Bàtxelor

Enginyeria d’Organització Industrial

Metodología Online

Data inici
10/2022
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any

Presentació 

L'Enginyeria en Organització Industrial et permetrà identificar la informació necessària per prendre decisions i generar plans tenint en compte els recursos i l'impacte ambiental dels mateixos. Mitjançant l'anàlisi, aprendràs a avaluar l'efectivitat de diversos mètodes de resolució de problemes sense perdre de vista el compromís amb la responsabilitat social corporativa.

Al Bàtxelor Online en Enginyeria en Organització Industrial, adquiriràs la capacitat de gestionar les necessitats d'una organització, des de la perspectiva de millorar la relació amb l'entorn en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

Què fa a aquest bàtxelor únic?

 • Generació de plans estratègics orientats a la sostenibilitat global.

 • Quatre àmbits de coneixement: Ciències bàsiques | Ciències aplicades | Anàlisi i presa de decisions | Economia i gestió.

 • Gestió de processos industrials des d'una perspectiva socialment responsable.

 • Comunicació d'informació relacionada amb l'organització industrial de manera precisa i fiable a públics diferents especialistes o no.

 • Economia col·laborativa i economia circular en el marc de el desenvolupament sostenible.

 • Aplicació de l'organització industrial de forma interdisciplinària.

 • Coneixement de l'ètica de la professió, emmarcada en el desenvolupament sostenible.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

Pla d'estudis

El Bàtxelor Online en Enginyeria d'Organització Industrial es desenvolupa al llarg de 3 cursos acadèmics. Totes les assignatures tenen una càrrega lectiva de 6 ECTS, excepte el Treball de Final de Bàtxelor que té una càrrega lectiva de 12 ECTS.

DIMENSIONSECTS
Ciències bàsiques36
Ciències aplicades48
Anàlisi i presa de decisions30
Economia - Gestió54
Treball Final de Bàtxelor12
TOTAL180
Primer any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Sostenibilitat i desenvolupament (6 ECTS)

 • Matemàtiques  I (6 ECTS)

 • Física I (6 ECTS)

 • Química I (6 ECTS)

 • Dibuix i sistemes d’informació (6 ECTS)

 

Assignatures Segon Semestre:

 • Matemàtiques II (6 ECTS)

 • Física II (6 ECTS)

 • Química II (6 ECTS)

 • Principis de termodinàmica i mecànica de fluids (6 ECTS)

 • Electrotènia y electrònica (6 ECTS)

Segon Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Estadística (6 ECTS)

 • Gestió de l’empresa sostenible (6 ECTS)

 • Mètodes matemàtics i recerca operativa (6 ECTS)

 • Generació, transport i distribució d'energia sostenible (6 ECTS)

 • Introducció a les tecnologies per al control i l'automatització de processos empresaliales sostenibles (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Finances de l’organització (6 ECTS)

 • Disseny i innovació per a organitzacions sostenibles (6 ECTS)

 • Gestió logística i distribució (6 ECTS)

 • Fabricació i manteniment industrial sostenible (6 ECTS)

 • Sistemes d'informació aplicats a la indústria (6 ECTS)

Tercer Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Gestió de la qualitat (6 ECTS)

 • Direcció de recursos humans (6 ECTS)

 • Direcció i lideratge d'equips (6 ECTS)

 • Optativa I (6 ECTS)

 • Optativa II (6 ECTS)

Assignatures Segon Semestre:

 • Economia col·laborativa i economia circular en el marc del desenvolupament sostenible (6 ECTS)

 • Creació d'empreses (6 ECTS)

 • Optativa III (6 ECTS)

 • Traball Final de Bàtxelor (12 ECTS)

Titulació

Les persones que superin totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrán:

 • Títol de Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.

 • Suplement Europeu al Diploma expedit per la Universitat Carlemany que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

Pla d'Estudis del Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial aprovat pel Decret 157/2021 del Govern d'Andorra.

Perfil recomanat

Persones que busquin perfeccionar els processos a través de l'anàlisi, i resoldre els diferents reptes en sectors administratius i industrials. Sempre des de la perspectiva de millorar la nostra relació amb l'entorn, i en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

Requisits d'accés

Aquest programa de formació universitària precisa del compliment de determinats requisits per a poder accedir a estudis universitaris en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones que compleixin un dels següents requisits:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.

 • Diploma Professional Avançat 

 • Estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats

 • Estudis universitaris oficials finalitzats.

 • Prova d'accés per a majors de 25, 40 o 45 anys.


Com estipula el Decret 17-6-2020 del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, les persones amb qualificacions estrangeres poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES  si compleixen amb els requisits d'accés als nivells similars de l'ensenyament superior que exigeixi el sistema educatiu del país on han cursat els estudis previs, sempre que no hi hagi diferències substancials.

Les persones amb qualificacions estrangeres de països amb els quals Andorra s'hagi obligat mitjançant un conveni o un acord poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES,  d'acord amb les disposicions establertes al conveni o en l'acord.

En tots els casos, les persones amb qualificacions d'accés a l'ensenyament superior estrangeres han de sol·licitar al ministeri encarregat de l'ensenyament superior la verificació del compliment dels requisits d'accés a un determinat nivell d'ensenyament superior andorrà, d'acord amb l'article 9 del Decret 17-6-2020.

 

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària, si estàs en possessió d'un Diploma Professional Avançat o d'estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i t'ho lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i èxits individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 • Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 • Assessorament personal: anàlisi dels interessos del futur estudiant i la seva experiència professional.

 • Lliurament documentació d'accés: DNI / Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 • Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 • Admissió: comunicació de la resolució del comitè d'admissions, tant si és positiva com negativa.

 • Reserva de plaça.

 

Inversió del programa

Preu crèdit: 62,5 €
Preu per ECTS convalidat: 10 €

 

Condicions econòmiques:

 • Obertura de l'expedient acadèmic gratuïta.

 • Descompte per matriculació anticipada a consultar.

 

Formes de pagament:

 • Pagament al comptat: 10% descompte.

 • Pagament en 2 terminis: 5% descompte.

 • Finançament 12 quotes sense interessos.

 

Sortides professionals

Estudiar enginyeria d'organització industrial et permetrà realitzar activitats relacionades amb la direcció d'empreses i la gestió d'àrees de producció, qualitat, compres, comercial, finances, medi ambient entre d'altres, sempre des de la perspectiva de l'organització sostenible.

Podrà exercir com a gerent, director de producció, director de manteniment, professional de logística, qualitat i altres. Podrà igualment fer consultoria estratègica.

Podran vincular-se a sectors industrials i d'administració pública i privada. També podran realitzar activitats de docència i investigació.

 • Direcció General d'empreses industrials o de serveis amb un contingut tecnològic rellevant.

 • Gestió de l'Organització.

 • Organització i gestió de la producció i les operacions.

 • Organització i gestió de la cadena logística.

 • Gestió de distribució física (Magatzems i transports).

 • Gestió de compres i aprovisionaments.

 • Gestió de qualitat, medi ambient i eficiència energètica.

 • Gestió de tecnologia i d'innovació tecnològica.

 • Administració pública, especialment, en àrees de promoció industrial i tecnològica, i I + D + I.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).

Podrà posar-se en contacte amb la nostra Delegada de Protecció de Dades mitjançant escrit dirigit a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, At.: Delegada de Protecció de Dades, Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra o a través de l’adreça dpd@universitatcarlemany.com.