Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Universitat

  • Home
  • Universitat

Orientada al desenvolupament sostenible

Com a societat, ens enfrontem a reptes complexos, multifacètics i que requereixen accions urgents. No sabem com serà el món el 2050, però sí que sabem que necessitarem professionals brillants que puguin abordar aquests problemes de noves maneres. És per això que la Universitat Carlemanyneix amb l'afany de contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el desenvolupament sostenible. El nostre objectiu és contribuir juntament amb d'estats, organitzacions i individus en la consecució d'un desenvolupament capaç de satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per a satisfer les seves pròpies necessitats. D'aquesta manera l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible constitueix un dels eixos centrals en la missió i el compromís de la Universitat Carlemany, tant en l'àmbit de la gestió com en el de la recerca i la docència.

Lifelong Learning

Som una universitat online internacional i oferim una formació interdisciplinària que permet el nostre alumnat comprendre i actuar des de diferents angles, i afrontar els reptes de la societat, des de la digitalització fins a la sostenibilitat mediambiental tant en organitzacions privades com en organismes públics.

Creiem en laformació inicial i permanent de professionals i investigadors com a factor de canvi i millora permanent. Tant com a millora personal i professional, com a millora de les nostres organitzacions i finalment com a millora de l'entorn.

El Desenvolupament Sostenible reclama necessàriament una aproximació interdisciplinària que permeti considerar les implicacions socials, econòmiques i ambientals de les nostres decisions i accions de desenvolupament. És per això que enfoquem l'aprenentatge a l’entorn de problemes en comptes d'àrees de disciplina. La ciència i la tecnologia com a bases del desenvolupament, el disseny com a procés per a la cerca de solucions sostenibles a necessitats de desenvolupament, la gestió empresarial que asseguri la viabilitat dels projectes o la comunicació com a eina d'acció social, marquen les principals línies d'acció d'aquesta visió interdisciplinària.

Finalment, sigui quin sigui l'àmbit d'estudi, fem especial atenció a les competències necessàries com a persones i a les habilitats professionals en un entorn cada dia més canviant i amb reptes més complexos: com són el compromís, la creativitat, la capacitat de presa de decisions, d'adaptació al canvi, i d'emprenedoria.

Tot això, a partir d'un professorat internacional i expert, que participa tant en projectes de recerca com en l'aplicació professional del coneixement i en projectes d'innovació.

La nostra oferta docent consta de bàtxelors  de 3 anys, bàtxelors  d'especialització d'1 any i màsters de 2 anys; totes les titulacions estan adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), també conegut com a Pla Bolonya, per la qual cosa gaudeixen de validesa i reconeixement en tots els estats en formen part.

Andorra, hub internacional d'educació

Andorra és un país de muntanya amb més de 700 anys d'història i amb una sòlida vocació per la investigació i la innovació en àrees de mobilitat, energia, medi ambient, ciències naturals i turisme. Aposta per l'educació superior amb un dels eixos de desenvolupament del país, en el que el Lifelong Learning adquireix un paper fonamental.

Impulsant l'educació

Emplaçada entre Espanya i França, amb 468 Km² d'extensió i poblat per més de 80.000 habitants de més de 100 nacionalitats, Andorra compta amb tres sistemes educatius: l'andorrà, el francès i l'espanyol. Forma part de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) des de 2003, una iniciativa promoguda per la Unió Europea que té com a objectiu organitzar el marc formatiu internacional i harmonitzar els sistemes d'educació superior dels països membre d'aquest espai. El projecte promou uns valors comuns, la implementació d'eines conjuntes i enfortint els seus mecanismes de garantia de qualitat per a potenciar la col·laboració i mobilitat entre estudiants, investigadors i acadèmics.

Amb l'aval del marc europeu, Andorra potencia l'aprenentatge i l'actualització continua de coneixements i habilitats, acreditant institucions educatives de caràcter públic i privat en pro de satisfer les necessitats de les generacions actuals, sense perjudicar les generacions futures i contribuir així en el desenvolupament sostenible de la societat.

Invertint en educació

El marc estable i l'obertura econòmica del país han potenciat el seu desenvolupament financer, convertint-lo en un destí atractiu i de primer nivell per a la inversió estrangera d'empreses internacionals que inverteixen en diversos sectors, entre ells, en educació. Una mostra d'això és que en menys d'una dècada, aquesta inversió ha augmentat un 500%, aproximadament, en tot l'estat. A més a més, recentment ha estat reconegut com el segon país fiscalment més atractiu del món per a invertir, segons la consultora internacional Bradley Hackford.

La Universitat Carlemany forma part del hub internacional educatiu d'Andorra, que treballa per atendre les noves necessitats de l'entorn alineades amb el desenvolupament sostenible. La seu està ubicada en l'edifici Casa IVO, una emblemàtica construcció inclosa en l'inventari del patrimoni cultural d'Andorra. La Universitat és una de les entitats sòcies fundadores de l'Associació de Campus Universitari (ACU) on convergeixen les cinc universitats del país.

Un país obert al món

Amb més de 8 milions de visites a l'any, és un país obert al món que ofereix oportunitats de desenvolupament i promou la innovació per avançar-se a les necessitats de la societat, advoca per la proximitat, la proactivitat i la col·laboració sota una rigorosa qualitat entre els diversos stakeholders.

Fomentant la internacionalització

Les institucions andorranes mantenen bones relacions internacionals tant de forma bilateral amb els seus països veïns com en organismes de cooperació internacionals. Forma part de l'Organització d'Estats Iberoamericans (OEI) i destaca per haver sigut la seu de la Cimera Iberoamericana 2020. Així mateix, és membre del consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus formant per les regions frontereres de França i Espanya.

La innovació com a missió

En termes d'innovació, des del govern andorrà, potencien l'Andorra Living Lab, una iniciativa per a fomentar projectes en els quals les empreses, les autoritats públiques, el món acadèmic i la ciutadania treballen conjuntament per a proposar noves solucions als reptes que planteja el context actual. En aquest marc, cada vegada són més els players que es decideixen a apostar en el país per ampliar la seva projecció internacional.