Bàtxelor Online

Enginyeria d’Organització Industrial

Data inici
04/2021
Modalitat
Online
Idioma: 
Castellà
Duració
3 anys (180 ECTS)
Preu: 
3.750€ / any
Presentació

Aquest Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial ofereix la formació necessària perquè els seus titulats siguin professionals capaços a través de l'anàlisi i la millora de processos industrials per resoldre els diferents reptes en sectors administratius, de subministrament, de producció i de distribució sempre des de la perspectiva d’adequar la nostra relació amb l'entorn en el marc dels objectius per al desenvolupament sostenible.

En aquest sentit la persona formada podrà identificar la informació necessària per a la presa de decisions, així com generar plans i programes que, tenint en compte els costos, els recursos, les tecnologies, impacte ambiental, etc., puguin ser estratègics per al desenvolupament del sector.

 

Objectius del programa

Aquest Bàtxelor atendrà les següents competències transversals:

 • Comunicar-se correctament, de manera oral i escrita, tant en llengües pròpies com en d’altres.
 • Treballar en equip i en xarxa.
 • Adquirir capacitats de recerca, gestió i ús de la informació.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Identificar i explotar una oportunitat, comprometent els recursos necessaris i assumint el risc que comporti, amb l’objectiu d’elaborar un projecte viable i sostenible per un mateix en el si d’una organització existent.
 • Aprendre, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
Pla d'estudis

El Bàtxelor es desenvolupa al llarg de tres cursos acadèmics, organitzat en 4 àmbits de coneixement que ajuden a estructurar el contingut del programa.es desenvolupa al llarg de tres cursos acadèmics, organitzats cada un d'ells en dos semestres.

DIMENSIONSECTS
Ciències bàsiques36
Ciències aplicades48
Anàlisi i presa de decisions30
Economia - Gestió54
Treball Final de Bàtxelor12
TOTAL180
Primer curs (60 ECTS)
 • Matemàtiques (I i II) (12 ECTS)
 • Física (I i II) (12 ECTS)
 • Química (I i II) (12 ECTS)
 • Desenvolupament i sostenibilitat (6 ECTS)
 • Energia i sostenibilitat (6 ECTS)
 • Dibuix i sistemes d'informació (6 ECTS)
 • Sistemes d'informació aplicats a la indústria (6 ECTS)
Segon curs (60 ECTS)
 • Mètodes matemàtics i recerca operativa (6 ECTS)
 • Estadística (6 ECTS)
 • Gestió de la qualitat (6 ECTS)
 • Generació, transport i distribució d'energia sostenible (6 ECTS)
 • Fabricació i manteniment industrial sostenible (6 ECTS)
 • Models per a l'anàlisi i gestió de l'organització sostenible (6 ECTS)
 • Gestió logística i distribució (6 ECTS)
 • Finances de l'organització (6 ECTS)
 • Gestió de projectes sostenibles (6 ECTS)
 • Disseny per a organitzacions sostenibles (6 ECTS)
Tercer curs (60 ECTS)
 • Sistemes de gestió del manteniment industrial (6 ECTS)
 • Direcció de Recursos Humans (6 ECTS)
 • Direcció i lideratge d'equips (6 ECTS)
 • Economia col·laborativa en el marc del desenvolupament sostenible (6 ECTS)
 • Creació d'empreses (6 ECTS)
 • Optativa (18 ECTS)
 • Treball Final de Bàtxelor (12 ECTS)
Titulació

L'estudiant que superi totes les assignatures proposades en el pla d'estudis rebrà:

 • Títol de Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial pel Ministeri d’Educació i Ensenyament d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra*.

 • Traducció al castellà del títol de Bàtxelor expedit per la Universitat Carlemany.

 • Suplement Europeu del Títol, bilingüe (català i castellà), expedit pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra que certifica les assignatures realitzades i qualificacions obtingudes, així com els ECTS que corresponen a cadascuna d'elles i al títol en el seu conjunt.

*Titulació en procés d'aprovació.
 

 

Accés

Aquest és un programa de formació universitària que requereix estar en condicions per accedir a uns estudis universitaris en el context dels països de la Unió Europea, així com al seu nivell equivalent, oficial i demostrable, en altres territoris. Concretament tindran accés al programa de Bàtxelor:

Els alumnes amb estudis nacionals podran accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:

 • Batxillerat andorrà.
 • Diploma professional avançat.
 • Batxillerat estranger que hagi obtingut l'accés a l'ensenyament superior per part del Govern d'Andorra.

Els alumnes amb estudis internacionals podran accedir a estudis de bàtxelor a través d'alguna de les següents vies:

 • Titulació de bàtxelor o similar que compleixi amb els requisits d'accés que exigeixi el sistema educatiu on hagi cursat els estudis postobligatoris i que permetin iniciar estudis d'ensenyament superior.
 • Amb estudis universitaris oficials iniciats i hagin superat almenys 30 ECTS (EEES) o almenys un semestre (fora de l'EEES).
 • Titulació universitària oficial.
Sortides Professionals

Exercir una professió en l'àmbit de l'organització industrial realitzant activitats relacionades amb la direcció d'empreses i la gestió d'àrees de producció, qualitat, compres, comercial, finances, medi ambient entre d'altres, sempre des de la perspectiva de l'organització sostenible.

Podrà exercir com a gerent, director de producció, director de manteniment, professional de logística, qualitat i altres. Podrà igualment fer consultoria estratègica.

Podran vincular-se a sectors industrials i d'administració pública i privada. També podran realitzar activitats de Docència i investigació.

 • Direcció General d'empreses industrials o de serveis amb un contingut tecnològic rellevant.
 • Gestió de l'Organització.
 • Organització i Gestió de la Producció i les Operacions.
 • Organització i Gestió de la Cadena Logística.
 • Gestió de Distribució Física (Magatzems i Transports).
 • Gestió de Compres i Aprovisionaments.
 • Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Eficiència Energètica.
 • Gestió de Tecnologia i d'Innovació Tecnològica.
 • Administració Pública, especialment, en àrees de Promoció Industrial i Tecnològica, i I + D + I.

Sol·licita Informació

PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU, tractarà les seves dades personals per a contactar-i informar del programa seleccionat de cara a les dues properes convocatòries de la mateixa, sent eliminats un cop facilitada aquesta informació i / o transcorregudes les esmentades convocatòries

Un. Podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta a PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU - l’Avinguda Tarragona, 51, Edifici Alfi, planta 2ª, Andorra la Vella- o remetent un correu electrònic a lopd@universitatcarlemany.com. Així mateix, quan ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad).