Aprenentatge en qualsevol part del món.

El nostre model està dissenyat per facilitar la formació i l'aprenentatge a persones situades en qualsevol part del món, amb diferents usos horaris i, en la major part dels casos, que combinen el seu procés de formació amb les seves responsabilitats quotidianes, en l'àmbit laboral i personal.

Per aquest motiu, apostem per la flexibilitat, tot i essent sent necessari adaptar-se a un ritme de treball que garanteixi:

 • La possibilitat d'interlocució amb l'equip docent i els companys i companyes del curs.
 • La realització de treballs grupals.
 • El seguiment de l'estudi i la participació en activitats d'avaluació online.

Els objectius d'aprenentatge estaran emmarcats en el desenvolupament d'una sèrie de competències transversals que seran claus en el seu desenvolupament personal i professional futur, alhora que han de contribuir a la formació de persones que puguin impulsar els objectius de desenvolupament sostenible:

 • Aprendre a aprendre: Únicament el convenciment sobre la nostra capacitat de desenvolupament d'hàbits d'autoavaluació i establiment de metes d'aprenentatge servirà com un motor constant que contribueixi a la nostra millora permanent, tant durant el transcurs dels nostres estudis com en el quefer dia a dia.
 • Adaptació al canvi: El desenvolupament sostenible és compatible amb una transformació permanent cap a la millora, sense posar en risc el desenvolupament futur. Formem professionals preparats per a influir en aquestes transformacions, però també per a comprendre els canvis que es donen al seu voltant, i saber adaptar-se sense perdre capacitat d'acció.
 • Compromís: En un món on preval la informació pot resultar relativament fàcil adherir-se a una infinitat de bons propòsits i grans causes, sense analitzar en profunditat en quina mesura contribuïm o dificultem la seva consecució en diferents àmbits de la nostra activitat. Per això, resulta tan important formar a persones i professionals conscients de la rellevància dels objectius que es proposin i de la importància de ser-ne coherents amb els mateixos i de perseverar en la cerca de la seva consecució.
 • Influència: Tenir una bona idea o un bon propòsit pot ser una activitat individual, però transformar una organització o canviar el món a millor ha de ser un propòsit col·lectiu, per la qual cosa les persones amb el coneixement i la capacitat per aconseguir aquests canvis han de poder impactar en el seu entorn i influir perquè altres persones participin en la consecució dels objectius proposats.
 • Iniciativa i lideratge: La capacitat de lideratge parteix d'una visió clara d'on volem arribar i el seguiment ordenat i sistemàtic dels passos que ens permetran aconseguir-ho. No es tracta d'identificar el líder al qual hem de seguir, sinó  que tots i cadascun dels membres d'una organització puguem contribuir a liderar processos de transformació.
 • Treball en equip: I si ens referim a transformacions i millores del nostre entorn ens referim clarament a actuacions en un marc col·lectiu, social, per la qual cosa sempre estarem acompanyats i haurem de ser capaços d'aglutinar esforços per a aconseguir resultats, treballar en equip per a arribar de la millor forma i més eficient als objectius proposats.

Al llarg del programa els alumnes s’enfrontaran a diferents projectes, de menor o major envergadura, per resoldre individualment o en grup, que exigiran en tot moment una reordenació i aplicació dels aprenentatges previstos. L'aprendre fent ens farà conscients de la nostra capacitat de fer millor les coses gràcies als aprenentatges adquirits, alhora que ens oferirà la satisfacció de la resolució de projectes d'interès.


Metodología Online

La Universitat Carlemany imparteix els programes d'estudis en format online. Aquesta metodologia permet als estudiants formar-se de manera flexible, sense necessitat de desplaçaments ni d'adaptació a uns horaris, gràcies a l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació. A més, tots els alumnes es beneficien d'un seguiment personalitzat, basat en un sistema d'avaluació contínua, i el suport permanent d'un tutor, la qual cosa ens permet aconseguir taxes de finalització que superen el 90%.

El pla de treball de cada assignatura, els recursos proporcionats i les activitats proposades permetran un procés d'aprenentatge progressiu que serà avaluat de manera contínua. Lògicament, això no eximeix de temps dedicació i esforç, però aporta tots els components perquè aquest temps i aquest esforç que es dedica sigui efectiu.

En la Universitat Carlemany, mai estaràs en solitari, aprens al costat de professors i al costat d'un grup de persones que comparteixen els teus mateixos interessos, i que t'aportaran diferents visions d'una mateixa realitat, i fins i tot el coneixement de diferents realitats sobre un mateix tema d'estudi.

A continuació, et resumim els avantatges d'estudiar amb nosaltres:

1) Connecta't quan vulguis i on vulguis
El Campus Virtual posa al teu abast tots els recursos que necessitaràs per al seguiment de les assignatures: anotacions, notes i altres materials basats en les últimes tecnologies i creats per experts i pedagogs.
A més, accediràs a aquests materials i recursos quan vulguis i des d'on desitgis: des del nostre Campus Virtual podràs connectar-te des de qualsevol dispositiu, eliminant així les limitacions geogràfiques i horàries en el teu aprenentatge. I, tot això, a través de l'ampli ventall d'eines que trobaràs en aquest complet espai de comunicació, amb recursos com a xats, videoconferències o espais de debat. Amb elles aquestes eines, podràs mantenir una relació fluida i immediata entre la comunitat educativa amb els professors com amb els altres alumnes i alumnes, aconseguint així un aprenentatge més ric i connectat amb la realitat, mitjançant l'ús intensiu de les TIC.

2) Seguiment personalitzat
Cada assignatura compta amb dues figures indispensables per a millorar i enriquir al màxim la teva experiència d'aprenentatge: un/a coordinador/a del programa i un professor/a, que et proporcionaran totes les indicacions per a realitzar les activitats de l'avaluació contínua i rebre les correccions i comentaris de l'equip docent. A més, podràs dirigir-te al teu professor/a per a resoldre tots els teus dubtes acadèmics.
Per part seva, la coordinació acadèmica del programa t’oferirà el suport necessari perquè puguis seguir el curs i resoldrà els teus dubtes o dificultats respecte a l'ús de l'entorn, enllaç amb la institució o qualsevol altra necessitat de caràcter no acadèmic.

3) Classes virtuals en directe
A més de les anotacions i el material docent que et proporciona el campus virtual, disposaràs d'altres eines que enriquiran el teu aprenentatge i afavoriran el networking entre l'alumnat, el professorat i els professionals que col·laboren amb nosaltres.

4) Dos eixos d'avaluació complementaris

 • L'avaluació contínua: Basada en el lliurament de pràctiques setmanals, en intervencions qualitatives en els diferents debats oberts i les pràctiques.
 • L'avaluació final: Presentació del projecte final, que permetrà comprovar el grau d'adquisició dels coneixements i les competències previstes en el programa.