Bàtxelor

Nutrició Humana i Dietètica*

Metodología Online

Data inici
10/2022
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any

Presentació 

L'alimentació té un impacte directe sobre la nostra salut física i mental. No rebre un nivell òptim d'energia i de nutrients essencials significa no poder portar una vida sana i activa. A més, una nutrició deficient és un condicionant en l'aparició de diferents patologies en èpoques posteriors de la vida.

Aquest Bàtxelor Online en Nutrició Humana i Dietètica et permetrà donar resposta des de l'alimentació a una societat cada vegada més longeva i que requereix de més prevenció per tenir una major qualitat de vida.

 

Què fa a aquest Bàtxelor únic?

 • Disseny de dietes per a població sana o amb patologies.

 • Avaluació de l'estat nutricional d'individus i col·lectivitats.

 • Coneixement dels diferents tipus de dietes i la seva aplicació a la societat.

 • Aplicació del mètode científic a l'alimentació.

 • Gestió i planificació de menús en serveis de restauració col·lectiva.

 • Innovació de productes i control de qualitat en la indústria alimentària.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

 

*El títol es troba en tràmit d'aprovació del pla d'estudis i la seva implantació està prevista inicialment per a l'any acadèmic 2021-22.

Pla d'Estudis

El Bàtxelor en Nutrició Humana i Dietètica es desenvolupa al llarg de 3 cursos acadèmics. Totes les assignatures tenen una càrrega lectiva de 6 ECTS, excepte el Treball de Final de Bàtxelor que té una càrrega lectiva de 12 ECTS.

DIMENSIONSECTS
Bases científiques24
Recerca i tecnologies18
Ciències de la nutrició, la dietètica i la salut36
Ciències dels aliments30
Salut pública i nutrició comunitària18
Higiene, seguretat i gestió de qualitat18
Optativa6
Treball Final de Bàtxelor i Pràctiques30
TOTAL180
Primer Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Bioquímica estructural (6 ECTS)

 • Nutrició I (6 ECTS)

 • Bromatologia (6 ECTS)

 • Anatomia i fisiologia humanes (6 ECTS)

 • Estadística aplicada (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Dietètica I (6 ECTS)

 • Tecnologia dels aliments (6 ECTS)

 • Psicologia i habilitats de comunicació (6 ECTS)

 • Bioquímica metabòlica (6 ECTS)

 • Pràctiques d’iniciació professional I (6 ECTS)

Segon Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Nutrició II (6 ECTS)

 • Fisiopatologia de la nutrició (6 ECTS)

 • Tecnologia culinària (6 ECTS)

 • Food and culture (6 ECTS)

 • Indústria alimentària i laboratori (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Dietètica II (6 ECTS)
 • Microbiologia i parasitologia alimentària (6 ECTS)
 • Farmacologia i fitoteràpia (6 ECTS)

 • Research methodology and new technologies (eHealth) (6 ECTS)

 • Pràctiques d’iniciació professional II (6 ECTS)

Tercer Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Dietoteràpia (6 ECTS)

 • Avenços en nutrició i alimentació (6 ECTS)

 • Higiene i seguretat alimentària (6 ECTS)

 • Salut pública i epidemiologia (6 ECTS)

 • Gestió de projectes per a nutricionistes (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Regulació alimentària i deontologia (6 ECTS)

 • Educació per a la salut i nutrició comunitària (6 ECTS)

 • Gestió de la qualitat (6 ECTS)

 • Pràctiques d’iniciació professional III (6 ECTS)

 • Treball Final de Bàtxelor (12 ECTS)

Titulació

Les persones que superin totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrán:

 • Títol de Bàtxelor en Nutrició Humana i Dietètica expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra.

 • Suplement Europeu al Diploma expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cada una de elles i al títol en el seu conjunt.

 

Perfil recomanat

Persones amb interès en les ciències de la salut, concretament en les ciències de la nutrició i l'alimentació. També professionals de sectors afins a l'alimentació que vulguin augmentar o actualitzar els seus coneixements per al millor exercici de la seva professió.

 

Requisits d'accés

Aquest programa requereix estar en condicions per a accedir a estudis universitaris en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones amb:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.

 • Diploma professional avançat.

 • Formació professional superior.

 • Estudis universitaris oficials finalitzats.

 • Prova d'accés per a majors de 25, 40 o 45 anys.

 

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària, si estàs en possessió d'un diploma professional, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i t'ho lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i èxits individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 • Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 • Assessorament personal: anàlisi dels interessos del futur estudiant i la seva experiència professional.

 • Lliurament documentació d'accés: DNI / Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 • Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 • Admissió: comunicació de la resolució del comitè d'admissions, tant si és positiva com negativa.

 • Reserva de plaça.

 

Inversió del programa

Preu crèdit: 62,5 €
Preu per ECTS convalidat: 10 €

 

Condicions econòmiques:

 • Obertura de l'expedient acadèmic gratuïta.

 • Beca Compromís 10% de descompte.

 • Descompte per matriculació anticipada a consultar.

 

Formes de pagament:

 • Pagament al comptat: 10% descompte.

 • Pagament en 2 terminis: 5% descompte.

 • Finançament 12 quotes sense interessos.

Sortides professionals

El Bàtxelor en Nutrició Humana i Dietètica et permetrà desenvolupar la teva activitat professional com a especialista en nutrició en el sector privat. Concretament, emprenent els teus propis negocis. Per això, en aquest Bàtxelor veuràs reforçades les teves habilitats de comunicació i psicologia, per ser més eficaç en l'accés i l'empatia amb el client.

Altres dels àmbits als quals podràs accedir són els relacionats amb:

 • Les polítiques alimentàries.

 • L'educació nutricional.

 • La gestió i el control de qualitat de productes.

 • La seguretat alimentària.

 • El disseny de nous productes per satisfer les necessitats de mercat.

 • La restauració col·lectiva.

 • La nutrició comunitària.

 • La salut pública.

Finalment, la investigació i la docència sobre alimentació i nutrició en les seves vessants bàsiques i aplicades són altres de les possibles sortides professionals en què podràs desenvolupar-te.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).