Logo UCMA
Sol·licita Informació
+376 878 300

Bàtxelor en Data Science

Correspondencia nivel de grado
Corresponent al nivell de Grau
Bachelor en Data Science de la Universitat Carlemany
El Bàtxelor en Data Science et permetrà gestionar, processar i analitzar grans quantitats de dades, aplicant eines i tecnologies per a tractar-los des de la perspectiva de la responsabilitat social en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible.
Titulació oficial
Bachelor en Data Science de la Universitat Carlemany
Octubre 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
Bachelor en Data Science de la Universitat Carlemany
Octubre 2024
3 anys (180 ECTS)
Online
Espanyol
 • Home
 • Programes
 • Bàtxelors
 • Bàtxelor en Data Science
Bàtxelor en Data Science
Sol·licita Informació
Presentació
 • Pla d'Estudis
 • Equip docent
 • Ocupabilitat
 • Accés
 • Financiació
Presentació
Pla d'Estudis
Equip docent
Ocupabilitat
Accés
Financiació
Presentación del grado en Data Science

Presentació

Big Data, Big Business

El Data Science ha emergit com una nova disciplina que dona resposta al repte de buscar coneixement en grans volums de dades digitals. L'objectiu del present Bàtxelor en Data Science és formar a professionals que siguin capaços de treballar de manera íntegra en totes les etapes d'un projecte de l'àmbit de la ciència de dades.

El Bàtxelor en Data Science formarà als estudiants enl'ús de tècniques estadístiques i d'aprenentatge automàtic, juntament amb les diferents tecnologies d'emmagatzematge d'informació, de les tipologies de dades més importants (numèriques, textuals, imatges, etc.). Donat la gran ocupabilitat i transferència tecnològica que té la ciència de dades, els estudiants seran formats en l'aplicació dels casos d'ús més rellevants de la disciplina, com són: l'àrea de les finances, l'àrea de la salut i les xarxes socials.

Els futurs professionals, formats en Data Science, podran desenvolupar una carrera basada en activitats relacionades amb l'anàlisi de la informació, la comunicació de resultats i, en general, amb l'anàlisi i extracció de coneixement que serveixin de suport per a la presa de decisions en diversos sectors de l'economia. És en aquest context on s'enquadra el Bàtxelor en Data Science, titulació de gran interès i futur per a una societat cada vegada més informatitzada i amb majors requeriments en l'ús i anàlisi de la informació.

A tal fi es proporcionen les eines i mecanismes que permetin, a qui cursi aquest Bàtxelor, adquirir els coneixements necessaris que li permetin aplicar els principis, conceptes i eines per a l'anàlisi de dades i la producció d'informació que permeti la presa de decisions en diversos sectors com a suport al desenvolupament econòmic i a la sostenibilitat global.

Contribución a los ODS

ODS 1: El maneig de la informació i l'ús eficient de la mateixa et permetrà prendre part de manera activa en la millora de la qualitat de vida de les comunitats.


ODS 2: Plantejaràs iniciatives sobre productivitat econòmica, aspectes ambientals i socials que redueixin la fam en el món.


ODS 4: Tindràs en compte l'ús de la informació en el desenvolupament dels processos educatius i que d'aquesta manera aquests siguin adequats, útils i de qualitat.


ODS 7: Aplicaràs la ciència de dades ha de ser útil per a analitzar els usos i costums de despeses energètiques i poder racionalitzar la cadena energètica.


ODS 16: Analitzaràs dades de les sèries meteorològiques, que et donaran indicadors l'evolució els impactes i l'eficàcia de les accions de canvi climàtic.

Transforma el món

Busquem persones amb interès en l'àmbit de les ciències de la informació, els aspectes relacionats amb el maneig i processament de la informació, i la contribució de les dades a la presa de decisions estratègiques per a qualsevol empresa o organització.


L'interès per problemes de la nostra societat i entendre les organitzacions a través de l'anàlisi de la informació, en un marc global de sostenibilitat.

Lidera projectes

Les organitzacions requereixen de persones expertes que puguin acceptar el repte d'entendre la informació i treure profit a la mateixa per a millorar les seves activitats. 

No sols participaràs activament en aquestes activitats, sinó que l'enfocament sostenible et permetrà lliurar a la societat una visió més que necessària per a la societat actual i futura.

Valors diferencials del programa

 • Foment de la innovació acompanyat d'un equip docent relacionat amb el sector productiu en aspectes relacionats amb el Data Science.
 • Formació orientada al foment de la presa de decisions estratègiques en les organitzacions.
 • Orientació a tecnologies i ús d'eines de lliure accés.
 • Contribució i compromís directe amb el desenvolupament sostenible.
Contribución a los ODS
Transforma el món
Lidera projectes
Valors diferencials del programa

ODS 1: El maneig de la informació i l'ús eficient de la mateixa et permetrà prendre part de manera activa en la millora de la qualitat de vida de les comunitats.


ODS 2: Plantejaràs iniciatives sobre productivitat econòmica, aspectes ambientals i socials que redueixin la fam en el món.


ODS 4: Tindràs en compte l'ús de la informació en el desenvolupament dels processos educatius i que d'aquesta manera aquests siguin adequats, útils i de qualitat.


ODS 7: Aplicaràs la ciència de dades ha de ser útil per a analitzar els usos i costums de despeses energètiques i poder racionalitzar la cadena energètica.


ODS 16: Analitzaràs dades de les sèries meteorològiques, que et donaran indicadors l'evolució els impactes i l'eficàcia de les accions de canvi climàtic.

Busquem persones amb interès en l'àmbit de les ciències de la informació, els aspectes relacionats amb el maneig i processament de la informació, i la contribució de les dades a la presa de decisions estratègiques per a qualsevol empresa o organització.


L'interès per problemes de la nostra societat i entendre les organitzacions a través de l'anàlisi de la informació, en un marc global de sostenibilitat.

Les organitzacions requereixen de persones expertes que puguin acceptar el repte d'entendre la informació i treure profit a la mateixa per a millorar les seves activitats. 

No sols participaràs activament en aquestes activitats, sinó que l'enfocament sostenible et permetrà lliurar a la societat una visió més que necessària per a la societat actual i futura.

 • Foment de la innovació acompanyat d'un equip docent relacionat amb el sector productiu en aspectes relacionats amb el Data Science.
 • Formació orientada al foment de la presa de decisions estratègiques en les organitzacions.
 • Orientació a tecnologies i ús d'eines de lliure accés.
 • Contribució i compromís directe amb el desenvolupament sostenible.
Birrete

Pla d'Estudis

Adquereix totes les competències en Data Sicence.

El pla d'estudis del Bàtxelor en Data Science té un total de 180 crèdits europeus.

Està estructurat en 6 semestres que tenen cadascun una càrrega lectiva de 30 ECTS ( 1 ECTS equival a 30 hores). Es compon de 28 unitats d'aprenentatge de 6 ECTS, que fan un total de 168 ECTS obligatoris i 1 unitat d'aprenentatge Treball Final de Bàtxelor de 12 ECTS.

Primer Curs

60 ECTS
Nº Semestre 1
Àlgebra lineal
6 ECTS Obligatòria
Introducció als computadors i xarxes
6 ECTS Obligatòria
Bases de la programació I
6 ECTS Obligatòria
Estadística i probabilitat
6 ECTS Obligatòria
Ciència de dades i sostenibilitat
6 ECTS Obligatòria
Nº Semestre 2
Càlcul per a la ciència de dades
6 ECTS Obligatòria
Bases de la programació II
6 ECTS Obligatòria
Mètodes numèrics
6 ECTS Obligatòria
Anàlisis de dades
6 ECTS Obligatòria
Inferència estadística i sèries temporals
6 ECTS Obligatòria

Segon Curs

60 ECTS
Nº Semestre 3
Estructura de dades i algorísmia
6 ECTS Obligatòria
Anàlisi multivariant
6 ECTS Obligatòria
Anglès tècnic
6 ECTS Obligatòria
Bases de dades I
6 ECTS Obligatòria
Inferència Bayesiana
6 ECTS Obligatòria
Nº Semestre 4
Modelatge i optimització
6 ECTS Obligatòria
Visualització de dades
6 ECTS Obligatòria
Aprenentatge automàtic
6 ECTS Obligatòria
Bases de dades II
6 ECTS Obligatòria
Ètica, privacitat i protecció de dades
6 ECTS Obligatòria

Tercer Curs

60 ECTS
Nº Semestre 5
Arquitectura de Big Data
6 ECTS Obligatòria
Emprenedoria digital
6 ECTS Obligatòria
Natural Language Processing
6 ECTS Obligatòria
Paral·lelisme i sistemes distribuïts
6 ECTS Obligatòria
Xarxes neuronals
6 ECTS Obligatòria
Nº Semestre 6
Gestió de projectes
6 ECTS Obligatòria
Optativa I
6 ECTS Obligatòria
Optativa II
6 ECTS Obligatòria
Treball Final de Bàtxelor
12 ECTS Obligatòria

Assignatures Optatives

6 ECTS
Aplicacions basades en tecnologies web
6 ECTS optativa
Disseny i programació orientada a objectes
6 ECTS optativa
Cloud computing services
6 ECTS optativa
Visió per computador
6 ECTS optativa
Anàlisi de dades georreferenciades
6 ECTS optativa
Macroeconomia i competitivitat
6 ECTS Obligatoria

Descàrregues

Descarrega't la documentació del Bàtxelor en Data Science.

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària oficial, si estàs en possessió d'un diploma de formació professional superior, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar en la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per a reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i te'l lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

TITULACIÓ

Titulació

Les persones que superin totes les unitats d'aprenentatge proposades en el pla d'estudis podran sol·licitar:

 • Títol de Bàtxelor en Data Science expedit pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra*
 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.
 • Suplement Europeu al Diploma expedit per la Universitat Carlemany que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

*Pla d'Estudis del Bàtxelor en Ciències de Dades (Data Science) aprovat pel Decret 93/2023  del Govern d'Andorra.

El Bàtxelor en Data Science (Ciència de dades) és una titulació universitària oficial del sistema educatiu superior d'Andorra amb 180 ECTS.

Metodologia

Concilia l'estudi amb altres responsabilitats

Programació setmanal que et permetrà organitzar les teves activitats amb antelació.

Enfocament tecnològic

Ús d'eines i recursos digitals que et preparen per a l'entorn professional.

Aprèn a aprendre

Desenvoluparàs estratègies de treball i solucions orientades a la millora permanent.

Centrat en tu i guiat per docents

El pla docent dissenyat pensant en l'experiència d'aprenentatge que viuràs amb nosaltres.

Eines i recursos addicionals

Biblioteca d'EBSCOhost

Publicacions científiques, llibres electrònics i audiollibres d'humanitats, educació, psicologia o ciències de la informació entre altres.

Base de dades Emeraldinsight

Articles, revistes científiques o casos d'estudi en educació, sociologia, recursos humans o gestió del medi ambient.
Bandera

Ocupabilitat

Una de les professions que en el futur requerirà de més persones preparades en aquesta àrea per a desenvolupar la seva activitat professional en diversos sectors de la societat.

Anàlisi

Organitzacions
 • Business Analyst: Analista de negocis i encarregat de gestionar la relació entre l'empresa i els departaments de Tecnologies de la Informació, mitjançant l'analítica de dades per a avaluar els processos de negoci.
 • Data Analyst: Relacionat amb la Business Intelligence. Responsable de desenvolupar informes i dissenyar, localitzar, realitzar seguiment i analitzar indicadors claus per al negoci, a més de realitzar visualitzacions de dades i gestionar eines d'intel·ligència de negoci.
 • Data Scientist: responsable de construir models, utilitzant per a això coneixements d'estadística, matemàtica i l'aprenentatge automàtic, habitualment desenvolupa aquests models.

Big Data

Industria y tecnologia
 • Big Data Consultant: Consultor en Big Data que assessora a les empreses o organitzacions sobre estratègies digitals basades en l'ús del Big Data.
 • Chief Data Officer (CDO): Responsable de l'estratègia Big Data en una empresa o organització. Entre els seus rols es troba la responsabilitat d'estendre i estimular la cultura basada en dades.
 • Big Data Engineer: Responsable del desenvolupament, implementació, manteniment, proves i avaluació de les solucions Big Data dins d'una empresa o organització. Són els encarregats del desenvolupament d'aquestes aplicacions.
 • Big Data Architect: Encarregat del disseny i la implementació de l'arquitectura de programari en projectes Big Data.
Proceso de Admisión

Accés

Des de l'equip d'admissions busquem persones apassionades, creatives, enèrgiques, idealistes i optimistes sobre el futur, amb curiositat i ampli interès pel coneixement, i una motivació per a contribuir en la millora permanent del nostre entorn.

Requisits de documentació d'accés:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.
 • Diploma Professional Avançat.
 • Estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats.
 • Estudis universitaris oficials finalitzats.
 • Prova d'accés per a majors de 25, 40, 45 anys.

Com estipula el Decret 17-6-2020 del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, les persones amb qualificacions estrangeres poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES  si compleixen amb els requisits d'accés als nivells similars de l'ensenyament superior que exigeixi el sistema educatiu del país on han cursat els estudis previs, sempre que no hi hagi diferències substancials.

Les persones amb qualificacions estrangeres de països amb els quals Andorra s'hagi obligat mitjançant un conveni o un acord poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES,  d'acord amb les disposicions establertes al conveni o en l'acord.

En tots els casos, les persones amb qualificacions d'accés a l'ensenyament superior estrangeres han de sol·licitar al ministeri encarregat de l'ensenyament superior la verificació del compliment dels requisits d'accés a un determinat nivell d'ensenyament superior andorrà, d'acord amb l'article 9 del Decret 17-6-2020.

1. Sol·licitud d'informació

 • Emplenes el formulari d'informació.
 • T'assignem un assessor de programa.

2. Assessorament personalitzat

 • Verificació dels teus requisits acadèmics d'accés.
 • Anàlisi dels teus interessos de futur i la teva experiència professional.

3. Lliurament de documentació i matrícula

 • Titulació d'accés acadèmica i DNI/Passaport.
 • Certificat de notes, per a fer-te un estudi de convalidació de crèdits.
 • En 24h et comunicarem la resolució de la teva admissió.
 • Formalitzes la teva matrícula.
Financiación Educación | Universitat Carlemany Andorra

Finançament

Financiación
La Universitat Carlemany, compromesa amb l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, posa a la disposició del seu alumnat descomptes, beques i possibilitats de finançament de les diferents titulacions, amb la finalitat de “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots”.

Inversió del programa:

 • Preu ECTS: 70€.
 • Preu ECTS convalidat: 15€.
 • Preu curs acadèmic (60 ECTS): 4.200€
 • Preu semestral (30 ECTS): 2.100€

Descomptes:

 • Descompte per data de matrícula: a consultar.

Finançament:

 • Pagament comptat: descompte del 10%.
 • Pagament en dues vegades: descompte del 5%.
 • Ajornat: 12 quotes sense interessos.
“Gràcies a la universitat he tingut l'oportunitat de conèixer més a fons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, i, si abans ja tenia una consciència ecològica i del benestar comú, ara soc un total defensor d'aquesta”.
Andrés Marín
Alumne del Bàtxelor en Data Science

És la Universitat Carlemany una universitat oficial?

LLa Universitat Carlemany és una universitat virtual privada autoritzada pel Govern d'Andorra en la sessió del 4 de març de 2020, on es va acordar l'autorització per a la creació i obertura de la universitat. Pots accedir al document oficial publicat pel Govern d'Andorra en el següent enllaç: https://www.bopa.ad/bopa/032020/pagines/gv20200305_10_35_59.aspx

Quin tipus de validesa tenen els estudis de bàtxelor al meu país?

A nivell de contingut de programes, els estudis de bàtxelor estan adaptats a les necessitats professionals del teixit empresarial en l'àmbit internacional amb una alta qualitat. A nivell de titulació, tots els nostres títols són oficials dins del sistema educatiu andorrà que pertany a l'EEES, d'altra banda, els procediments per al reconeixement d'un títol estranger en cada país poden variar. Trobaràs informació detallada en el la pàgina del Ministeri d'Educació del teu país.

Puc convalidar o reconèixer els meus estudis previs?

Si disposes d'estudis universitaris previs que permeten acreditar l'assoliment de competències similars a les propostes en el nostre pla d'estudis podràs convalidar fins a un 40% dels crèdits del pla d'estudis en el qual formalitzis la teva matrícula. La convalidació aplica únicament per a crèdits oficials previs aprovats. En cas de tenir estudis propis es podrà sol·licitar el reconeixement d'assignatures optatives. El teu assessor/a de programa podrà informar-te del procediment a seguir per a realitzar un estudi preliminar de les assignatures que serien susceptibles de ser convalidades.

El títol de bàtxelor dona accés a un màster?

Sí, el bàtxelor dona accés a estudis de postgrau (màster) en general ja que es tracta d'una titulació de primer cicle universitari. Així i tot, cada universitat estipula els requisits d'accés per a accedir als seus programes de màster, en funció de si es tracta d'un màster universitari oficial o un màster d'especialització, per la qual cosa és important que t'informis, en la universitat on vulguis estudiar el màster, respecte als requisits d'accés que tenen.

FAQs | Preguntes Freqüents

A continuació et facilitem les preguntes freqüents més comuns del Bàtxelor en Data Science.