Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Psicologia de l'esport: aplicacions i objectius

2 de setembre de 2021Universitat CarlemanySalut i benestar
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Psicologia de l'esport: aplicacions i objectius
La psicologia de l'esport analitza com les diferents variables psicològiques afecten el rendiment físic de les persones, i també quins són els beneficis de l'exercici físic respecte al benestar tant mental com físic

La psicologia de l'esport és una ciència que s'estudia dins del camp de la psicologia i que aborda aquells processos cognitius, emocionals i de conducta de les persones en l'àmbit de l'esport. Es pot dir que es tracta d'un camp relativament nou, l'existència del qual té menys de 30 anys, però, des dels seus inicis ha crescut ràpidament.

Són moltíssims els beneficis de l'esport pel que fa a la salut i el benestar, tant físic com psicològic, fins i tot en la salut cognitiva. No obstant això, és més difícil saber de quina manera les variacions afecten a com s'exerceixen els atletes durant el moment de competir. A més, en l'activitat física influeixen molts factors ambientals i fisiològics.

Els objectius de la psicologia de l'esport

Quan es parla dels objectius de la psicologia de l'esport, cal assenyalar dos principals, que són els que s'esmenten a continuació:

La comprensió de com els factors psicològics influeixen en el rendiment físic

La importància d'arribar a comprendre de quina forma els factors psicològics influeixen en el rendiment físic és evident en una gran varietat d'entorns diferents. Per exemple, és més probable que els atletes d'elit rendeixin millor quan les tècniques de diàleg intern positiu que utilitzen sobre si mateixos estan alineades amb els objectius que es plantegen.

Sembla que com més estreta sigui la relació entre l'estat psicològic d'un individu amb els resultats desitjats, major serà la probabilitat de completar amb èxit una tasca o objectiu. Aquest principi pot estendre's a una àmplia gamma de professions en les quals les persones interactuen amb el seu entorn i "es llancen a l'acció" sense pensar en això, des de cirurgians que realitzen una operació fins a agents de policia que s'enfronten a una situació perillosa.

Saber com la participació en l'esport afecta al desenvolupament psicològic

L'esport és una part important de les nostres vides perquè ensenyen els valors del treball en equip, la resistència, la disciplina i la resiliència. Els beneficis que pot oferir l'esport van molt més allà del simple entrenament físic. No és només el desenvolupament físic el que es veu afectat per la participació esportiva, sinó també el desenvolupament psicològic.

Fer esport proporciona molts beneficis per al desenvolupament psicològic. Poden oferir un sentit d'assoliment i pertinença, al mateix temps que desenvolupen l'autoestima, les habilitats socials i la salut física.

Conceptes importants sobre la psicologia esportiva

La psicologia de l'esport és un camp en creixement amb molts conceptes erronis. És important dissipar aquests mites per a assegurar l'èxit dels esportistes i millorar la seva salut mental.

La psicologia esportiva no és per a tots

Una falsa creença sobre la psicologia de l'esport és que solament la poden utilitzar aquelles persones esportistes. Aquesta branca de la psicologia pot servir per a millorar la vida de totes les persones de formes diferents. Per exemple, és perfecta perquè algú que hagi experimentat un canvi en la seva vida important pugui seguir endavant, o per a treballar els problemes d'ansietat.

Ajuda a gestionar situacions estressants

Si es considera que la psicologia de l'esport és una ciència que estudia la manera en la qual els esportistes es preparen mentalment per a competir. Això inclou aspectes cognitius i també conductuals, com, per exemple, la millora de la concentració, la confiança i també de la motivació. Si això serveix per als esportistes, que molts estan sotmesos a molt d'estrès, per a les persones que no fan esport a aquest nivell també pot ser molt beneficiós.

Quines aplicacions té la psicologia de l'esport?

Ja s'han assenyalat abans els objectius principals als quals respon la psicologia de l'esport. Aquests són els que marquen les aplicacions que té aquesta branca. Així, les dues aplicacions principals són les que es destinen a millorar el rendiment dels atletes i les que determinin unes directrius per a crear l'entorn que ajudarà a augmentar el desenvolupament i les habilitats dels esportistes.

No obstant això, també té altres aplicacions en el camp empresarial i de negoci, com per exemple les que s'indiquen a continuació:

La construcció d'equips de treball

Els millors equips que millor funcionen solen estar composts per persones que tenen diferents habilitats, capacitats i especialitzacions.  

La psicologia esportiva treballa de manera que les persones milloren la salut mental i emocional dels membres de l'equip, i ajuden a millorar el seu rendiment.

Millora de l'autoestima

La millora de l'autoestima és una altra de les aplicacions que presenta aquesta branca de la psicologia. El fet de sentir-se millor fa que les persones tinguin més equilibri en la seva vida i que puguin ser més felices.

Aprenentatge del treball en equip

La psicologia esportiva també ensenya a treballar en equip. Es poden aplicar tàctiques i tècniques perquè, quan estàs dins d'un grup, aquest estigui més cohesionat i més unit. Això dóna com a resultat una major productivitat.

Conclusió

La psicologia de l'esport és una ciència que s'estudia dins del camp de la psicologia i que aborda aquells processos cognitius, emocionals i de conducta de les persones en l'àmbit de l'esport. Es pot dir que es tracta d'un camp relativament nou, l'existència del qual té menys de 30 anys, però, des dels seus inicis ha crescut ràpidament.

La psicologia de l'esport analitza la forma en la qual les diferents variables afecten el rendiment físic de les persones, i també quins són els beneficis de l'exercici físic respecte al benestar tant mental com físic.

Són moltíssims els beneficis de l'esport en la salut i en el benestar, tant físic com psicològic, fins i tot en la salut cognitiva. No obstant això, és més difícil saber com les variacions afecten a com s'exerceixen durant la competició. A més, en l'activitat física influeixen molts factors ambientals i fisiològics.