Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Què és el Networking i com millorar amb ell la teva empleabilitat?

29 de desembre de 2023Universitat CarlemanyEmpleabilitat
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Què és el Networking i com millorar amb ell la teva empleabilitat?
És possible que hagis sentit parlar del networking. De fet, és possible que, coneixent el concepte i significat, encara no sàpigues tot el que aquesta mena de pràctica et pot aportar. No parlem només de la seva aplicació en el cas de professionals, negocis o marques consolidades; també t'explicarem com el networking et pot ajudar, fins i tot, durant el teu període de formació.
Networking qué es

Què és i per a què serveix el networking?

Crear una xarxa de contactes al nostre voltant, o practicar el networking, no és una nova estratègia o fòrmula innovadora. Establir contactes que ens puguin ajudar a que el nostre negoci creixi o a aconseguir feina és una pràctica que es duu a terme des de fa segles. Ara bé, no s'ha de confondre amb un  altre tipus de pràctica menys adient i que no enriqueix.

Per tant, serveix per entrar en contacte amb professionals del nostre sector o d’altres afins que, avui o en el futur, es puguin convertir en elements clau per al nostre desenvolupament professional.

Com es fa el networking?

Les maneres de fer-lo són variades, i això permet que puguem escollir la que millor s'adapti a la nostra forma de fer les coses i relacionar-nos amb la resta de persones. A més, escollirem la que doni la millor resposta al nostre objectiu.

 1. Es pot fer com s'ha fet tota la vida, trucant a les portes o donant targetes de visita.

 2. Anant a congressos, seminaris o jornades, i aprofitant els descansos per xerrar de forma distesa.

 3. Utilitzant les xarxes socials com a canal de contacte inicial i seguiment.

 4. Xerrant en entorns no professionals amb altres persones de la mateixa professió o empresa. Moltes vegades, tenim contactes de gran nivell al nostre voltant i no ens adonem. 

 5. Participant en plataformes de professionals o unint-nos a grups creats en canals web.

 6. Anant a actes dels nostres col·legis professionals o plataformes afins.

 7. Anant a recursos d’ajuda a la recerca de feina i l’orientació professional.

 8. Participant en activitats de recolzament a l'emprenedoria de la nostra ciutat.

Tipus de networking

Parlem ara dels diferents tipus de relacions que podem establir en funció de diferents aspectes.

Segons la manera d'establir-ho

Online o offline

Hi ha relacions professionals que s’inicien com s’ha fet sempre, xerrant cara a cara, però també n'hi ha que s'inicien online i que són "virtuals" tota la vida. Independentment del cas, convé cuidar aquestes relacions i mantenir el contacte per no perdre-les. Conèixer els seus avenços, compartir els seus èxits i acompanyar-los en els seus "fracassos". La qüestió és crear relacions llargues i duradores.

Segons el tipus de xarxa

Expansiva o nodal

El primer tipus (expansiva) fa referència a la xarxa en termes globals; és a dir, a totes les persones que ja coneixes perquè has estudiat amb elles, treballat o col·laborat en algun projecte. Són relacions que, amb freqüència, són superficials.

D'altra banda, les xarxes que entren dins del grup de nodals, també conegudes com a "street-smart networking" són aquelles persones que coneixes amb més profunditat. Saps quin és el tipus de necessitat que poden obrir en cas que es doni i, a més, la relació està més consolidada.

Segons el tipus de relació professional

Aquí tenim tres categories de relacions professionals. Aquesta és una breu descripció de cadascuna d’elles:

 1. Personals: xarxes formades per persones amb les que has estudiat, treballat o amb les que has compartit altres espais de la teva vida habitual.

 2. Operatives: en aquest grup estan inclosos els grups comercials, organitzacions professionals i altres contactes amb relació directa amb la professió.

 3. Estratègiques: aquesta categoria es composa de persones que no tenen cap relació amb la teva professió o sector, però sí alguna mena d´influència o coneixement que et pot ser útil. Són persones que poden esdevenir assessors, o ser un recolzament important en la teva trajectòria professional o en el creixement del teu negoci.

En funció dels objectius

Empresarials o informals

Les xarxes professionals estan conformades per persones que hem conegut en l'àmbit organitzacional. En quant a les xarxes professionals informals, són les creades a partir de contactes no professionals, com poden ser amistats, familiars, etc.

Els beneficis de fer un bon networking

La llista dels beneficis és extensa. Ara bé, podem assenyalar aquests beneficis relacionats amb el desenvolupament professional i dels negocis:

 1. Establir vincles amb persones afins d´objectius similars.

 2. Generar col·laboracions professionals on els serveis es complementin.

 3. Refrescar les idees i conèixer diferents punts de vista.

 4. Tenir contactes als quals adreçar-se, si és necessari, i que coneguin la nostra situació laboral o els serveis que oferim.

 5. Compartir inquietuds, temors, somnis i projectes.

Exemples de networking empresarial

Les organitzacions que han sabut aplicar-ho en el seu desenvolupament, han assolit avenços que no haurien estat possibles si s’haguessin mantingut al marge de la resta del mercat.

 • Relacions entre marques amb objectius similars

Les aliances entre empreses són cada vegada més freqüents. Un exemple seria la creació de campanyes on participen diverses marques en defensa d’algun dret concret, o per a la venda d'un producte creat de manera col·laborativa.

 • Relacions entre empreses amb el mateix públic

Aquesta mena de connexió la veiem sovint. Un exemple seria el d’una emissora de música i una empresa organitzadora d'esdeveniments, com ara concerts o festivals.

 • Relació d'organitzacions del mateix sector

Veiem aquesta mena de col·laboració, per exemple, quan diverses empreses d´un sector s'uneixen per a complementar-se, i que unes cobreixin els aspectes on no arriben les altres. En el cas de projectes i treballs que impliquin disseny, construcció i manteniment, és una pràctica habitual.

Com aconseguir una feina gràcies al networking?

Ja veus que la manera d'aconseguir avançar en els teus objectius gràcies al networking és ben variada. T'ajuda a millorar com a professional, ja que t´apropa a altres persones i propicia el treball en equip.

Encara que aquestes relacions s’han de cuidar i, sobretot, t’hauràs d’esforçar en ser la teva millor versió en cada feina i formació que facis. Les teves competències són les que et portaran a l’èxit, i els contactes s'aproparan.

Conclusió

A la Universitat Carlemany promovem el networking en tots els nostres programes, integrant en el nostre claustre professors professionals en actiu de primer nivell com a via per establir les primeres relacions professionals que es consolidin amb el temps, i que puguin ajudar-te al teu acompliment i desenvolupament professional.

Compártelo en redes sociales