Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Els principals tipus d'energia assequible i no contaminant

23 d’agost de 2021Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Els principals tipus d'energia assequible i no contaminant
L'ús de fonts d'energia assequible i no contaminant és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a 2030. Avui dia, tot tipus de formació especialitzada en Ciències Ambientals té en compte aquest rellevant factor.

Els tipus d'energia assequible i no contaminant

El principi de disposar de fonts d'energia assequibles i que no contaminin és essencial per diversos motius. En primer lloc, perquè hi ha un objectiu de descarbonització general. D'altra banda, perquè els combustibles d'origen fòssil són finits. Finalment, perquè existeixen alternatives que permeten realitzar les mateixes funcions sense major problema.

Les fonts d'energia assequible i no contaminant són, bàsicament, les següents. La primera d'elles, cal fer referència a l'energia hidroelèctrica. Una altra font és l'energia eòlica. En tercer lloc, l'energia d'origen solar. D'altra banda, també existeix l'energia geotèrmica. En cinquè lloc, i no menys important, existeix la biomassa d'origen vegetal.

Hem decidit no incloure el gas, ja que, igual que el petroli, és una energia finita, encara que pugui no ser contaminant en un grau elevat.

Aquest desafiament és central perquè el 60% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle es generen per les fonts d'energia. Per tant, aquest ODS és clau per a reduir aquesta bretxa.

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) posa l'accent en les energies solar, eòlica i tèrmica. Aquesta entrada posa l'accent en els pros i els contres de cadascuna d'aquestes fonts. 

  1. Energia hidroelèctrica

L'energia hidroelèctrica és aquella que s'obté a partir de la força de l'aigua. Aquesta, que està estancada, quan s'allibera genera electricitat.

Aquest tipus d'energia és assequible a llarg termini, però genera un impacte ambiental elevat. No en va, per a construir una presa es necessita negar una zona. Ara bé, sí que es tracta d'una energia renovable i infinita, a priori. Aquest és el motiu pel qual la majoria dels salts d'aigua antics es mantenen i conserven. Una variant seria l'energia mareomotriu que, en comptes d'embassaments, aprofita les ones i moviments de la mar.

L'energia hidroelèctrica, en el mix energètic mundial, suposa, en 2020, una generació de 993,04 milions de tones. Sens dubte, continua sent la principal font d'energia renovable pel seu pes específic.

  1. Energia eòlica

L'energia eòlica és aquella que es genera gràcies a la força del vent. Això sí, com a condició bàsica, el panell ha d'instal·lar-se en zones ventoses, sobretot en muntanyes o en la mar.

Els panells d'energia eòlica són una opció perquè aquesta és renovable i s'obté de manera natural. Ara bé, un dels problemes bàsics està en el fet que només es genera energia quan hi ha vent. Per tant, depèn, i molt, de la zona d'instal·lació. Sí que cal assenyalar, no obstant això, que en països o zones amb serres o elevacions és possible fer ús d'aquesta tècnica.

L'energia eòlica és una de les opcions preferides per les institucions. En 2014 suposava un 5% mundial, però està augmentant ràpidament.

  1. Energia solar

L'energia solar, també denominada fotovoltaica, és aquella que es genera amb la llum del sol. Bàsicament, s'utilitza un panell que capta l'energia i, posteriorment, la processa. L'aplicació és versàtil, perquè serveix per a indústries, edificis públics i, fins i tot, habitatges particulars.

Els panells solars tenen un impacte visual, però aquesta energia és assequible i no contaminant. La principal limitació, no obstant això, és que no serveix per a qualsevol territori. En primer lloc, perquè és poc funcional en zones on els raigs del sol siguin oblics. D'altra banda, perquè l'energia solar és limitada a determinades hores del dia. Aquesta és la raó per la qual, en molts casos, es combina amb l'ús de fonts d'energia tradicionals.

Encara que aquesta energia renovable s'utilitza des de fa diverses dècades, el seu pes relatiu en el mix mundial és reduït. En 2019, després d'un període de creixement, suposava un 2,7% del total.

  1. Energia geotèrmica

L'energia geotèrmica, o termal, és aquella que es genera a partir de la calor de la Terra. La veritat és que aquesta és una de les alternatives més antigues, perquè ja era coneguda en l'Antiguitat.

La implementació pràctica es realitza, en general, en llocs que ja tenen aquesta infraestructura. En l'època de Roma existien diversos centres d'energia termal que s'utilitzaven, sobretot, per als banys. Avui existeixen diferents centrals industrials o sistemes endògens per a habitatges. El problema està, no obstant això, en el fet que aquesta energia sí que genera contaminació a través de les emissions.

Avui dia, l'energia geotèrmica té un paper molt reduït en el mix energètic mundial. I, en la majoria dels casos, localitzada en països amb facilitats objectives.

  1. Biomassa

La biomassa és, també, una forma d'aprofitament de recursos naturals. És un dels sistemes més antics que existeixen, en un primer moment intuïtiu. Dins d'un esquema tradicional d'economia circular, la biomassa generava la seva funció en petites comunitats.

La biomassa requereix d'una gran producció forestal les restes de la qual s'utilitzen per a generar energia elèctrica. Hi ha un avantatge important i és que, per a continuar existint, s'ha de generar massa forestal. El principal problema radica en el fet que, si es genera energia en quantitats industrials, sí que hi ha generació de gasos contaminants. En general, la biomassa ha tingut èxit en països del centre i nord d'Europa, amb una gran superfície forestal.

Les xifres de la biomassa en el mix energètic mundial són reduïdes i el seu paper és clarament secundari en el total. Dit això, sí que és una alternativa que pot ser útil en determinats països.

Conclusió

L'energia assequible i no contaminant és un repte per a l'ONU i per als diferents governs internacionals. És per això que qualsevol persona que administri una empresa o una institució pública ha de conèixer quines fonts poden contribuir a la descarbonització, així com els seus pros i contres. Amb aquestes dades, serà més fàcil conèixer quin és l'horitzó a seguir a mitjà i llarg termini.