Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Les 13 professions amb més futur en les quals has de formar-te

28 d’abril de 2022Universitat CarlemanyEmpleabilitat
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Les 13 professions amb més futur en les quals has de formar-te
Actualment, les professions amb futur estan molt centrades en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental. Per tant, els estudis relacionats amb el medi ambient tenen sortides professionals molt interessants. Vols saber quines són les professions més demandades?

Les 13 professions amb futur que has de conèixer en el sector de la sostenibilitat

Existeixen diverses professions amb projecció de futur relacionades amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), tant pel que fa a l’àmbit mediambiental com a l’àmbit social. Per tal d’aconseguir els objectius de l’Agenda 2030, les empreses i institucions s’han de posar al dia.

Cal tenir en compte que la sostenibilitat és una qüestió professional, però també de polítiques públiques. Per aquest motiu, la formació en aquest àmbit és transversal, i ha esdevingut una prioritat. Això vol dir que, si busques una professió que tingui sortides laborals amb garanties, aquest sector és una bona opció.

Les següents professions són interessants i són una bona opció de futur per a tu, ja que seran les més demandades. Pren nota!

Analista de projectes i solucions tecnològiques sostenibles

Es tracta d’una de les professions  amb més futur a Espanya pel que fa a aquest sector. Aquests professionals s’ocupen de desaconsellar l’ús de projectes i solucions tecnològiques que no siguin sostenibles. El seu objectiu és trobar l’equilibri entre la innovació i la sostenibilitat ambiental. Per tant, es tracta d’una feina de present i de futur, que s’ocupa de realitzar un primer filtre.

Tècnic de prevenció de riscos laborals

El tècnic de prevenció de riscos laborals és un professional les tasques del qual són quelcom obligatori en les empreses que tenen un cert volum de treballadors. I cal destacar el fet que, en els propers anys, la seva rellevància serà fins i tot major. La seva funció principal és la d’evitar accidents laborals i implementar protocols de prevenció. I, per tal d’aconseguir-ho, ha de treballar conjuntament amb la gerència i amb el corresponent Comitè de Seguretat.

Tècnic de control de qualitat

Aquests professionals treballen en diferents àmbits, des de l’alimentació fins al tèxtil o el hardware. Aquests professionals, imprescindibles en les empreses de fabricació des de fa vàries dècades, tenen la funció de revisar que el procés de creació és el correcte, i que no hi ha errors. Això sí, la seva funció es limita al procés o a la recollida de matèria prima, sempre abans de la comercialització.

Tècnic de medi ambient

El tècnic de medi ambient s’ocupa de realitzar una avaluació prèvia d’impacte, i de proposar alternatives. El seu objectiu principal és minimitzar els efectes negatius d’una actuació, ja sigui d’empreses o de l’administració pública. Cal remarcar que, actualment, diverses administracions ja contracten tècnics de medi ambient.

Tècnic de responsabilitat social corporativa (RSC)

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un àmbit estratègic a totes les empreses, a més d’una exigència de determinades administracions. Per exemple, aquesta àrea defineix les polítiques d’igualtat, de solidaritat amb l’entorn i d’oportunitats. En aquest sentit, el tècnic de RSC fa una tasca d’assessorament i de planificació, conjuntament amb la Direcció, dels aspectes que cal complir al respecte.

Consultoria de logística sostenible

La logística sostenible s’ha convertit en un objectiu a mig termini, tant pel que fa a l’enviament en sí, com al packaging o l’etiquetat. L’objectiu final és reduir els costos i la petjada de carboni. Per tant, la professió de consultoria de logística sostenible té una projecció de futur important.

Especialista en economia circular

Aquesta és una altra de les professions amb més futur a Espanya pel que fa a aquest sector, ja que l’economia circular és un altre dels conceptes clau en l'actualitat. Aquesta filosofia prioritza la producció i el consum local, així com el reciclatge, la reducció del transport i la minimització de la petjada de carboni, a més de la preocupació per potenciar l’economia de la zona. L’especialista en economia circular és un professional idoni per a empreses productives, perquè té en compte aquesta premissa en els articles que es fabriquen.

Especialista en ecodisseny

L’ecodisseny és un concepte que va més enllà de la fabricació amb materials reciclables. Per exemple, també es té en compte si el seu ús influirà en un menor impacte en la petjada de carboni. Això vol dir que l’especialista en ecodisseny és un professional que té una concepció holística del disseny, i aquí és on es troba el futur d’aquesta disciplina.

Especialista en sostenibilitat ambiental

L’especialista en sostenibilitat ambiental és el professional encarregat de planificar una producció i distribució sostenible dels articles de l’empresa, així com dels processos productius. En alguns casos el gerent pot, també, incorporar aquesta formació.

Especialista en educació ambiental

L’educació ambiental és un aspecte rellevant tant a les empreses com a l’ensenyament reglat i a l’administració. L’especialista en educació ambiental realitza cursos i tallers, però també pot coordinar i executar campanyes de conscienciació i sensibilització. Per tant, això implica oportunitats laborals molt variades.

Enginyer ambiental

L’enginyer ambiental és un professional l’objectiu del qual és preveure i proposar solucions alternatives per reduir l’impacte ambiental dels processos productius. Per la seva pròpia naturalesa, ha de realitzar una formació continua i estar actualitzat pel que fa a les novetats tecnològiques. En conseqüència, és una feina que té un camp de creixement a llarg termini.

Expert en energies renovables

L’expert en energies renovables és un especialista que s’ocupa de comprovar l’activació i el manteniment de les instal·lacions d’energia renovable. Això es pot dur a terme des del punt de vista extern o intern. La generalització de fonts d’energia com l’eòlica o la solar dóna lloc a una demanda creixent d’aquests especialistes.

Gestor cultural especialitzat en sostenibilitat

Els projectes culturals o artístics són una política sectorial que en diverses ocasions assumeix l’administració, tot i que també els poden implementar les empreses. El gestor cultural especialitzat en sostenibilitat revisa que les propostes artístiques i culturals estiguin adaptades a les pautes de sostenibilitat.

La formació i l’especialització són imprescindibles en totes aquestes professions. Per això, si t’interessa l’àmbit de la sostenibilitat i vols trobar una professió amb futur, et convidem a conèixer l’oferta formativa de la Universitat Carlemany.