Logo UCMA
Sol·licita Informació
+376 878 300

Bàtxelor en Administració d'Empreses

Metodología Online
Metodologia Online
Bachelor en Administración de Empresas de la Universitat Carlemany
El Bàtxelor en Administració d'Empreses et permetrà adquirir una visió global de les principals àrees d'organització, a més d'un esperit innovador orientat a l'emprenedoria, la sostenibilitat i la innovació tecnològica
Titulació oficial
Bachelor en Administración de Empresas de la Universitat Carlemany
Abril 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
Bachelor en Administración de Empresas de la Universitat Carlemany
Abril 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
 • Home
 • Programes
 • Bàtxelors
 • Bàtxelor en Administració d'Empreses
Bàtxelor en Administració d'Empreses
Sol·licita Informació
Presentació
 • Pla d'estudis
 • Equip docent
 • Ocupabilitat
 • Accés
 • Finançament
Presentació
Pla d'estudis
Equip docent
Ocupabilitat
Accés
Finançament
Presentación

Presentació

L'activitat empresarial, la inversió i la innovació són els grans motors de la productivitat i del creixement econòmic.

El Bàtxelor en Administració d'Empreses és un programa integral que s'ofereix en un format d'aprenentatge en línia. Els estudiants aprenen els fonaments de la gestió organitzacional, amb temes com l'entorn dels negocis, context legal, introducció als sistemes d'informació, gestió d'operacions, transformació digital, comunicació empresarial i professional, gestió estratègica, negocis internacionals, macroeconomia i microeconomia, gestió de màrqueting, gestió financera i aplicacions del mètode quantitatiu.

Contribució als ODS

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic. Les empreses són les primeres que poden prevenir situacions de perill dels drets laborals i fomentar l'ocupació de persones en situació vulnerable. Per aquest motiu és fonamental que els/les titulats/as coneguin bé els ODS i actuïn en conseqüència, sabent trobar solucions i oportunitats.

ODS 12: Producció i consum responsables. La prosperitat individual i social és necessària. Totes les empreses, independentment del seu sector, poden desenvolupar estratègies per a contribuir a aquest ODS. És per això que el/la titulat/a deure tenir coneixements per a proposar solucions sostenibles i aplicar polítiques de sostenibilitat dins dels processos empresarials.

ODS 13, 14 i 15: La contribució de les empreses en els tres ODS es pot realitzar respectant la legislació mediambiental del país on radiquen i operen, implementant polítiques internes i empresarials sustentables, i desenvolupant adequats sistemes de gestió ambiental en els processos productius. Aquesta és una contribució molt important de les empreses que el titulat/a deure tenir coneixement col·laborant dins d'un equip multidisciplinari.

ODS 17: Aliança pels objectius. Per a aconseguir els ODS són fonamentals les aliances per a alinear les polítiques sostenibles entre els diferents actors: Administracions públiques, empreses i societat. Quant a les empreses, aquesta finalitat s'aconsegueix, en part, contemplant en la seva estratègia de responsabilitat social corporativa els diferents ODS i, alhora, establint acords amb els seus grups d'interès.

Transforma el món

Busquem persones que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de la gestió empresarial, o fins i tot desenvolupar les seves pròpies iniciatives empresarials.

Són estudis especialment recomanats per a persones amb interès en els àmbits de gestió financera i comptabilitat*, màrqueting* i gestió comercial, gestió de projectes, internacionalització* o innovació*.

Lidera projectes

Desenvoluparàs habilitats de lideratge, habilitats analítiques, de comunicació i de resolució de problemes. Aprendràs a planificar, organitzar i donar suport als recursos humans, financers i físics que componen una empresa.

Valors diferencials del programa

Compromís real amb el desenvolupament sostenible des de tots els àmbits: empresarial, industrial i social.

 • Visió interdisciplinària que afavoreix el treball en equip.
 • Model innovador per a traslladar a la metodologia en línia els aprenentatges més aplicats.
 • Capacitació per a l'emprenedoria i la innovació en els reptes empresarials.
Contribució als ODS
Transforma el món
Lidera projectes
Valors diferencials del programa

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic. Les empreses són les primeres que poden prevenir situacions de perill dels drets laborals i fomentar l'ocupació de persones en situació vulnerable. Per aquest motiu és fonamental que els/les titulats/as coneguin bé els ODS i actuïn en conseqüència, sabent trobar solucions i oportunitats.

ODS 12: Producció i consum responsables. La prosperitat individual i social és necessària. Totes les empreses, independentment del seu sector, poden desenvolupar estratègies per a contribuir a aquest ODS. És per això que el/la titulat/a deure tenir coneixements per a proposar solucions sostenibles i aplicar polítiques de sostenibilitat dins dels processos empresarials.

ODS 13, 14 i 15: La contribució de les empreses en els tres ODS es pot realitzar respectant la legislació mediambiental del país on radiquen i operen, implementant polítiques internes i empresarials sustentables, i desenvolupant adequats sistemes de gestió ambiental en els processos productius. Aquesta és una contribució molt important de les empreses que el titulat/a deure tenir coneixement col·laborant dins d'un equip multidisciplinari.

ODS 17: Aliança pels objectius. Per a aconseguir els ODS són fonamentals les aliances per a alinear les polítiques sostenibles entre els diferents actors: Administracions públiques, empreses i societat. Quant a les empreses, aquesta finalitat s'aconsegueix, en part, contemplant en la seva estratègia de responsabilitat social corporativa els diferents ODS i, alhora, establint acords amb els seus grups d'interès.

Busquem persones que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de la gestió empresarial, o fins i tot desenvolupar les seves pròpies iniciatives empresarials.

Són estudis especialment recomanats per a persones amb interès en els àmbits de gestió financera i comptabilitat*, màrqueting* i gestió comercial, gestió de projectes, internacionalització* o innovació*.

Desenvoluparàs habilitats de lideratge, habilitats analítiques, de comunicació i de resolució de problemes. Aprendràs a planificar, organitzar i donar suport als recursos humans, financers i físics que componen una empresa.

Compromís real amb el desenvolupament sostenible des de tots els àmbits: empresarial, industrial i social.

 • Visió interdisciplinària que afavoreix el treball en equip.
 • Model innovador per a traslladar a la metodologia en línia els aprenentatges més aplicats.
 • Capacitació per a l'emprenedoria i la innovació en els reptes empresarials.
Birrete

Pla d'estudis

Adquireix totes les competències en administració d'empreses.

El pla d'estudis del Bàtxelor en Administració d'Empreses té un total de 180 crèdits europeus.

Està estructurat en 6 semestres que tenen cadascun una càrrega lectiva de 30 ECTS (1 ECTS equival a 30 hores). Es compon de 27 unitats d'aprenentatge de 6 ECTS, que fan un total de 162 ECTS obligatoris, 2 unitats de 3 ECTS cadascuna, que son un total de 6 ECTS i 1 unitat d'aprenentatge Treball Final de Bàtxelor de 12 ECTS

Primer Curs

60 ECTS
Semestre 1
Fonaments de la gestió
6 ECTS Obligatòria
Matemàtiques empresarials
6 ECTS Obligatòria
Introducció a l'anàlisi de dades
6 ECTS Obligatòria
Estratègia i organització empresarial
6 ECTS Obligatòria
Fonaments del màrquetin
6 ECTS Obligatòria
Semestre 2
Estadística
6 ECTS Obligatòria
Matemàtiques financeres
6 ECTS Obligatòria
Macroeconomia
6 ECTS Obligatòria
Comptabilitat financera
6 ECTS Obligatòria
Comportament del consumidor
6 ECTS Obligatòria

Segon Curs

60 ECTS
Semestre 3
Microeconomia
6 ECTS Obligatòria
Estadística II
6 ECTS Obligatòria
Comptabilitat de costos
6 ECTS Obligatòria
Comunicació corporativa
6 ECTS Obligatòria
Economia i sostenibilitat
6 ECTS Obligatòria
Semestre 4
Dret de l'empresa
6 ECTS Obligatòria
Gestió de recursos humans
6 ECTS Obligatòria
Comptabilitat de gestió
6 ECTS Obligatòria
Recerca de mercats
6 ECTS Obligatòria
Empresa digital i startups
6 ECTS Obligatòria

Tercer Curs

60 ECTS
Semestre 5
Planificació financera
6 ECTS Obligatòria
Gestió de projectes
6 ECTS Obligatòria
Fiscalitat comparada
6 ECTS Obligatòria
Gestió de la cadena de subministrament
6 ECTS Obligatòria
International business
6 ECTS Obligatòria
Semestre 6
Emprenedoria i gestió del canvi
6 ECTS Obligatòria
Gestió comercial i vendes
6 ECTS Obligatòria
Business intelligence
3 ECTS Obligatòria
Corporate Green Agenda
3 ECTS Obligatòria
Treball Final de Bàtxelor (TFB)
12 ECTS Obligatòria

Complements Formatius del Bàtxelor

Compromesos amb el teu aprenentatge

A la Universitat Carlemany, apostem per la la filosofia del lifelong learning al llarg de tota la vida, i és per això que posem a la teva disposició una sèrie d'activitats complementàries opcionals per a enriquir la teva experiència en el Bàtxelor en Administració d'Empreses amb nosaltres. Creiem que la formació no sols ha de ser acadèmica, sinó també pràctica i orientada al món empresarial.

Tallers professional

Durant els tres anys del teu programa d'estudis, tindràs l'oportunitat de participar en sis tallers de 2 hores cadascun. Aquests tallers se centren en temes d'actualitat relacionats amb la teva formació en administració d'empreses.

Durant aquestes sessions, no sols escoltaràs ponències, sinó que també treballaràs en casos pràctics in situ. Aquesta experiència t'ajudarà a millorar les teves habilitats de comunicació, al mateix temps que et mantindrà al corrent de les tendències i desafiaments empresarials globals. És important destacar que aquests tallers són oberts a tots els cursos acadèmics del Bàtxelor, brindant una oportunitat única d'interacció i aprenentatge conjunt.

Pràctiques Extracurriculars

A partir del segon any acadèmic, tindràs l'oportunitat de realitzar pràctiques extracurriculars que complementin la teva formació en la universitat.

Aquestes pràctiques et permetran establir contacte directe amb el món empresarial i aplicar els coneixements adquirits a l'aula en entorns reals de treball.

Per a obtenir més informació sobre les oportunitats de pràctiques extracurriculars disponibles, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic gestiondepracticas@universitatcarlemany.com. El nostre equip estarà encantat de respondre a les teves preguntes i proporcionar-te detalls addicionals sobre com aprofitar al màxim aquesta valuosa experiència.

Descàrregues

Descarrega't la documentació del Bàtxelor en Administració d'Empreses.

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària oficial o si estàs en possessió d'un diploma de formació professional superior relacionat amb el títol universitari, i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per a reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i te'l lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

TITULACIÓ

Titulació

Les persones que superin totes les unitats d'aprenentatge proposades en el pla d'estudis podran sol·licitar:

 • Títol de Bàtxelor en Administració d'Empreses expedit pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra*.
 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.
 • Suplement Europeu al Diploma expedit per la Universitat Carlemany que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

  *Pla d'Estudis del Bàtxelor en Administració d'Empreses aprovat pel Decret 226/2022 del Govern d'Andorra.

  El Bàtxelor en Administració d'Empreses és una titulació universitària oficial del sistema educatiu superior d'Andorra amb 180 ECTS.

Metodologia

Concilia l'estudi amb altres responsabilitats

Programació setmanal que et permetrà organitzar les teves activitats amb antelació.

Enfocament tecnològic

Ús d'eines i recursos digitals que et preparen per a l'entorn professional.

Aprèn a aprendre

Desenvoluparàs estratègies de treball i solucions orientades a la millora permanent.

Centrat en tu i guiat per docents

El pla docent dissenyat pensant en l'experiència d'aprenentatge que viuràs amb nosaltres.

Eines i recursos addicionals

Biblioteca d'EBSCOhost

Publicacions científiques, llibres electrònics i audiollibres d'humanitats, educació, psicologia o ciències de la informació entre altres.

Base de dades Emeraldinsight

Articles, revistes científiques o casos d'estudi en educació, sociologia, recursos humans o gestió del medi ambient.
Bandera

Ocupabilitat

Et convertiràs en un professional altament versàtil, capaç de coordinar, controlar, organitzar i planificar l'activitat d'organitzacions pròpies o de tercers.

Empresa

 • Empreses de diferents sectors en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, màrqueting, administració o comptabilitat.
 • Empreses de consultoria, auditoria i assessoria, en qualsevol de les àrees funcionals de les empreses.
 • Emprenedoria de negocis propis.

Administració pública

 • Administració pública i organismes econòmics internacionals.
Proceso de Admisión

Accés

Des de l'equip d'admissions busquem persones apassionades, creatives, enèrgiques, idealistes i optimistes sobre el futur, amb curiositat i ampli interès pel coneixement, i una motivació per a contribuir en la millora permanent del nostre entorn.

Requisits de documentació d'accés:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris. 
 • Diploma professional avançat. 
 • Estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats. 
 • Estudis universitaris oficials finalitzats. 
 • Prova d'accés per a majors de 25, 40, 45 anys.

Com estipula el Decret 17-6-2020 del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, les persones amb qualificacions estrangeres poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES  si compleixen amb els requisits d'accés als nivells similars de l'ensenyament superior que exigeixi el sistema educatiu del país on han cursat els estudis previs, sempre que no hi hagi diferències substancials.

Les persones amb qualificacions estrangeres de països amb els quals Andorra s'hagi obligat mitjançant un conveni o un acord poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES,  d'acord amb les disposicions establertes al conveni o en l'acord.

En tots els casos, les persones amb qualificacions d'accés a l'ensenyament superior estrangeres han de sol·licitar al ministeri encarregat de l'ensenyament superior la verificació del compliment dels requisits d'accés a un determinat nivell d'ensenyament superior andorrà, d'acord amb l'article 9 del Decret 17-6-2020.

1. Sol·licitud d'informació

 • Emplenes el formulari d'informació.
 • T'assignem un assessor de programa.

2. Assessorament personalitzat

 • Verificació dels teus requisits acadèmics d'accés.
 • Anàlisi dels teus interessos de futur i la teva experiència professional

3. Lliurament de documentació i matrícula

 • Titulació d'accés acadèmica i DNI/Passaport.
 • Certificat de notes, per a fer-te un estudi de convalidació de crèdits.
 • En 24h et comunicarem la resolució de la teva admissió.
 • Formalitzes la teva matrícula.
Financiación Educación | Universitat Carlemany Andorra

Finançament

Financiación

Inversió del programa:

 • Preu ECTS: 70€.
 • Preu ECTS convalidat: 15€.
 • Preu curs acadèmic (60 ECTS): 4.200€
 • Preu semestral (30 ECTS): 2.100€

Descomptes:

 • Descompte per data de matrícula: a consultar.

Finançament:

 • Pagament comptat: descompte del 10%.
 • Pagament en dues vegades: descompte del 5%.
 • Ajornat: 12 quotes sense interessos.
“ La universitat ofereix una experiència en línia molt flexible i de qualitat. Es podria dir que la universitat s'adapta totalment a tu, depenent de si treballes o no”.
Louise Basse
Alumna del Bàtxelor en Administració d'Empreses

És la Universitat Carlemany una universitat oficial?

LLa Universitat Carlemany és una universitat virtual privada autoritzada pel Govern d'Andorra en la sessió del 4 de març de 2020, on es va acordar l'autorització per a la creació i obertura de la universitat. Pots accedir al document oficial publicat pel Govern d'Andorra en el següent enllaç: https://www.bopa.ad/bopa/032020/pagines/gv20200305_10_35_59.aspx

Quin tipus de validesa tenen els estudis de bàtxelor al meu país?

A nivell de contingut de programes, els estudis de bàtxelor estan adaptats a les necessitats professionals del teixit empresarial en l'àmbit internacional amb una alta qualitat. A nivell de titulació, tots els nostres títols són oficials dins del sistema educatiu andorrà que pertany a l'EEES, d'altra banda, els procediments per al reconeixement d'un títol estranger en cada país poden variar. Trobaràs informació detallada en el la pàgina del Ministeri d'Educació del teu país.

Puc convalidar o reconèixer els meus estudis previs?

Si disposes d'estudis universitaris previs que permeten acreditar l'assoliment de competències similars a les propostes en el nostre pla d'estudis podràs convalidar fins a un 40% dels crèdits del pla d'estudis en el qual formalitzis la teva matrícula. La convalidació aplica únicament per a crèdits oficials previs aprovats. En cas de tenir estudis propis es podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures optatives. El teu assessor/a de programa podrà informar-te del procediment a seguir per a realitzar un estudi preliminar de les assignatures que serien susceptibles de ser convalidades.

El títol de bàtxelor dona accés a un màster?

Sí, el bàtxelor dona accés a estudis de postgrau (màster) en general ja que es tracta d'una titulació de primer cicle universitari. Així i tot, cada universitat estipula els requisits d'accés per a accedir als seus programes de màster, en funció de si es tracta d'un màster universitari oficial o un màster d'especialització, per la qual cosa és important que t'informis, en la universitat on vulguis estudiar el màster, respecte als requisits d'accés que tenen.

FAQs | Preguntes Freqüents

A continuació et facilitem les preguntes freqüents més consultades del Bàtxelor en Administració d'Empreses.