Condicions d'ús

1) Dades d'identificació

Vostè està visitant la pàgina web universitatcarlemany.com titularitat de PLANETA DEAGOSTINI FORMACIÓ I UNIVERSITATS ANDORRA, SLU (en endavant LA COMPANYIA).


Adreça postal: Av. Verge de Canòlich, 47, AD600 Sant Julià de Lòria - Principat d’Andorra

Dirección email: universitatcarlemany@universitatcarlemany.com

Telf.: +376 878 300 

NRT: L-713965-A

Datos Mercantiles: Registre de Societats del MI Govern d’Andorra, número 1886, Libro S-297. Folio 101-110, fecha 24/07/2019.

 

2) Acceptació de l'Usuari

Aquestes condicions d'ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web universitatcarlemany.com (en endavant la "Web") que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'Ús.
LA COMPANYIA pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

 

3) Accés a la pàgina web i contrasenyes

En general no s'exigeix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de fer aquesta subscripció o registre.
Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o registre a la present pàgina web, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a LA COMPANYIA immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.
LA COMPANYIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d'acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.
LA COMPANYIA no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a LA COMPANYIA, ni per l'ús que d'aquestes dades facin tercers aliens a LA COMPANYIA.

 

4) Ús correcte de la pàgina web

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'Ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris a el contingut de les presents Condicions d'Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres Usuaris.
Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.
L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA COMPANYIA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

 

5) Publicitat

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.
La Companyia no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: universitatcarlemany@universitatcarlemany.com

 

6) Enllaços de tercers

Les presents Condicions d'Ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts de LA COMPANYIA, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.
Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de LA COMPANYIA, i LA COMPANYIA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la web de LA COMPANYIA, ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.
Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de LA COMPANYIA.

 

7) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de LA COMPANYIA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.
LA COMPANYIA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.
Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de LA COMPANYIA o de la titular dels mateixos.

 

8) Fòrums o Blocs

LA COMPANYIA ofereix als usuaris la possibilitat d'introduir comentaris i / o de remetre fotografies per incorporar-los en les seccions corresponents, així com de participar en fòrums de debat i de mantenir converses amb altres usuaris. La publicació dels comentaris i / o les fotografies estan subjectes a les presents Condicions d'Ús.
La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris i / o ha enviat les fotografies, és responsable dels mateixos. Els comentaris i / o les fotografies, no reflecteixen l'opinió de LA COMPANYIA, ni LA COMPANYIA fa declaracions a això.
LA COMPANYIA no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i / o les fotografies, així com dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar per la inserció dels comentaris i / o les fotografies al Fòrum o a les altres seccions de la pàgina web que permetin aquesta mena de serveis i continguts.
L'Usuari subministrador de el text i / o fotografies cedeix a LA COMPANYIA els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d'activitat sobre els mateixos, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport . I, especialment, l'Usuari cedeix aquests drets per a l'emplaçament de el text i / o les fotografies a la pàgina web, per tal que els altres usuaris puguin accedir-hi.
L'Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si escau, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l'autor o propietari de el text i / o fotografies, per a la seva utilització per part de LA COMPANYIA a través de la pàgina web.
LA COMPANYIA no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que realitzi sobre els textos i / o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual o d'imatge pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.
Així mateix, LA COMPANYIA es reserva el dret de retirar de manera unilateral els comentaris i / o fotografies albergats en qualsevol secció del web, quan hi hagi indicis que els comentaris i / o fotografies infringeixen qualsevol disposició legal, vulneren drets de tercers, o són utilitzats amb fins publicitaris (spam), així com quan LA COMPANYIA ho consideri oportú.
LA COMPANYIA no serà responsable per la informació enviada per l'Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. En el moment que LA COMPANYIA tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment referits, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l'accés a ells.
D'altra banda, s'informa a l'usuari que amb l'objectiu de permetre un major control sobre la privacitat del seu perfil, la COMPANYIA li dóna la possibilitat de limitar en qualsevol moment l'accés d'altres usuaris al seu perfil, utilitzant per a això les eines que pot trobar en la pròpia secció.
En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions, trobareu a la següent adreça de correu electrònic: universitatcarlemany@universitatcarlemany.com

 

9) Xarxes socials

L'usuari podrà unir-se als Grups que LA COMPANYIA té en diferents xarxes socials, així com en la seva pròpia Comunitat virtual descrita en l'apartat anterior, amb la finalitat d'obtenir informació relacionada amb la marca.
L'usuari que es faci fan del Grup LA COMPANYIA, accepta les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

 

10) Protecció de dades de caràcter personal

A través d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal dels usuaris, de manera que preguem que l'usuari de la mateixa llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat, així com les diferents clàusules informatives que acompanyen cada un dels diferents formularis habilitats per a la recollida de dades personals.
Així mateix, l'informem que LA COMPANYIA utilitza cookies per recollir informació dels usuaris i registra les adreces IP d'accés, pel que preguem, igualment, que l'usuari llegeixi atentament la nostra Política de Cookies.
S'informa l'usuari que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal demanades mitjançant la present pàgina web seran tractades en compliment del que preveu la legislació de protecció de dades de caràcter personal aplicable i per a les finalitats indicades en les esmentades Política de Privacitat i Política de galetes.

 

11) Tractament de dades de menors d'edat

LA COMPANYIA, per procedir per a procedir a l' tractament de dades de menors d'edat, requerirà el consentiment dels pares o tutors. 

 

12) Galetes

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:
- La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la nostra pàgina web.
- El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva última visita a la nostra pàgina web.
- Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.
Si vostè. Vol obtenir més informació sobre l'ús que aquesta pàgina web realitza de les cookies, si us plau, llegiu la política d'ús específica de cookies.

 

13) Modificació de les Condicions d'Ús

La Companyia es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les condicions d'ús de la present pàgina web pel que l'usuari l’haurà de llegir periòdicament.

 

14) Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre LA COMPANYIA i l'Usuari es regirà per la normativa andorrana vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de domicili de l'Usuari.
LA COMPANYIA perseguirà l'incompliment de les presents condicions d'ús, així com qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.