Bàtxelor d’especialització

Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible

Metodología Online

Data inici
11/2020
Convocatòria tancada
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
1 any (60 ECTS)
Preu: 
5.250€

Presentació 

Avui dia ens correspon avaluar, tractar de minimitzar i revertir, en un futur molt proper, el nostre pla energètic a escala global i particular, sense que això hagi de suposar cap renúncia en l'avanç tecnològic i en la qualitat de vida.

Tenint en compte aquesta necessitat de professionals d'alt nivell, que donin suport al desenvolupament i puguin activar totes les iniciatives que es generin en la recerca d'una transició cap a un planeta net es proposa, el Bàtxelor d'especialització en Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible que té com a objectiu precisament formar aquests professionals que permetin adaptar-se als canvis permanents que té el sector, que puguin aportar en tota l'activitat relacionada amb el desenvolupament de les energies renovables, puguin gestionar eines d'anàlisi dins del desenvolupament d'aquestes energies en els diferents sectors sempre des de la perspectiva necessària que requereix la societat dins d'un marc de desenvolupament sostenible.

 

Què fa a aquest Bàtxelor d'especialització únic?

 • Comprendre els objectius de desenvolupament sostenible i la seva relació amb la societat.

 • Planificar i gestionar els recursos energètics.

 • Interpretar i aplicar les normes jurídiques internacionals i internes a la regulació i promoció de les energies renovables.

 • Saber realitzar una anàlisi econòmica de projectes energètics.

 • Determinar rendiments i optimització de processos energètics.

 • Identificar els sistemes de producció, transport, distribució i ús de diferents formes d'energia, així com les tecnologies associades als mateixos.

 • Reconèixer els diferents mètodes d'emmagatzematge d'energia.

 • Identificar i enunciar impactes ambientals associats a projectes energètics.

 • Planificar solucions basades en energies renovables que minimitzin l'impacte ambiental.

 

Per què estudiar a la Universitat Carlemany? 

Som una universitat online internacional, amb seu a Andorra, orientada a aportar solucions a problemes reals, mitjançant una relació molt estreta amb el teixit empresarial.

Un dels nostres objectius principals és contribuir activament a donar solucions a un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en aquest segle: el Desenvolupament Sostenible.

 • Formem part de la xarxa de Planeta Formació i Universitats.

 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa.

 • Metodologia Online amb classes en directe.

 • Enfocament pràctic | Enfocament interdisciplinari | Enfocament internacional.

Pla d'Estudis

El Bàtxelor d’especialització en Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible es desenvolupa al llarg d'un any i el seu pla d'estudis compta amb deu assignatures obligatòries i un projecte final d'aplicació en l'àmbit de les energies renovables.

AssignaturesECTS
Fonaments del desenvolupament sostenible (DS) i canvi climàtic5
Recursos energètics, geopolítica i marc jurídic de les EERR5
Energia eòlica, mini hidràulica i marina5
Vectors energètics: Electricitat i Hidrogen5
Demanda d’energia sostenible i gestió energètica5
Eficiència energètica i usos energètics transversals5
Planificació, política i aplicacions de l’economia circular5
Energies solar foto tèrmica, fotovoltaica i termoelèctrica5
Energia geotèrmica, bomba de calor5
Biomassa i biocombustibles5
Projecte final10
TOTAL DE CRÈDITS60

Titulació

L'estudiant que superi totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrà:

 • Títol de Bàtxelor d’especialització en Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra.

 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.

 • Suplement Europeu del Títol, bilingüe (català i castellà), expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

Pla d'Estudis del Bàtxelor d’especialització en Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible aprovat pel Decret 109/2021 del Govern d'Andorra.

Perfil recomanat

Persones amb una motivació per contribuir a la millora permanent del nostre entorn i el desenvolupament de les energies renovables.

Les titulacions universitàries que es consideren més afins són:

 • Enginyeria Superior, Enginyeria Tècnica o Grau en Enginyeria, Arquitectura, Arquitectura Tècnica o edificació.

 • Bàtxelor, llicenciatura o Grau en Ciències Físiques, Químiques, Geològiques o Ambientals.

 

Requisits d'accés

Aquest programa requereix estar en condicions per a accedir a estudis universitaris en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Tindran accés les persones amb:

 • Estudis universitaris finalitzats.

 

Procés d'admissió 

El nostre equip d'admissions busca l'excel·lència acadèmica, així com les àrees d'interès i èxits individuals de les persones que desitgen formar part de la nostra comunitat d'estudiants. Cada candidat o candidata tindrà el desafiament de demostrar la seva curiositat intel·lectual, iniciativa individual i altres atributs que determinin el potencial de lideratge, pensament innovador, actitud col·laborativa i ciutadania global.

 • Sol·licitud d'informació: formulari de sol·licitud d'ingrés.

 • Assessorament personal: anàlisi dels interessos del futur estudiant i la seva experiència professional.

 • Lliurament documentació d'accés: DNI / Passaport i Titulació d'accés acadèmica.

 • Avaluació comitè d'admissions: es valoren els perfils de les candidatures i es dictamina una resolució favorable o desfavorable.

 • Admissió: comunicació de la resolució del comitè d'admissions, tant si és positiva com negativa.

 • Reserva de plaça.

Sortides professionals

El Bàtxelor d'especialització en Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible ofereix nombroses sortides professionals, pel fet que els titulats podran treballar en qualsevol empresa, institució pública o organització donada la transversalitat de la seva aplicació.

 • Empreses energètiques i consultories energètiques i ambientals.

 • Organismes públics reguladors i de planificació.

 • Empreses de disseny, fabricació i instal·lació en el camp de les energies renovables i eficiència energètica.

 • Serveis energètics en diferents sectors.

 • Recerca i desenvolupament.

 • Educació, formació i informació energètica.

 • Responsabilitat social corporativa en l'àrea energètica.

 • Transport i mobilitat sostenible.

 • Avaluació reguladora i financera d'accions per al desenvolupament sostenible en l'àrea energètica.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - Av. Verge de Canòlich, 47 AD600 - Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).