertanyen, universitat i l'any que s'ha cursat. En el cas que tinguis assignatures reconegudes en el Certificat oficial d'estudis que ens presentis, també és necessari el Certificat oficial d'estudis del que se't va fer aquell reconeixement. Així mateix, hauràs d'entregar el Pla d'estudis i programes de les assignatures publicats pel centre corresponent, que especifiqui la càrrega de feina, les competències desenvolupades, els continguts, la metodologia i els sistemes i criteris d'avaluació.

Com i quan puc sol·licitar un estudi preliminar?

L'estudi preliminar és un document orientatiu de reconeixement que el Comitè de Reconeixements i Convalidacions emet en el període de matrícula, abans de l'inici oficial del curs. Aquest estudi se sol·licita al Departament d'Admissions i permet obtenir una guia orientativa dels reconeixements i/o convalidacions que podem obtenir un cop presentada la teva documentació a Secretaria Acadèmica.

Quants crèdits puc reconèixer i convalidar?

El màxim de crèdits que poden ser convalidats, tant obligatoris com optatius, és de 72 ECTS del pla d'estudis per a estudis de Bàtxelor. La convalidació s'aplica per als crèdits obligatoris en el cas de: Títols oficials. D'altra banda, el reconeixement s'aplica per als crèdits optatius en cas de: Títols propis i l'experiència professional. L'experiència professional solament es tindrà en compte per al reconeixement d'assignatures optatives.

En quins idiomes s'admeten els documents?

La documentació s'ha de presentar en castellà, català, francès o anglès. Un cop matriculat, a la Secretaria Virtual del Campus podràs gestionar de manera online tots els teus tràmits pel que fa a reconeixements i convalidacions, ja que posem a la teva disposició un espai exclusiu on accedir, entregar i/o modificar la teva documentació per a la validació del teu estudi de reconeixements de crèdits.

FAQS

Resolem totes les teves inquietuds sobre el procés de reconeixement de crèdits.

Serveis

Portal de Serveis

  • Renovacions i ampliacions de matrícula


Des de la Secretaria Virtual podràs accedir al Portal de serveis de la universitat, des d'on podràs dur a terme les teves gestions acadèmiques de manera ràpida, segura i àgil a través del procés d'automatrícula. El període de renovació va dirigit a tots aquells alumnes que finalitzen un curs acadèmic i desitgen continuar la seva formació en cursos posteriors.


L'ampliació de matrícula va dirigida a l'alumnat que a inici de curs s'ha matricula a un total de crèdits inferior a 60ECTS. Consisteix a ampliar els crèdits matriculats inicialment fins a un màxim de 60 ECTS dins d'un mateix any acadèmic.

Podràs gestionar aquests dos processos i qualsevol gestió relacionada amb el teu expedient acadèmic a través de l'automatrícula, una eina que et permet accedir al teu expedient de manera virtual i seleccionar el total d'assignatures que vols matricular en el teu pròxim curs o semestre a cursar.

Un altre benefici del nostre portal és que des d'aquí també podràs descarregar el teu certificat de qualificacions sempre que ho necessitis.

Serveis de Secretaria Acadèmica

Certificats

Des de la Secretaria Acadèmica posem a la teva disposició un servei per a tots els certificats que puguis necessitar durant la teva experiència formativa mitjançant un procés àgil i senzill. En la Secretaria Virtual del campus trobaràs les instruccions específiques per a sol·licitar els teus certificats a través d'un formulari interactiu.

Titulació

Quan hagis cursat i superat satisfactòriament el total dels ECTS del teu programa podràs sol·licitar el teu títol a través d'un formulari que trobaràs a la Secretaria Acadèmica del nostre campus.

Legalització

La legalització és l'autenticació d'un document per a les autoritats competents del país d'origen del document. La informació corresponent al procés de legalització ha de ser facilitada pel centre on s'ha cursat els estudis, l'autoritat competent o els serveis consulars del país d'origen dels documents.

Així que, si ets alumne internacional i necessites legalitzar, posem a la teva disposició un servei de legalització per a les validacions oportunes que necessites del teu certificat o del teu títol obtingut a la Universitat Carlemany.

Podràs sol·licitar legalitzacions de títols universitaris oficials expedits per la Universitat Carlemany, certificacions supletòries de títols oficials i certificats acadèmics oficials d'estudis oficials. 

Certificats

Titulació

Legalització

Des de la Secretaria Acadèmica posem a la teva disposició un servei per a tots els certificats que puguis necessitar durant la teva experiència formativa mitjançant un procés àgil i senzill. En la Secretaria Virtual del campus trobaràs les instruccions específiques per a sol·licitar els teus certificats a través d'un formulari interactiu.

Quan hagis cursat i superat satisfactòriament el total dels ECTS del teu programa podràs sol·licitar el teu títol a través d'un formulari que trobaràs a la Secretaria Acadèmica del nostre campus.

La legalització és l'autenticació d'un document per a les autoritats competents del país d'origen del document. La informació corresponent al procés de legalització ha de ser facilitada pel centre on s'ha cursat els estudis, l'autoritat competent o els serveis consulars del país d'origen dels documents.

Així que, si ets alumne internacional i necessites legalitzar, posem a la teva disposició un servei de legalització per a les validacions oportunes que necessites del teu certificat o del teu títol obtingut a la Universitat Carlemany.

Podràs sol·licitar legalitzacions de títols universitaris oficials expedits per la Universitat Carlemany, certificacions supletòries de títols oficials i certificats acadèmics oficials d'estudis oficials.