Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Perfils professionals relacionats amb els ODS

22 d’abril de 2021Universitat CarlemanyEmpleabilitat
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Perfils professionals relacionats amb els ODS
La consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) precisa de la cooperació de profesionals qualificats que puguin implementar-los en les seves árees d'actuació. Cada cop més institucions, empreses i persones els tenen en compte, amb l'objectiu final de convertir-los en prioritat per a qualsevol sector de la societat.

Els ODS necessiten de la participació de tots els agents socials que tenen capacitat per millorar el planeta. Només la unió farà possible l'assoliment dels objectius marcats a l'Agenda 2030.

En aquest sentit, totes les professions d'avui dia haurien d'evolucionar en base a aquests. Això implica apostar per una formació que permeti crear noves sortides professionals que tinguin en el punt de mira el desenvolupament sostenible. 

La formació en ODS per fer un món més just i igualitari

És important que qualsevol persona, empresa, institució u organització disposi dels coneixements necessaris per acomplir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Per això és necessari que tots aquests agents apostin per una formació que asseguri una societat del benestar en què l'educació pels ODS sigui un pilar fonamental

És indispensable que aquesta formació afavoreixi el desenvolupament local i global, a la vegada que creï consciència de les conseqüències culturals, socioeconòmiques i ambientals que se'n deriven dels actes de cada individu, empresa o institució. 

Aspectes com el pensament crític i estratègic, la col·laboració o la consciència social són factors a implementar dins d'aquesta formació.

Perfils professionals relacionats amb els ODS

Tot i que realment qualsevol professional està relacionat en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és convenient assenyalar aquells que es veuen involucrats de manera més directe:

Agricultura

L'agricultura és indispensable per assolir el primer ODS: posar fi a la pobresa, ja que d'aquesta en depenen cuestions com la seguretat alimentària o el desenvolupament econòmic de les comunitats locals. 

Els agricultors són bàsics en la gestió responsable i adequada dels recursos naturals, del patrimoni i en la unitat de les comunitats rurals. A més, protegeixen la biodiversitat i fan de nexe d'unió amb els mercats de les zones urbanes.

Educació

Como hem deixat clar, l'educació és la base perquè qualsevol professional tingui en compte els ODS alhora de fer la seva feina.

És responsabilitat dels docents proporcionar aquesta perspectiva als professionals d'arreu.

Enginyeria

És imprescindible que els enginyers estiguin formats en els ODS per comprendre el context tècnic, científic, social i econòmic en què treballen.

És necessari que siguin capaços d'optimitzar al màxim els recursos dels que disposen, així com tenir la capacitat per treballar en entorns complexos. 

Professionals de la tecnologia

La tecnologia permet que la societat avanci a passes agigantades. En països menys desenvolupats, també ajuda a reduïr aquesta bretxa.

És clau que la creació de nova tecnologia vagi enfocada a l'ús sostenible de tots els recursos i a la protecció del medi ambient

Arquitectura

Gràcies a la formació en ODS, els arquitectes poden realitzar la seva feina d'una forma més sostenible al ser conscients de l'impacte del seu treball.

El professional de l'arquitectura ha de crear edificis i construccions que s'integrin, en la mesura del possible, dins del medi en què es col·loquen per afectar mínimament el funcionament natural d'aquest. És ecològicament obligatori dissenyar construccions que facin ús d'energies renovables d'una manera racional. 

Economia

Tots els països precisen d'estratègies que estableixin prioritats d'inversió sostenibles. Un exemple és el foment de la reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera o l'aposta per proporcionar als més joves l'educació necessària perquè puguin accedir a llocs de feina. 

En la mateixa línia no és baladí apuntar que els inversos han de poder fer previsions a llarg termini. A més, no hem d'oblidar que el mercat global requereix de negocis que ajudin a distribuir la riquesa mundial.