Logo UCMA
Sol·licita Informació
+376 878 300
Reconocimiento de créditos Universitat Carlemany

Reconeixement de crèdits

Convalidacions

  • Home
  • Estudiar a UCMA
  • Secretaria Acadèmica
  • Convalidacions

Reconeixem el teu esforç

S'entén per convalidació la acceptació en un estudi oficial de la Universitat Carlemany dels crèdits que, havent estat obtinguts en un ensenyament oficial, en la pròpia Universitat Carlemany o en una altra universitat, es computen a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Aquesta convalidació implica l'establiment d'una equivalència en el que concerneix a les competències específiques i/o transversals, i a la càrrega lectiva per a l'alumnat entre assignatures de plans d'estudi que condueixin a l'obtenció de títols oficials.

S'entén per reconeixement de crèdits el procés que dona validesa acadèmica a estudis no reglats i a activitats professionals o no acadèmiques.

Quina documentació haig de presentar per a validar el meu reconeixement o convalidació de crèdits?

La sol·licitud de convalidació d'assignatures ha d'anar acompanyada de la següent documentació: - Certificat oficial d'estudis acreditatiu de les assignatures superades, títol al qual pertanyen, universitat i any en què s'han cursat. En cas tinguis assignatures reconegudes en el Certificat oficial d'estudis que ens presentes, també és necessari el Certificat oficial d'estudis del qual se't va fer el reconeixement. - Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent, que especifiqui la càrrega de treball, les competències desenvolupades, els continguts, la metodologia i els sistemes i criteris d'avaluació.

Com i quan puc sol·licitar un estudi preliminar?

L'estudi preliminar és un document orientatiu de reconeixement que el Comitè de Reconeixements i Convalidacions emet en el període de matrícula, abans de l'inici oficial del curs. Aquest estudi se sol·licita al Departament d'Admissions i permet obtenir una guia orientativa dels reconeixements i/o convalidacions que podem obtenir una vegada presentada la teva documentació a Secretaria Acadèmica.

Quants crèdits puc reconèixer i convalidar?

El màxim de crèdits que poden ser convalidats, tant obligatoris com optatius, és de 72 ECTS del pla d'estudis per a estudis de Bàtxelor. La convalidació s'aplica per als crèdits obligatoris en el cas de: - Títols oficials. El reconeixement s'aplica per als crèdits optatius en el cas de: - Títols propis. - Experiència professional. L'experiència professional solament es tindrà en compte per al reconeixement d'assignatures optatives.

En quins idiomes s'admeten els documents?

La documentació ha de presentar-se en castellà, català, francès o anglès. Una vegada matriculat, en la Secretaria Virtual del Campus podràs gestionar de manera en línia tots els teus tràmits quant a reconeixements i convalidacions, ja que posem a la teva disposició un espai exclusiu on accedir, lliurar i/o modificar la teva documentació per a la validació del teu estudi de reconeixements de crèdits.
FAQS

Resolem totes les teves inquietuds sobre el procés de reconeixement de crèdits.