Logo UCMA
Sol·licita Informació
+376 878 300

Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial

Metodología Online
Metodologia Online
Bachelor en Ingeniería en Organización Industrial de la Universitat Carlemany
El Bàtxelor en Enginyeria en Organització Industrial, et permetrà adquirir la capacitat de gestionar les necessitats d'una organització, des de la perspectiva de millorar la relació amb l'entorn en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible.
Titulació oficial
Bachelor en Ingeniería en Organización Industrial de la Universitat Carlemany
Abril 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
Bachelor en Ingeniería en Organización Industrial de la Universitat Carlemany
Abril 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
 • Home
 • Programes
 • Bàtxelors
 • Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial
Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial
Sol·licita Informació
Presentació
 • Pla d'estudis
 • Equip docent
 • Ocupabilitat
 • Accés
 • Finançament
Presentació
Pla d'estudis
Equip docent
Ocupabilitat
Accés
Finançament
Presentación del programa Nutrición Humana y Dietética

Presentació

La nova economia canviarà el món i tu pots formar part d'aquest canvi.

L' enginyeria d'organització industrial et permetrà identificar la informació necessària per a prendre decisions i generar plans tenint en compte els recursos i l'impacte ambiental d'aquests. A través de l'anàlisi, aprendràs a avaluar l'efectivitat de diversos mètodes de resolució de problemes sense perdre de vista el compromís amb la responsabilitat social corporativa.

Contribució als ODS

ODS 1: Fomentaràs que la indústria i les organitzacions prenguin part de manera activa en la millora de la qualitat de vida de les comunitats.

ODS 4: Divulgaràs els principis ètics i generaràs mecanismes que permetin que els seus col·laboradors tinguin un procés educatiu adequat i de qualitat.

ODS 7: Executaràs accions en les organitzacions i empreses en matèria d'eficiència energètica.

ODS 9: Garantiràs i protegiràs els drets laborals al llarg de la cadena de valor.

ODS 12: Usaràs les metodologies i patrons de consum responsables considerant l'impacte en la indústria global d'elements com a combustibles fòssils, recursos naturals i residus químics.

ODS 13: Vetllarà per la reducció de les emissions globals del sector energètic.

Transforma el món

Busquem persones que busquin perfeccionar els processos a través de l'anàlisi, i resoldre els diferents reptes en sectors administratius i industrials. Sempre des de la perspectiva de millorar la nostra relació amb l'entorn, i en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible.

Lidera projectes

Contribuiràs a la transformació de les organitzacions amb l'objectiu de convertir-les en més eficients i sostenibles, formant part decisiva en organitzacions de diversos sectors.

Valors diferencials del programa

 • Compromís real amb l'organització d'indústries sostenibles.
 • Visió interdisciplinària que afavoreix el treball en equip.
 • Capacitació per a l'emprenedoria i la gestió de la innovació.
 • Equip docent vinculat al teixit empresarial, dotant a la formació d'una visió pràctica i aplicada.
Contribució als ODS
Transforma el món
Lidera projectes
Valors diferencials del programa

ODS 1: Fomentaràs que la indústria i les organitzacions prenguin part de manera activa en la millora de la qualitat de vida de les comunitats.

ODS 4: Divulgaràs els principis ètics i generaràs mecanismes que permetin que els seus col·laboradors tinguin un procés educatiu adequat i de qualitat.

ODS 7: Executaràs accions en les organitzacions i empreses en matèria d'eficiència energètica.

ODS 9: Garantiràs i protegiràs els drets laborals al llarg de la cadena de valor.

ODS 12: Usaràs les metodologies i patrons de consum responsables considerant l'impacte en la indústria global d'elements com a combustibles fòssils, recursos naturals i residus químics.

ODS 13: Vetllarà per la reducció de les emissions globals del sector energètic.

Busquem persones que busquin perfeccionar els processos a través de l'anàlisi, i resoldre els diferents reptes en sectors administratius i industrials. Sempre des de la perspectiva de millorar la nostra relació amb l'entorn, i en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible.

Contribuiràs a la transformació de les organitzacions amb l'objectiu de convertir-les en més eficients i sostenibles, formant part decisiva en organitzacions de diversos sectors.

 • Compromís real amb l'organització d'indústries sostenibles.
 • Visió interdisciplinària que afavoreix el treball en equip.
 • Capacitació per a l'emprenedoria i la gestió de la innovació.
 • Equip docent vinculat al teixit empresarial, dotant a la formació d'una visió pràctica i aplicada.

Pla d'estudis

Adquireix totes les competències en enginyeria d'organització industrial.

El pla d'estudis del Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial té un total de 180 crèdits europeus.

Està estructurat en 6 semestres que tenen cadascun una càrrega lectiva de 30 ECTS (1 ECTS equival a 30 hores). Es compon de 25 unitats d'aprenentatge de 6 ECTS, que fan un total de 150 ECTS obligatoris, de 3 unitats d'aprenentatge optatives de 6 ECTS, que fan un total de 18 ECTS optatius i 1 unitat d'aprenentatge Treball Final de Bàtxelor de 12 ECTS.

Primer Curs

60 ECTS
Semestre 1
Sostenibilitat i desenvolupament
6 ECTS Obligatòria
Matemàtiques I
6 ECTS Obligatòria
Física I
6 ECTS Obligatòria
Dibuix i sistemes d'informació
6 ECTS Obligatòria
Química I
6 ECTS Obligatòria
Semestre 2
Matemàtiques II
6 ECTS Obligatòria
Física II
6 ECTS Obligatòria
Química II
6 ECTS Obligatòria
Principis de termodinàmica i mecànica de fluids
6 ECTS Obligatòria
Electrotècnia i electrònica
6 ECTS Obligatòria

Segon Curs

60 ECTS
Semestre 3
Estadística
6 ECTS Obligatòria
Gestió de l'empresa sostenible
6 ECTS Obligatòria
Mètodes matemàtics i investigació operativa
6 ECTS Obligatòria
Generació, transport i distribució d'energia sostenible
6 ECTS Obligatòria
Introducció a les tecnologies pel control i l'automatització
6 ECTS Obligatòria
Semestre 4
Disseny i innovació per a organitzacions sostenibles
6 ECTS Obligatòria
Gestió logística i distribució
6 ECTS Obligatòria
Fabricació i manteniment industrial sostenible
6 ECTS Obligatòria
Sistemes d'informació aplicats a l'indústria
6 ECTS Obligatòria
Finances de l'organització
6 ECTS Obligatòria

Tercer Curs

60 ECTS
Semestre 5
Gestió de la Qualitat
6 ECTS Obligatòria
Direcció de Recursos Humans
6 ECTS Obligatòria
Direcció y lideratge d'equips
6 ECTS Obligatòria
Optativa I
6 ECTS Optativa
Optativa II
6 ECTS Optativa
Semestre 6
Economia col·laborativa i economia circular en el marc del desenvolupament sostenible
6 ECTS Obligatoria
Creació d'empreses
6 ECTS Obligatòria
Optativa III
6 ECTS Optativa
Treball Final de Bàtxelor (TFB)
12 ECTS Obligatòria

Assignatures Optatives

6 ECTS
Semestre 6
Gestió de la innovació i el desenvolupament en les organitzacions
6 ECTS Optativa
Gestió de crisis a les organitzacions
6 ECTS Optativa
Indústria 4.0
6 ECTS Optativa
Sostenibilitat en la generació del transport i la distribució d'energia elèctrica
6 ECTS Optativa
Temes de frontera en l'enginyeria de l'organització
6 ECTS Optativa
Transport i mobilitat en entorns sostenibles
6 ECTS Optativa
Materials i tecnologia
6 ECTS Optativa
Informàtica
6 ECTS Optativa

Descàrregues

Descarrega't la documentació del Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial.

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària, si estàs en possessió d'un Diploma Professional Avançat o d'estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats relacionat amb el títol universitari i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i t'ho lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

Titulació

Les persones que superin totes les unitats d'aprenentatge proposades en el pla d'estudis podran sol·licitar:

 • Títol de Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial expedit pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra.
 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.
 • Suplement Europeu al Diploma expedit per la Universitat Carlemany que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

*Pla d'Estudis del Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial aprovat pel Decret 157/2021 del Govern d'Andorra i la seva pertinent aprovació pel Decret 143/2023

El Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial és una titulació universitària oficial del sistema educatiu superior d'Andorra amb 180 ECTS.

Metodologia

Concilia l'estudi amb altres responsabilitats

Programació setmanal que et permetrà organitzar les teves activitats amb antelació.

Enfocament tecnològic

Ús d'eines i recursos digitals que et preparen per a l'entorn professional.

Aprèn a aprendre

Desenvoluparàs estratègies de treball i solucions orientades a la millora permanent.

Centrat en tu i guiat per docents

El pla docent dissenyat pensant en l'experiència d'aprenentatge que viuràs amb nosaltres.

Eines i recursos addicionals

Biblioteca d'EBSCOhost

Publicacions científiques, llibres electrònics i audiollibres d'humanitats, educació, psicologia o ciències de la informació entre altres.

Base de dades Emeraldinsight

Articles, revistes científiques o casos d'estudi en educació, sociologia, recursos humans o gestió del medi ambient.
Bandera

Ocupabilitat

Adquiriràs la capacitat d'exercir-te en gerència, direcció de producció, direcció de manteniment, logística, qualitat i medi ambient, des de la perspectiva de l'organització sostenible.

Estratègia i innovació

Empleabilidad en Organización Industrial | Universitat Carlemany
 • Direcció general d'empreses, especialment empreses industrials o de serveis amb un contingut tecnològic rellevant.
 • Gestió de tecnologia i innovació tecnològica.
 • Administració pública, especialment, en àrees de promoció industrial i tecnològica, i I+D+I.

Gestió

gestió
 • Gestió d'organitzacions.
 • Organització i gestió de la producció i les operacions.
 • Organització i gestió de la cadena logística.

Sostenibilitat

Empleabilidad en Organización Industrial | Universitat Carlemany
 • Gestió de qualitat, medi ambient i eficiència energètica.
 • Gestió de distribució física (magatzems i transports).
 • Gestió de compres i aprovisionaments.
Proceso de Admisión

Accés

Des de l'equip d'admissions busquem persones apassionades, creatives, enèrgiques, idealistes i optimistes sobre el futur, amb curiositat i ampli interès pel coneixement, i una motivació per a contribuir en la millora permanent del nostre entorn.

Requisits de documentació d'accés:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.
 • Diploma Professional Avançat.
 • Estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats.
 • Estudis universitaris oficials finalitzats.
 • Prova d'accés per a majors de 25, 40, 45 anys.

Com estipula el Decret 17-6-2020 del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, les persones amb qualificacions estrangeres poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES  si compleixen amb els requisits d'accés als nivells similars de l'ensenyament superior que exigeixi el sistema educatiu del país on han cursat els estudis previs, sempre que no hi hagi diferències substancials.

Les persones amb qualificacions estrangeres de països amb els quals Andorra s'hagi obligat mitjançant un conveni o un acord poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES,  d'acord amb les disposicions establertes al conveni o en l'acord.

En tots els casos, les persones amb qualificacions d'accés a l'ensenyament superior estrangeres han de sol·licitar al ministeri encarregat de l'ensenyament superior la verificació del compliment dels requisits d'accés a un determinat nivell d'ensenyament superior andorrà, d'acord amb l'article 9 del Decret 17-6-2020.

1. Sol·licitud d'informació

 • Emplenes el formulari d'informació.
 • T'assignem un assessor de programa.

2. Assessorament personalitzat

 • Verificació dels teus requisits acadèmics d'accés.
 • Anàlisi dels teus interessos de futur i la teva experiència professional.

3. Lliurament de documentació i matrícula

 • Titulació d'accés acadèmica i DNI/Passaport.
 • Certificat de notes, per a fer-te un estudi de convalidació de crèdits.
 • En 24h et comunicarem la resolució de la teva admissió.
 • Formalitzes la teva matrícula.

Finançament

Financiación
La Universitat Carlemany, compromesa amb l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, posa a la disposició del seu alumnat descomptes, beques i possibilitats de finançament de les diferents titulacions, amb la finalitat de “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots”.

Inversió del programa:

 • Preu ECTS: 70€.
 • Preu ECTS convalidat: 15€.
 • Preu curs acadèmic (60 ECTS): 4.200€
 • Preu semestral (30 ECTS): 2.100€

Descomptes:

 • Descompte per data de matrícula: a consultar.

Finançament:

 • Pagament comptat: descompte del 10%.
 • Pagament en dues vegades: descompte del 5%.
 • Ajornat: 12 quotes sense interessos.
“L'experiència que estic vivint és totalment diferent i satisfactòria, pel fet que em permet compaginar els estudis amb el treball d'una manera més suportable que si hagués de realitzar-lo presencialment”.
Antonio Vargas
Alumne del Bàtxelor en IOI

És la Universitat Carlemany una universitat oficial?

La Universitat Carlemany és una universitat virtual privada autoritzada pel govern d'Andorra en la sessió del 4 de març de 2020, on es va acordar l'autorització per a la creació i obertura de la universitat. Pots accedir al document oficial del Govern d'Andorra en el següent enllaç: https://www.bopa.ad/bopa/032020/pagines/gv20200305_10_35_59.aspx

Quin tipus de validesa tenen els estudis de bàtxelor al meu país?

A nivell de contingut de programes, els estudis de bachelor estan adaptats a les necessitats professionals del teixit empresarial en l'àmbit internacional amb una alta qualitat. A nivell de titulació, tots els nostres títols són oficials dins del sistema educatiu andorrà que pertany a l'EEES, d'altra banda, els procediments per al reconeixement d'un títol estranger en cada país poden variar. Trobaràs informació detallada en la pàgina del Ministeri d'Educació del teu país.

Puc reconèixer els meus estudis previs?

Si disposes d'estudis universitaris previs que permeten acreditar l'assoliment de competències similars a les propostes en el nostre pla d'estudis podràs convalidar fins a un 40% dels crèdits del pla d'estudis en el qual formalitzis la teva matrícula. La convalidació aplica únicament per a crèdits oficials previs aprovats. En cas de tenir estudis propis es podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures optatives. El teu assessor/a de programa podrà informar-te del procediment a seguir per a realitzar un estudi preliminar de les assignatures que serien susceptibles de ser convalidades.

El títol de bàtxelor dona accés a un màster?

Sí, el bàtxelor dona accés a estudis de postgrau (màster) en general ja que es tracta d'una titulació de primer cicle universitari. Així i tot, cada universitat estipula els requisits d'accés per a accedir als seus programes de màster, en funció de si es tracta d'un màster universitari oficial o un màster d'especialització, en el cas del màster habilitant per a exercir una professió regulada, no dona accés directe, per la qual cosa és important que t'informis, en la universitat on vulguis estudiar el màster, respecte als requisits d'accés que tenen.

FAQs | Preguntes freqüents

Posem a la teva disposició les consultes més freqüents del Bàtxelor en Enginyeria en Organització Industrial.