Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Característiques de la Programació Orientada a Objectes

26 de juliol de 2021Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Característiques de la Programació Orientada a Objectes
La Programació Orientada a Objectes (POO) és un dels paradigmes més utilitzats per les persones que es dediquen al sector informàtic. A causa de la seva rellevància, forma part del temari de la formació en programació i informàtica. Aquest article incideix en les principals característiques diferencials.

Les principals característiques de la programació orientada a objectes

És important assenyalar que la POO pot variar segons el programador. I això succeeix perquè hi ha un canvi de concepte; no es tracta tant d'una única escala sinó, d'una manera de concebre la programació.

La veritat és que aquest tipus de programació és molt més oberta, encara que afavoreix una estructuració ordenada. Es requereix d'una certa formació prèvia, però en la pràctica hi ha diversos avantatges pels quals pot interessar aquesta metodologia. L'organització del codi es realitza en diferents classes que, posteriorment, podran concretar-se en objectes.

El mòdul va ser la primera introducció de programació per a reaprofitament, però aquí es va un pas més enllà. La POO cerca, en definitiva, que les aplicacions que es desenvolupin siguin cada vegada més complexes sense que això suposi rebutjar el codi. Aquesta filosofia permetrà reutilitzar-ho, de manera que progressar no suposarà renunciar.

En conseqüència, el que podem fer és assenyalar una sèrie de qüestions comunes que has de conèixer.

 1. Distinció entre classe i objecte

La distinció entre classe i objecte és una de les claus d'aquesta mena de programació que la fa única. Tot i així, si no entenem aquesta part, no sabrem com funciona aquest tipus de programació.

En primer lloc, la classe es referirà a la matriu genèrica, a la qual s'aplicaran determinades categories perquè puguis afinar. Fet això, ens referirem als objectes, que suposen la concreció d'aquesta matriu. Per exemple, el concepte "animal" seria una classe, mentre que "gat" és un objecte. Això permet aportar ordre, la qual cosa sempre és d'agrair, gràcies a la capacitat d'abstracció.

La idea principal és que, a partir de la classe, es creen instàncies d'un objecte. En conseqüència, és una metodologia molt útil per a programar amb una quantitat de dades ingent a la qual donar forma.

 1. Reutilitza el codi i evita la seva duplicació

La duplicació del codi és un dels problemes recurrents, sobretot per la pèrdua de temps que implica. La POO introdueix una novetat interessant sobre aquest tema.

Cal destacar que el principi d'herència fa que existeixi jerarquització entre les classes que utilitzem. I el resultat pràctic d'això és que es redueixen exponencialment les vegades que has de reescriure. Com reutilitzaràs el codi gràcies a aquest principi de programació, evitaràs la seva duplicació. Per tant, la tan temuda duplicació del codi és un problema al qual no t'exposaràs.

A més, gràcies al principi d'herència estalviaràs temps perquè et serà més fàcil realitzar les correspondències entre classes i objectes.

 1.  Encapsula la informació

El concepte d'encapsulació de la informació és clau si vols afinar en la privacitat. Un dels problemes recurrents està en la quantitat de dades que es comparteixen, i en quina mesura.

La POO el que aconsegueix és que tota la informació d'un objecte estigui dins d'aquest. En conseqüència, l'accés des de fora es fa pràcticament impossible per als no programadors. El resultat pràctic és que es guanya en seguretat, la qual cosa sempre és d'agrair.

En definitiva, aquest sistema permet que les dades privades el continuïn sent. I això, evidentment, també et dóna un major control sobre el procés de programació.

 1.  Polimorfisme

El polimorfisme permet dissenyar objectes per a compartir comportaments. Per tant, és una bona forma que es pugui proporcionar ordre. L'efecte que s'aconsegueix és que pots processar els objectes de diferents maneres.

El polimorfisme, encara que és una dels avantatges de la POO, és també una arma de doble tall. I el motiu bàsic és que obre camps a dues formes i adaptacions. Bàsicament podem parlar de l'anul·lació de mètode i la sobrecàrrega de mètode. És per això que, quan parlem de la POO ens referim més aviat a una filosofia de programació, perquè les adaptacions són diverses.

El poliformisme és, al final, sinònim de versatilitat, i això sempre és d'agrair. Per tant, aquesta és una bona manera d'adaptar la programació a allò que necessites.

Els avantatges de la programació orientada a objectes

Aquesta metodologia de programació té diversos avantatges per a les persones que la utilitzen. Cal destacar les següents qüestions:

 • Reutilitza el codi. Aquesta és, probablement, un dels avantatges més importants, perquè et permetrà estalviar temps sense perdre qualitat de programació. A més, d'aquesta manera podràs progressar a desenvolupaments més complexos.
 • Evita duplicar el codi. La reutilització del codi, gràcies a la jerarquització, fa que no l'hagis de duplicar. I això, a més d'estalviar temps, et permetrà evitar la tan temuda dispersió. És bo tenir-ho en compte perquè es perd molt temps eliminant duplicacions.
 • Simplifica l'estructura. La distinció entre classes i objectes permet simplificar l'estructura i facilitar el treball de programació. Això redundarà en un treball més senzill.
 • Protegeix la informació. L'encapsulació proporciona privacitat, la qual cosa permet que es pugui treballar en equip només amb les persones autoritzades. Per tant, és una bona manera de guanyar en seguretat i, a la llarga, ho notaràs. Cal recordar que un de les pors és el de treballar en equip per les filtracions; això serveix per a combatre-les.
 • Corregeix errors fàcilment. Un dels avantatges de la metodologia és la seva fàcil estructuració. En conseqüència, és molt més fàcil detectar els errors i, en conseqüència, corregir-los.

La manera de programar POO és popular perquè, a més de ser versàtil, proporciona diversos avantatges. En conseqüència, no ha d'estranyar que siguin cada vegada més els programadors que la utilitzen.

Conclusió

La Programació Orientada a Objectes (POO) és una opció que has de conèixer si tens relació amb la informàtica. Els avantatges d'aquesta opció són diverses i, per tant, és bo conèixer-les per a considerar la seva aplicació. No en va, en els últims anys aquesta manera de programar ha guanyat presència en diferents àmbits.