Logo UCMA
Sol-licita informació
+376 878 300
  • Home
  • Política de privacitat

Política de privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, amb NTR L-713965-A serà la responsable de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, així com de les dades facilitades telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts a conseqüència de la relació que vostè mantingui amb nosaltres i dels derivats dels seus hàbits de navegació i consum. Aquesta companyia està situada en Av. Verge de Canòlich, 47, AD600 Sant Julià de Lòria - Principat d’Andorra, podent posar-se en contacte amb la mateixa a través de l'adreça electrònica universitatcarlemany@universitatcarlemany.com.

Podrà posar-se en contacte amb la nostra Delegada de Protecció de Dades mitjançant escrit dirigit a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, At.: Delegada de Protecció de Dades, Av. Verge de Canòlich, 47, AD600 Sant Julià de Lòria - Principat d’Andorra o a través de l’adreça dpd@universitatcarlemany.com.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació que vostè manté amb nosaltres així com per a enviar-li comunicacions comercials per qualsevol via, fins i tot finalitzada la relació amb vostè, per a mantenir-li informat d'aquells dels nostres productes i serveis similars als sol·licitats per vostè.

Així mateix, l'informem que, amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis de PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU o de terceres empreses adequats als seus interessos, així com per a millorar la seva experiència d'usuari de la nostra pàgina Web, elaborarem un “perfil comercial” en base tant a la informació facilitada per vostè com a aquella altra derivada dels seus hàbits de consum i navegació i l'obtinguda de xarxes socials.

Addicionalment, les seves dades personals i perfil comercial seran cedits a la resta d'empreses del Grupo Planeta perquè aquestes li remetin comunicacions comercials sobre els seus propis productes i serveis o de terceres empreses pertanyents o alienes al Grupo Planeta, elaborant per a això, al seu torn, el seu propi perfil comercial amb aquestes dades i perfils, així com amb les dades i perfils que vostè ja tingués o obtingui, tot això, perquè aquestes comunicacions siguin del seu interès per adequar-se als seus gustos, hàbits de consum i navegació i preferències comercials. Aquest tractament implicarà, per tant, l'encreuament de bases de dades de les diferents empreses del Grupo Planeta i enriquiment d'aquestes.

Pot consultar el llistat d'empreses del Grupo Planeta en el següent link www.planeta.es. Aquestes empreses desenvolupen la seva activitat en els sectors editorial, formació, cultura, oci, col·leccionisme, tèxtil, assegurances privades, gran consum i joieria.
En qualsevol cas, les terceres empreses alienes al nostre grup de les quals, en el seu cas, li enviarem comunicacions comercials seran aquelles que desenvolupin la seva activitat en els mateixos sectors que les empreses del Grupo Planeta i que han estat indicats anteriorment, o en els sectors de Telecomunicacions, bancari i financer, viatges, tecnologia i activitats jurídiques.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Tant les dades personals proporcionades, com els obtinguts de la seva navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut, es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l'execució i manteniment de la relació mantinguda amb vostè, així com el consentiment exprés que, en el seu cas, ens hagi facilitat per als tractaments addicionals consistents en l'enviament de comunicacions comercials pròpies i/o de tercers, l'elaboració de perfils comercials i la cessió d'aquestes dades i perfils a la resta d'empreses del Grupo Planeta amb les finalitats indicades en l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” anterior.
L'informem que les dades personals es que sol·liciten en el moment de registrar-se en la present pàgina web, els sol·licitats telefònicament o en qualsevol dels nostres formularis en format paper, són els estrictament necessaris per a formalitzar i gestionar la relació amb Vostè, de manera que, en cas de no facilitar-los, no podrem mantenir aquesta relació. En qualsevol cas, aquesta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessaris per a aquesta activitat principal.

Com hem indicat anteriorment, l'oferta prospectiva de productes i serveis propis i/o de tercers, així com l'elaboració de perfils comercials i la cessió d'aquests perfils i de les seves dades personals a terceres empreses del Grupo Planeta, són tractaments addicionals que estan basats en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el manteniment de la relació que manté amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament en el cas que ens doni el seu consentiment per a això, les seves dades personals i, en el seu cas, el seu perfil comercial seran comunicats a la resta d'empreses del Grupo Planeta amb les finalitats indicades en el punt “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” de la present política de privacitat. Pot consultar el llistat d'empreses del Grupo Planeta en el següent link www.planeta.es.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, les dades personals que li incumbeixin que ens hagin facilitat, i a transmetre'ls a un altre responsable.

Els interessats podran exercir aquests drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments en el seu cas prestats, mitjançant carta dirigida a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU o remetent un email a  lopd@universitatcarlemany.com. En aquest sentit, l'informem que té a la seva disposició models d'exercici dels citats drets en la pàgina web de la Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad/content/models).

Quan l'interessat ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant la Agència Andorrana de Protecció de Dades, especialment quan aquell consideri que no hem satisfet degudament l'exercici dels seus drets. Aquesta reclamació podrà presentar-la davant la citada autoritat mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de la Agència Andorrana de Protecció de Dades ofereix.