Bàtxelor d’especialització

Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible

Metodología Online

Data inici
11/2020
Convocatòria tancada
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
1 any (60 ECTS)
Preu: 
5.250€
Presentació

Avui dia ens correspon avaluar, tractar de minimitzar i revertir, en un futur molt proper, el nostre pla energètic a escala global i particular, sense que això hagi de suposar cap renúncia en l'avanç tecnològic i en la qualitat de vida.

Tenint en compte aquesta necessitat de professionals d'alt nivell, que donin suport al desenvolupament i puguin activar totes les iniciatives que es generin en la recerca d'una transició cap a un planeta net es proposa, el Bàtxelor d'especialització en Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible que té com a objectiu precisament formar aquests professionals que permetin adaptar-se als canvis permanents que té el sector, que puguin aportar en tota l'activitat relacionada amb el desenvolupament de les energies renovables, puguin gestionar eines d'anàlisi dins del desenvolupament d'aquestes energies en els diferents sectors sempre des de la perspectiva necessària que requereix la societat dins d'un marc de desenvolupament sostenible.

Objectius del programa

El Bàtxelor d'especialització en Energies Renovables per al desenvolupament sostenible permetrà a l'alumne:

 • Comprendre els objectius de desenvolupament sostenible i la seva relació amb la societat.
 • Planificar i gestionar els recursos energètics.
 • Interpretar i aplicar les normes jurídiques internacionals i internes a la regulació i promoció de les energies renovables.
 • Saber realitzar una anàlisi econòmica de projectes energètics.
 • Determinar rendiments i optimització de processos energètics.
 • Identificar els sistemes de producció, transport, distribució i ús de diferents formes d'energia, així com les tecnologies associades als mateixos.
 • Reconèixer els diferents mètodes d'emmagatzematge d'energia.
 • Identificar i enunciar impactes ambientals associats a projectes energètics.
 • Planificar solucions basades en energies renovables que minimitzin l'impacte ambiental.
Pla d'estudis

El Bàtxelor d'Especialització es desenvolupa al llarg d'un any i el seu pla d'estudis compta amb deu assignatures obligatòries i un projecte final d'aplicació en l'àmbit de les energies renovables.

AssignaturesECTS
Fonaments del desenvolupament sostenible (DS) i canvi climàtic5
Recursos energètics, geopolítica i marc jurídic de les EERR5
Energia eòlica, mini hidràulica i marina5
Vectors energètics: Electricitat i Hidrogen5
Demanda d’energia sostenible i gestió energètica5
Eficiència energètica i usos energètics transversals5
Planificació, política i aplicacions de l’economia circular5
Energies solar foto tèrmica, fotovoltaica i termoelèctrica5
Energia geotèrmica, bomba de calor5
Biomassa i biocombustibles5
Projecte d’aplicació10
TOTAL DE CRÈDITS60
Titulació

L'estudiant que superi totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrà:

 • Títol de Bàtxelor d’especialització en Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.

 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.

 • Suplement Europeu del Títol, bilingüe (català i castellà), expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

*Titulació en procés d'aprovació.

Accés

Aquest és un programa de formació universitària que requereix estar en condicions per accedir a uns estudis universitaris en el context dels països de la Unió Europea, així com al seu nivell equivalent, oficial i demostrable, en altres territoris. Concretament tindran accés al programa de Bàtxelor:

Los alumnos nacionales podrán acceder a través de alguna de las siguientes vías:

 • Titulación de báchelor obtenida en Andorra.
 • Ttitulaciones de grado o báchelor extranjero que hayan obtenido el acceso a la enseñanza superior por parte del Gobierno de Andorra.

Los alumnos con estudios internacionales podrán acceder a estudios de máster a través de alguna de las siguientes vías:

 • Titulación oficial de báchelor.
 • Ttitulación oficial de máster o programa de doctorado.
A qui es dirigeix

Aquest Bàtxelor d'Especialització pot ser d'especial interès per a persones amb una motivació per contribuir a la millora permanent del nostre entorn i el desenvolupament de les energies renovables i que comptin amb una formació universitària prèvia en les següents àrees:

 • Enginyeria Superior, Enginyeria Tècnica o Grau en Enginyeria, Arquitectura, Arquitectura Tècnica o edificació.
 • Bàtxelor, llicenciatura o Grau en Ciències Físiques, Químiques, Geològiques o Ambientals.
Sortides Professionals

El Bàtxelor d'especialització en Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible ofereix nombroses sortides professionals, pel fet que els titulats podran treballar en qualsevol empresa, institució pública o organització donada la transversalitat de la seva aplicació.

 • Empreses energètiques i consultories energètiques i ambientals.
 • Organismes públics reguladors i de Planificació.
 • Empreses de disseny, fabricació i instal·lació en el camp de les energies renovables i eficiència energètica.
 • Serveis energètics en diferents sectors.
 • Desenvolupament de negocis associats a les energies renovables.
 • Recerca i desenvolupament.
 • Educació, formació i informació energètica.
 • Responsabilitat Social corporativa en l'àrea energètica.
 • Transport i Mobilitat Sostenible.
 • Avaluació reguladora i financera d'accions per al desenvolupament sostenible en l'àrea energètica.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).