Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

La recerca operativa i la seva aplicació en Enginyeria d’Organització Industrial

16 d’abril de 2024Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • La recerca operativa i la seva aplicació en Enginyeria d’Organització Industrial
Les tècniques d’investigació operativa són realment útils per aplicar a l’àmbit de l’Enginyeria d’Organització Industrial. A continuació et donem més detalls sobre aquesta disciplina i sobre els avantatges que suposa.
La investigación operativa y su aplicación en ingeniería industrial

Les tècniques d’investigació operativa són realment útils per aplicar a l’àmbit de l'Enginyeria d’Organització Industrial. A continuació et donem més detalls sobre aquesta disciplina i sobre els avantatges que suposa.

Què és la recerca d’operacions i de què tracta?

La investigació operativa és, en resum, un mètode que consisteix en detectar una problemàtica organitzacional i, en funció d’aquesta, proposar les millors solucions. És una metodologia científica i, per tant, busca l’excel·lència en qualsevol dels àmbits d’aplicació que tingui.

Està clar que, en el cas de l’Enginyeria Industrial, aquestes tècniques tenen especial importància. La resolució de problemes en aquest àmbit és quelcom essencial, i també ho és plantejar-los correctament.

Quines són les etapes d’una recerca d’operacions?

Les etapes d’una investigació operativa, per tal que aquesta tingui èxit, han de seguir un ordre concret. Les expliquem a continuació:

En primer lloc, és imprescindible detectar correctament el problema. O, dit d’altra manera, cal tenir clar el motiu pel qual s’inicia la investigació. Això no vol dir que, posteriorment, puguin aparèixer altres problemàtiques derivades, però convé tenir un punt de partida.

Posteriorment, cal iniciar la recollida de dades i fer-la el més completa possible. Afortunadament, i gràcies al desenvolupament de les eines informàtiques, actualment, amb el Big Data, és possible aconseguir una informació exacta en poc temps.

Un cop tenim aquesta informació, podem implementar una fórmula matemàtica o estadística adaptada al que necessitem per inferir vàries possibilitats. I, evidentment, el pas posterior és realitzar diferents simulacions per veure quina és l’opció que millor s'ajusta al que necessita l'empresa o organització.

Finalment, un cop realitzats tots aquests passos, s’inicia la implementació del nou model. Això implicarà grans possibilitats de millora per a la teva empresa/organització.

Quins són els seus beneficis?

Els beneficis d’aquestes tècniques d’investigació per a les empreses i organitzacions són múltiples. Per exemple, podem distingir els següents casos:

  • Exactitud. Sense cap mena de dubte, aquesta metodologia et permet obtenir uns resultats més exactes, i això comporta múltiples beneficis que cal tenir en compte. De fet, s’utilitza una metodologia commensurable i que serveix per a diverses opcions. Aquesta és la manera de marcar la diferència respecte a altres organitzacions o empreses.

  • Comparació de vàries alternatives. Un dels avantatges d’aquestes investigacions és que pots comparar entre diverses alternatives per veure quina s’ajusta millor al que necessites. Aquests models faciliten la possibilitat de plantejar opcions alternatives abans de decidir-se.

  • Implementació d’alternatives millors. El benefici principal és que podràs escollir la millor alternativa de resolució del teu problema. Per tant, milloraràs les ràtios de rendiment i, amb això, també augmentarà la productivitat de la teva organització.

Com a conseqüència, si el que vols és aplicar una tècnica de resolució de problemes i de millora exacta, aquesta és una bona opció.

Com s’aplica la recerca d’operacions en Enginyeria d’Organització Industrial?

La investigació d’operacions en l’àmbit de l’Enginyeria d’Organització Industrial s’aplica de diverses maneres. Aquí indiquem alguns exemples pràctics que et poden interessar:

En primer lloc, es poden modelar els problemes, de manera que s’estandarditzen i es poden tractar. Si no es coneix exactament quin és el problema i les seves mesures, difícilment es podrà solucionar. No es tracta només de saber que hi ha un problema, sinó també de mesurar-lo correctament.

Per altra banda, la investigació operativa proporciona una metodologia d’anàlisi de dades. Això és fonamental, perquè sense l’anàlisi d’informació no es poden inferir solucions. Actualment, sense el mesurament del torrent de dades al qual es té accés, és impossible fer una bona feina.

Finalment, aquesta investigació ofereix un marc per poder plantejar solucions útils per a l’organització. En definitiva, el que es busca és resoldre les problemàtiques que es presentin i, a més, es poden comparar diverses alternatives abans de decantar-se per la més adequada.

Si pensem en el fet que el treball de qui es dedica a l’Enginyeria és optimitzar i estandarditzar processos, tant a nivell individual com organitzacional, no és d’estranyar que aquesta metodologia tingui tanta importància.

Casos reals d’ús de la recerca operativa

Malgrat això, l’extensió i generalització d’aquest tipus d’investigacions és molt més recent. La podem datar, aproximadament, a la dècada de 1980. Alguns exemples reals d’ús i èxit d’aquestes operacions són els següents:

La CITGO Petroleum Corporation va implementar, l’any 1987, una investigació per millorar el refinament del cru, així com l’oferta, la comercialització i la distribució de tots els seus productes. El resultat va ser un estalvi anual de 70 milions de dòlars.

La línia aèria American Airlines va dur a terme una investigació l’any 1992 per revisar els preus, sobrevendes i coordinar millor els seus vols per millorar les ràtios. Com a conseqüència, va millorar els ingressos en 500 milions de dòlars anuals.

AT&T va realitzar una investigació que va tenir com a resultat la creació d’un centre de trucades (call center) per orientar millor a les persones usuàries. El resultat pràctic d’aquesta investigació, iniciada el 1993, va ser una millora per estalvi de 750 milions de dòlars.

L’any 1995, Digital Equipment Corp va dur a terme una reestructuració de la seva cadena de subministraments, prenent com a base una investigació. L’estalvi que es va generar va ser de 800 milions de dòlars.

Finalment, cal remarcar que el Cos de Defensa de la República de Sudàfrica, l’any 1997, va redissenyar el seu sistema i les seves dimensions, prenent com a referència la investigació. Va aconseguir estalviar 1.100 milions de dòlars anuals.

Això implica que les investigacions, habituals des de llavors, poden ser dutes a terme per qualsevol organització, ja sigui pública o privada.

Conclusió

La investigació operativa proporciona un marc d’anàlisi i de treball a les persones que treballen en tasques d’Enginyeria, per tal de resoldre problemes plantejant solucions. Com a conseqüència, avui en dia es tracta d’una part imprescindible per a qualsevol professional del sector de l’Enginyeria d’Organització Industrial.

Compártelo en redes sociales