Grau

Informàtica

Metodología Online

Data inici
10/2022
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any

Presentació

La integració entre noves tecnologies i cicles productius és cada vegada més necessària per a mantenir la productivitat d'empreses i institucions. En aquesta integració, els sistemes digitals i les xarxes tenen un paper fonamental. Així mateix, en l'actualitat es plantegen diversos reptes referents a la sostenibilitat dels dispositius físics i el seu reciclatge en finalitzar el seu cicle de vida. 


Aquest Grau Online en Informàtica et permetrà desenvolupar tasques en els àmbits de la programació i administració de sistemes des d'una perspectiva sostenible, així com realitzar el teu propi projecte d'empresa.

 

Què fa a aquest Grau únic?

 • Disseny i programació d'aplicacions web i en dispositius mòbils.

 • Visió multidisciplinària orientada a la creació d'un projecte d'empresa.

 • Programació de test i suport.

 • Aplicació de solucions sostenibles en l'àmbit de la informàtica.

 • Programació en xarxa, potenciant la integració del programari amb els protocols de les xarxes d'ordinadors.

 • Creació i gestió de bases de dades.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

Pla d'Estudis

El Grau en Informàtica es desenvolupa al llarg de 3 cursos acadèmics. Totes les assignatures tenen una càrrega lectiva de 6 ECTS, excepte el Treball de Final de Grau que té una càrrega lectiva de 12 ECTS.

DimensionsECTS
Coneixement científic24
Empresa i sostenibilitat30
Disseny i programació d'aplicacions42
Administració de sistemes36
Informàtica mòbil30
Optatives6
Treball Final de Grau12
TOTAL180
Primer Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Bases matemàtiques per a la informàtica (6 ECTS)

 • Bases de la programació (6 ECTS)

 • Sostenibilitat i desenvolupament (6 ECTS)

 • Arquitectura de computadores (6 ECTS)

 • lectrotècnica i electrònica (6 ECTS)

 

Asignaturas Segon semestre:

 • Aplicació de les matemàtiques a la informàtica (6 ECTS)

 • Programació orientada a objectes (6 ECTS)

 • Aplicacions web (6 ECTS)

 • Estadística (6 ECTS)

 • Sistemes operatius (6 ECTS)

Segon Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Comptabilitat i finances en l'empresa tecnològica (6 ECTS)

 • Estructures de dades (6 ECTS)

 • Disseny d'interfícies (6 ECTS)

 • Projectes de software (6 ECTS)

 • Xarxes de computadores (6 ECTS)

 

Asignaturas Segon semestre:

 • Software distribuït (6 ECTS)

 • Implicacions ètiques de la tecnologia informàtica (6 ECTS)

 • Aplicacions mòbils (6 ECTS)

 • Data bases** (6 ECTS)

 • Cicle de vida dels dispositius (6 ECTS)

** Aquestes assignatures podran cursar-se en anglès.

Tercer Any - 60 ECTS

Asignaturas Primer semestre:

 • Economia col·laborativa i circular (6 ECTS)    

 • Anàlisi de dades (6 ECTS)

 • Introducció a IoT (6 ECTS)

 • Cloud computing services** (6 ECTS)

 • Introducció a la intel·ligència artificial (6 ECTS)

 

Asignaturas Segundo semestre:

 • Intel·ligència de negocis sostenibles (6 ECTS)

 • IT Security** (6 ECTS)

 • Optativa (6 ECTS):

  • Prototipado ràpid en 3D (6 ECTS)
  • Tecnologies de control i automatització (6 ECTS)
  • Realitat virtual i realitat augmentada (6 ECTS)
 • Treball Final de Grau (12 ECTS)

** Aquestes assignatures podran cursar-se en anglès.

Titulació

Les persones que superin totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrán:

 • Títol de Bàtxelor en Informàtica expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.

 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.

 • Suplement Europeu del Títol, bilingüe (català i castellà), expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cada una de elles i al títol en el seu conjunt.

*El títol es troba en tràmit d'aprovació del pla d'estudis i la seva implantació està prevista inicialment per a l'any acadèmic 2021-22.

Perfil recomenat

Persones amb un interès especial en l'àmbit de l'enginyeria informàtica. Concretament, en els aspectes relacionats amb el disseny i programació, l'administració de sistemes informàtics, i la informàtica mòbil.

 

Requisits d'accés

Aquest programa requereix estar en condicions per a accedir a estudis universitaris en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones amb:

 • Títol de batxillerat o diploma professional. 

 • Estudis universitaris finalitzats.

 • Estudis universitaris oficials no finalitzats que hagin superat almenys 30 ECTS.
   

Reconeixement de crèdits

Si has iniciat o finalitzat una titulació universitària, si estàs en possessió d'un diploma professional, o si tens experiència professional relacionada amb el títol universitari i vols estudiar en la Universitat Carlemany, pots sol·licitar un estudi de Reconeixement de Crèdits per a reduir el temps d'estudi del títol que vols cursar.

Aquest tràmit no té cap cost per a tu i te'l lliurarem en un termini de 24 hores hàbils.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i assoliments individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 1. Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 2. Assessorament personal: anàlisi dels interessos del futur estudiant i la seva experiència professional.

 3. Lliura documentació d'accés: DNI/Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 4. Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 5. Admissió: comunicació de la resolució del comitè d'admissions, tant si és positiva com a negativa. 

 6. Reserva de plaça. 

 

Inversió del programa

Preu crèdit: 62,5 €
Preu per ECTS convalidat: 10 €

 

Condicions econòmiques:

 • Obertura de l'expedient acadèmic gratuïta.

 • Beca Compromís 10% de descompte.

 • Descompte per matriculació anticipada a consultar.

 

Formes de pagament:

 • Pagament al comptat: 10% descompte.

 • Pagament en 2 terminis: 5% descompte.

 • Finançament 12 quotes sense interessos.

Sortides professionals

Els titulats en el Grau en Informàtica són professionals capaços d'integrar-se en equips multidisciplinaris en múltiples àmbits per a donar solucions des del punt de vista informàtic: programació, sistemes informàtics, robòtica, entre altres.

Podran integrar-se tant en empreses privades, en administracions públiques i en organitzacions de diferent índole sempre que sigui necessari la programació, disseny o manteniment dels sistemes informàtics.

Més concretament, les funcions a exercir en els seus llocs de treball seran:

 • Consultoria informàtica.

 • Analista i desenvolupador en IoT (internet de les coses).

 • Anàlisi, desenvolupament i programació d'aplicacions informàtiques.

 • Programació d'aplicacions en dispositius mòbils i serveis web.

 • Administració de sistemes i xarxes informàtiques amb criteris o objectius de sostenibilitat.

 • Integració i seguretat de sistemes informàtics.

 • Desenvolupament de solucions tecnològiques sostenibles.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).