Bàtxelor d’especialització

Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents

Metodología Online

Data inici
11/2020
Convocatòria tancada
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
1 any (60 ECTS)
Preu: 
5.250€
Presentació

Presentació 

El Bàtxelor d'especialització Online en Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents forma a professionals en el l’ús de mètodes i instruments d'anàlisi, planificació i gestió territorial, mitjançant l'exploració de eines que ofereixen les noves tecnologies i la revolució digital aplicant els principis de les ciutats sostenibles, iniclusives i resilients. Aprendràs a utilitzar instruments de planificació i gestió territorial, aplicant els resultats de l'anàlisi de l'entorn i la capacitat de prospecció a la proposta de presa de decisions estratègiques per a la planificació territorial. Entre d’altres habilitats i competències aprendràs a:

 

Què fa a aquest Bàtxelor d'especialització únic?

 • Interpretar les estructures i dinàmiques socials i territorials.

 • Redactar informes per a plans territorials, sectorials, urbanístics, estratègics, etc.

 • Analitzar i avaluar les necessitats i possibilitats de transformació d'una ciutat.

 • Valorar condicionants i conseqüències socials, mediambientals, polítiques i econòmiques dels processos de transformació territorial.

 • Realitzar estudis prospectius que avalin i facilitin la presa de decisions en la planificació urbana.

 • Dissenyar plans i accions destinades al desenvolupament local.

 • Aplicar metodologies diverses i noves tecnologies en processos de presa de decisions.

 • Obtenir dades a través de l’ús  de fonts d'informació i eines d'anàlisi espacial, per a la gestió de ciutats en la revolució digital.

 • Comprendre la rellevància de la comunicació en els processos de transformació i desenvolupament de ciutats.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

Pla d'estudis

Pla d'Estudis

El Bàtxelor d'Especialització Online en Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents es desenvolupa al llarg d'un any i el seu pla d'estudis es compon de deu assignatures obligatòries i un projecte final d'aplicació en la planificació estratègica de ciutats.

AssignaturesECTS
Bases de la planificació urbana5
Polítiques i estratègies de desenvolupament territorial5
Ciutats intel·ligents: estratègies d'innovació en la gestió urbana5
Ciutats inclusives: governança, xarxes i participació5
Ciutats sostenibles: l'espai urbà com a ecosistema5
Ciutats resilients: gestió del risc i adaptació al canvi climàtic5
Mètodes d'anàlisis i prospecció territorial5
Models de gestió local5
Tecnologies de la Informació Geogràfica per a la gestió urbana5
Polítiques urbanes i dret a la ciutat5
Projecte final10
TOTAL60

Titulació

L'estudiant que superi totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrà:

 • Títol de Bàtxelor d’especialització en Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra.

 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.

 • Suplement Europeu del Títol, bilingüe (català i castellà), expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

Pla d'Estudis del Bàtxelor d’especialització Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents aprovat pel Decret 139/2021 del Govern d'Andorra.

Perfil recomanat

El programa es dirigeix a professionals de diferents àrees de coneixement que comptin amb un primer cicle d'estudis universitaris, des de l'àmbit de la Geografia o Enginyeria Geogràfica fins a altres disciplines relacionades amb l'estudi i el coneixement del territori i dels processos que condicionen els seus usos i la seva transformació.

Les titulacions universitàries que es consideren més afins són:

 • Formacions que se centren en l'estudi del medi físic o urbà, de caràcter més o menys tècnic, com a Arquitectura, Ciències Ambientals, Enginyeria Cadastral, Topografia, CartografiaSIG, etc.

 • Formacions universitàries de l'àmbit de les ciències socials pròximes a la geografia humana: Economia, Dret urbanístic o ambiental, Sociologia, Antropologia, etc.

 • Professionals es desenvolupen professionalment en activitats relacionades la planificació i la gestió territorial, o que treballin en l'àmbit del desenvolupament sostenible.

 

Requisits d'accés

Aquest programa requereix estar en condicions per a accedir a estudis universitaris en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones amb:

 • Estudis universitaris finalitzats.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i èxits individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 • Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 • Assessorament personal: anàlisi dels interessos del futur estudiant i la seva experiència professional.

 • Lliurament documentació d'accés: DNI / Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 • Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 • Admissió: comunicació de la resolució del comitè d'admissions, tant si és positiva com negativa.

 • Reserva de plaça.

Sortides professionals

El Bàtxelor d'Especialització Online en Planificació i Gestió de Ciutats Intel·ligents és un programa interdisciplinari que abasta diverses sortides professionals relacionades amb l'anàlisi, la planificació i la gestió de les ciutats, ja sigui en el sector públic com en el privat, així com en institucions d'educació i recerca. Més concretament, els estudiants que obtinguin aquesta titulació podran ocupar llocs de treball relacionats amb:

 • Desenvolupament de tasques tècniques de planificació i gestió, en l'administració pública, en departaments que implementen polítiques urbanes i de desenvolupament territorial. 

 • Activitat professional en consultoria relacionada amb la planificació i gestió urbana.

 • Desenvolupament de tasques relacionades amb l'anàlisi i diagnosi territorial.

 • Activitat professional en iniciatives empresarials locals de turisme sostenible i locals de mobilitat sostenible.

 • Docència i recerca en centres de formació secundària o superior en els àmbits de la titulació.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).