Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Per què estudiar un Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial?

18 de maig de 2021Universitat CarlemanyOrganitzacions i empresa
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Per què estudiar un Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial?
Abans de començar a numerar les raons per les quals estudiar Enginyeria d'Organització Industrial és convenient aclarir en què consisteix aquesta matèria

Què és l'Enginyeria d'Organizació Industrial?

L'Enginyeria d'Organització Industrial és una àrea que estudia els mitjans i formes de producció de les estructures empresarials i mercantils.

A nivell econòmic analitza com es comporten les empreses a nivell estratègic i d'interacció.

Aquest camp d'estudi permet desenvolupar, implementar i optimitzar sistemes de l'empresa que s'alineen amb la estrategia de l'organització. És necessari fer-ho sempre des d'una vessant sostenible sense deixar de banda cuestions com la gestió, planificació, organització, control o investigació dels diferents entorns en què s'opera. 

Per què estudiar un Bàtxelor Online en Enginyeria d'Organizació Industrial?

Aquestes són les raons més importants: 

Millora en la presa de decisions estratègiques

En finalitzar aquests estudis, la persona tindrà al seu abast les eines necessàries per prendre decisions informades i elaborar plans que tinguin en compte l'impacte mediambiental dels projectes en cuestió. A més, aquesta adquirirà la capacitat d'avaluar l'efectivitat dels mètodes utilitzats per resoldre els problemes de l'empresa. En definitiva, l'individu que dugui a terme aquests estudis tindrà les capacitats necessàries per gestionar un nombre molt elevat d'aspectes de l'empresa. 

Enfocament multidisciplinar

Aquesta formació engloba diverses disciplines i aporta una multidisciplinaritetat a l'individu que li permet operar en diversos àmbits i tenir una visió més global dels projectes..

Acompanyament constant

Un Bàtxelor d'aquesta mena no només garantitza una formació de qualitat amb un programa adaptat a les necessitats de l'alumne i del mercat, sinó que també permet fer-ho amb l'ajuda contínua d'un tutor o tutora que el respatlli. Aquest resoldrà tots els dubtes i problemàtiques que li puguin sorgir a l'estudiant durant la duració del programa formatiu. 

Classes en directe

És fonamental poder assistir a classes en directe per digerir i entendre molt millor els conceptes que s'imparteixen: desde qualsevol lloc, tant des de casa com des de l'oficina, sense haver d'efectuar desplaçaments. 

Múltiples sortides professionals

Una de les millors raons per estudiar un Bàtxelor Online en Enginyeria d'Organització Industrial es l'alt nivell d'empleabilitat de la disciplina. 

Empreses de tota mena requereixen dels serveis d'aquest perfil professional ja que tota organització empresarial es marca com objectiu optimitzar processos i gestionar de forma més adequada els recursos que s'utilitzen. En definitiva, per ser més sostenibles.

Alguns exemples d'àrees en què es pot treballar són:

 • Producció i logística
 • Disseny i desenvolupament
 • Manteniment
 • Investigació
 • Direcció de producció
 • Marketing

Respecto a les posicions que es poden ocupar: 

 • Direcció General
 • Direcció d'Operacions en empreses industrials
 • Organització i gestió de producció i d'operacions
 • Logística: organització i gestió
 • Adquisicions i aprovisionament
 • Qualitat medi ambient i seguretat
 • Innovació tecnològica
 • Gestió i optimització dels sistemes d'informació 
 • Administració Pública

Quines característiques ha de posseir un professional en Enginyeria d'Organització Industrial?

És important ser metòdic, analític i endreçat, ja que aquesta professió requereix dur a terme diverses tasques al mateix temps. 

És decissiu tenir capacitat d'organització, ja que els processos que es gestionen acostumen a tenir una complexitat elevada. En aquest sentit és clau prestar molta atenció als petits detalls. c

També es requereix tindre una important intel·ligència emocional per gestionar relacions amb diferents persones i el propi estrès. 

Finalment, aquesta professió demana ser capaços d'adaptar-se als canvis i ser flexibles. Les coses no sempre surt com un planteja inicialment i molts cops s'han de buscar plans B,C o D.