Bàtxelor

Psicologia

Metodología Online

Data inici
10/2022
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellaà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any

Presentació 

La psicologia s'ha anat conformant com un element central de l'activitat professional en tots aquells àmbits en què els éssers humans es desenvolupen al llarg del seu cicle vital. D'aquesta manera, els professionals de la psicologia són requerits en múltiples àrees, el que els confereix una multiplicitat de perfils professionals.


Aquest Bàtxelor en Psicologia et permetrà millorar la salut i la qualitat de vida d'individus, grups i organitzacions en els diferents contextos de l'exercici professional.

 

Què fa a aquest bàtxelor únic?

 • Anàlisi de contextos i creació de propostes educatives eficaces.

 • Diagnòstic de conflictes i intervenció en diferents àrees.

 • Prevenció de la malaltia en individus, grups i organitzacions.

 • Anàlisi i interpretació del comportament humà dins de diferents contextos d'interacció psicosocial.

 • Quatre àmbits: Metodologia aplicada a la psicologia | Psicologia bàsica i psicobiologia | Psicologia de l'educació social | Personalitat, avaluació i tractaments psicològics.

 • Millora de la qualitat de vida a través de la psicologia.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

Pla d'estudis

El Bàtxelor Online en Psicologia es desenvolupa al llarg de 3 cursos acadèmics. Totes les assignatures tenen una càrrega lectiva de 6 ECTS, excepte el Treball de Final de Bàtxelor que té una càrrega lectiva de 12 ECTS.

DIMENSIONESECTS
Metodologia24
Psicologia bàsica i psicobiologia42
Psicologia de l'educació i social30
Personalitat, avaluació i tractaments psicològics48
Optatives18
Treball Final de Bàtxelor i Pràctiques18
TOTAL180
Primer Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Introducció a l'anàlisi quantitatiu de dades (6 ECTS)

 • Psicologia social  (6 ECTS)

 • Psicologia del desenvolupament I  (6 ECTS)

 • Processos psicològics I  (6 ECTS)

 • Bases biològiques del comportament humà  (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Responsabilitat social i comportament sostenible  (6 ECTS)

 • Psicologia i vida digital (6 ECTS)

 • Processos psicològics II (6 ECTS)

 • Història, ètica i deontologia professional (6 ECTS)

 • Avaluació psicològica (6 ECTS)

Segon Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Psicometria  (6 ECTS)

 • Neuropsicologia (6 ECTS)

 • Psicologia organitzacional (6 ECTS)

 • Metodologia quantitativa aplicada a la psicologia (6 ECTS)

 • Psicologia del desenvolupament II (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Psicologia dels grups (6 ECTS)

 • Psicologia educativa (6 ECTS)

 • Psicologia de la personalitat i de la identitat (6 ECTS)

 • Psicopatologia (6 ECTS)

 • Psicologia de las diferències individuals (6 ECTS)

Tercer Any - 60 ECTS

Assignatures Primer semestre:

 • Metodologia qualitativa aplicada a la psicologia (6 ECTS)

 • Optativa I (6 ECTS)

 • Optativa II (6 ECTS)

 • Psicologia clínica i sanitària (6 ECTS)

 • Intervenció i tractaments psicològics (6 ECTS)

 

Assignatures Segon semestre:

 • Pràctiques (6 ECTS)

 • Hàbits per la salut (6 ECTS)

 • Optativa III  (6 ECTS)

 • Treball Final de Bàtxelor (12 ECTS)

Titulació

Les persones que superin totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrán:

 • Títol de Bàtxelor en Psicologia expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra.

 • Suplement Europeu al Diploma expedit per la Universitat Carlemany que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cada una de elles i al títol en el seu conjunt.

Pla d'Estudis del Bàtxelor en Psicologia aprovat pel Decret 47/2022 del Govern d'Andorra.

Perfil recomanat

Persones interessades en la millora de la qualitat de vida a través de la psicologia, conscients de la necessitat d'actuar des del respecte, l'empatia i el treball col·laboratiu, basant-se en la capacitat crítica i l'anàlisi de l'entorn.

 

Requisits d'accés

Aquest programa de formació universitària precisa del compliment de determinats requisits per a poder accedir a estudis universitaris en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones
que compleixin un dels següents requisits:

 • Batxillerat + proves d'accés a la universitat en cas que al país on ha cursat els seus estudis sigui exigit per a accedir a estudis superiors universitaris.

 • Diploma Professional Avançat 

 • Estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats.

 • Estudis universitaris oficials finalitzats.

 • Prova d'accés per a majors de 25, 40 o 45 anys.


Com estipula el Decret 17-6-2020 del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra, les persones amb qualificacions estrangeres poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES  si compleixen amb els requisits d'accés als nivells similars de l'ensenyament superior que exigeixi el sistema educatiu del país on han cursat els estudis previs, sempre que no hi hagi diferències substancials.

Les persones amb qualificacions estrangeres de països amb els quals Andorra s'hagi obligat mitjançant un conveni o un acord poden accedir als nivells de l'ensenyament superior estatal del MATES,  d'acord amb les disposicions establertes al conveni o en l'acord.

En tots els casos, les persones amb qualificacions d'accés a l'ensenyament superior estrangeres han de sol·licitar al ministeri encarregat de l'ensenyament superior la verificació del compliment dels requisits d'accés a un determinat nivell d'ensenyament superior andorrà, d'acord amb l'article 9 del Decret 17-6-2020.

 

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària, si estàs en possessió d'un Diploma Professional Avançat o d'estudis oficials d'ensenyament professional superior finalitzats, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar a la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i t'ho lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i èxits individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 • Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 • Assessorament personal: anàlisi dels interessos del futur estudiant i la seva experiència professional.

 • Lliurament documentació d'accés: DNI / Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 • Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 • Admissió: comunicació de la resolució del comitè d'admissions, tant si és positiva com negativa.

 • Reserva de plaça.

 

Inversió del programa

Preu crèdit: 62,5 €
Preu per ECTS convalidat: 10 €

 

Condicions econòmiques:

 • Obertura de l'expedient acadèmic gratuïta.

 • Descompte per matriculació anticipada a consultar.

 

Formes de pagament:

 • Pagament al comptat: 10% descompte.

 • Pagament en 2 terminis: 5% descompte.

 • Finançament 12 quotes sense interessos.

Sortides professionals

Estudiar psicologia et permetrà adquirir la capacitat de diagnosticar i intervenir en conflictes o problemes en diferents àrees, com pot ser la clínica o de la salut, l'educativa, la intervenció psicosocial o l'atenció psicològica en l'àmbit jurídic.


El Bàtxelor en Psicologia et permetrà desenvolupar-te professionalment en els següents àmbits:

 

 • Psicologia clínica i de la salut.

 • Psicologia educativa.

 • Psicologia de la intervenció social.

 • Psicologia de les organitzacions i dels recursos humans.

 • Psicologia jurídica i / o forense.

 • Neuropsicologia clínica.

 • Psicooncologia.

 • Psicogerontologia.

 • Psicologia de l'activitat física i de l'esport.

 • Psicologia d'emergències i catàstrofes.

 • Psicologia del trànsit i de la seguretat viària.

 • Investigació científica.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).

Podrà posar-se en contacte amb la nostra Delegada de Protecció de Dades mitjançant escrit dirigit a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, At.: Delegada de Protecció de Dades, Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra o a través de l’adreça dpd@universitatcarlemany.com.