Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Tipus de sistemes operatius i les seves característiques particulars

27 de maig de 2022Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Tipus de sistemes operatius i les seves característiques particulars
Quan parlem de sistemes operatius, és inevitable pensar en ordinadors, o en el software que apareix al cap de pocs segons d’encendre'ls. Però en realitat, a més d'en un ordinador, un sistema operatiu està present en molts altres dispositius

En tots ells, és essencial per tal que puguin funcionar, però la seva funció sovint passa desapercebuda. Conèixer la seva missió, així com els tipus de sistemes operatius que hi ha, és necessari no només per poder identificar el funcionament bàsic d’un ordinador, sinó també per formar-se a nivell superior en Informàtica. Descobreix els aspectes bàsics dels sistemes operatius a continuació.

Què és un sistema operatiu i quines són les seves funcions?

Els sistemes operatius són els programes encarregats d’administrar i gestionar de manera eficaç tots els recursos d’un ordinador i altres dispositius. També són coneguts com un software de sistema, i la seva funció comença quan encenem el dispositiu en el qual estan instal·lats. En aquest moment és quan comença la seva tasca de gestionar el funcionament del hardware de l’equip. També s’ocupa de posar en marxa les eines i funcions que fan que un ordinador pugui comunicar-se i interactuar amb qui l’està utilitzant, i viceversa.

Actualment, a més de trobar-se en ordinadors, hi ha sistemes operatius en qualsevol dispositiu en el qual hi hagi un processador instal·lat: telèfons intel·ligents, tauletes, reproductors multimèdia, i fins i tot cotxes i televisors. Però, bàsicament, la funció de gairebé tots és la mateixa: oferir unainterfície per interactuar amb l’equip. També s’ocupa d’administrar els seus recursos, arxius i tasques, així com de realitzar diverses feines de suport, com l’actualització de les versions de programes del propi sistema operatiu, la gestió de la seva seguretat, i el control dels perifèrics que puguin connectar-se al dispositiu.

Un sistema operatiu té la missió de permetre a les persones executar programes compatibles, crear i accedir als seus fitxers i, en definitiva, de realitzar les tasques per a les quals l’equip va ser dissenyat i desenvolupat.

Per altra banda, els sistemes operatius s’ocupen d’executar processos, que són la càrrega de qualsevol dels programes o aplicacions que volem utilitzar en la memòria del dispositiu. Això és indispensable, ja que si un programa no està carregat en la seva memòria, no funcionarà. Hi ha dos tipus de processos: de primer i de segon pla.

Els de primer pla precisen que la persona interactuï amb tals processos. Estan relacionats amb navegadors, programes d’edició de text o d’imatge, entre altres. Pel que fa als de segon pla, no necessiten la intervenció de la persona, i en molts casos no compten amb una interfície per això. És el cas del sistema de detecció de malware d’un antivirus, per exemple.

Sistemes operatius bàsics: els més comuns i utilitzats

Dins dels diferents tipus de sistemes operatius, n’hi ha varis que podem considerar bàsics. Són els més utilitzats, tant per a ordinador com per a dispositius mòbils. Dins dels primers hi ha Windows, per a PC; Mac OS, que és el sistema operatiu dels ordinadors d’Apple; i Linux, també per a PC, que està disponible en diferents versions de funcionament similar. D’entre aquests tres, el més utilitzat i popular és Windows, de Microsoft, sobretot perquè és molt fàcil d’utilitzar i instal·lar. La seva actualització també és molt senzilla i, a més, sol venir preinstal·lat en molts ordinadors, la qual cosa facilita la seva difusió.

Dins dels sistemes operatius per a dispositius mòbils, els més utilitzats són iOSAndroid. El primer està inclòs en les tauletes i telèfons intel·ligents d’Apple, mentre que el segon es troba en la gran majoria de mòbils i tauletes dels altres fabricants.

Tipus de sistemes operatius

Dins dels sistemes operatius, hi ha diferents tipus i categories. Els principals són els següents:

Sistema operatiu per lots

Aquest tipus de sistema operatiu es caracteritza perquè s’encarrega d’executar els processos sense necessitat que la persona usuària del sistema hagi d’interactuar amb l’ordinador de manera directa. El sistema compta amb un operador encarregat d’agrupar i dividir en varis lots les tasques que s’han de realitzar, en funció de la seva similitud.

Es tracta d’un sistema que poden utilitzar diferents persones, i que presenta un nivell d’inactivitat baix. S’utilitza, sobretot, per al procés de tasques de gran envergadura que poden dividir-se en diversos lots. Aquest tipus de sistema es fa servir, principalment, en alguns entorns empresarials concrets, en operacions com la gestió de nòmines, o la generació d’estats de comptes en els bancs.

Sistemes operatius multitasca o de temps compartit

Aquest tipus de sistema operatiu permet l’execució de diferents tasques alhora, tant d’una sola persona usuària, com de vàries. Així, quan el sistema acaba d’executar una tasca, ja sigui d’una persona usuària o de vàries, continua amb la següent tasca que té en espera. Un exemple d’aquest tipus de sistema operatiu és Unix.

Sistemes operatius en temps real

Un sistema operatiu en temps real és el que deixa un espai de temps molt breu per al procés d’entrades, així com per donar resposta a aquestes. S’utilitza en sistemes que tenen uns requisits molt elevats i estrictes de temps de resposta. Entre altres escenaris, s’utilitza en robots, sistemes encarregats del control de trànsit aeri o sistemes industrials, així com en determinats tipus d’experiments científics.

Sistemes distribuïts

Aquests treballen amb diferents dispositius alhora, cadascun amb el seu processador, amb la finalitat d’oferir a les persones que utilitzen els dispositius una potencia elevada de computació. També ofereixen la possibilitat de realitzar càlculs i processos d’una manera molt ràpida. Són sistemes que s’han desenvolupat fa relativament poc, i permeten a les persones accedir a fitxers i programes que no estan instal·lats o guardats a l’equip que estan utilitzant en un moment donat, sinó en altres equips que estan connectats al mateix sistema operatiu que el dispositiu que estan utilitzant. Això vol dir que aquest sistema compta amb funcions d’accés remot dins d’una mateixa xarxa.

Sistemes operatius de xarxa

Són els que s’executen i administren en un servidor. A través d’aquests sistemes operatius, és possible gestionar diferents funcions de xarxa, així com de persones usuàries, grups i dades. També permeten gestionar la seguretat de tots els equips connectats a la xarxa local o privada que tenen connexió amb aquest servidor.

Sistemes operatius mòbils

Són els que s’han creat i desenvolupat per a dispositius mòbils, principalment telèfons mòbils i tauletes, però també rellotges intel·ligents. Els més coneguts són AndroidiOS, com ja hem vist, però també n’hi ha d’altres, com webOSwatchOS, per a rellotges intel·ligents.

Aquestes són les funcions i característiques més destacades dels sistemes operatius, els principals tipus, i els més coneguts.