Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Tipus de lideratge empresarial i les seves característiques

22 de març de 2022Universitat CarlemanyODS
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Tipus de lideratge empresarial i les seves característiques
Existeixen molts tipus de lideratge diferents, o dit d’altra manera, diverses maneres de liderar un equip. Sovint pensem que les tasques que les persones que lideren un equip duen a terme són les de dirigir i prendre decisions.

El lideratge, però, comprèn moltes altres tasques, i requereix moltes habilitats. Alguns exemples són la comunicació, el treball en equip, l’empatia o la capacitat de treballar sota pressió. A continuació, parlem sobre què és el lideratge empresarial, i t’expliquem quins són els 12 tipus de lideratge empresarial que existeixen.

Què és el lideratge?

Quan parlem de lideratge empresarial, ens referim a l’habilitat o el procés mitjançant el qual una persona influeix en el comportament o el procés de prendre decisions dels altres treballadors d’una empresa o equip, per tal d’aconseguir els objectius establerts. Dit d’altra manera, les funcions d’un líder són planificar i organitzar tasques, dirigir un equip de treballadors, i assegurar-se que es realitzen els diferents processos necessaris per complir els propòsits de l’empresa.

Per tant, les persones que lideren han de tenir la capacitat de treballar en equip, d’entendre els seus companys i companyes, i de posar-se en el lloc dels altres. Altres característiques habituals de les persones amb un perfil professional de líder inclouen la motivació, així com la capacitat de motivar els altres, la sinceritat, la creativitat i la disciplina, entre altres habilitats.

Quants tipus de lideratge existeixen?

No totes les persones que lideren un equip són iguals, ni tenen les mateixes capacitats, ni segueixen els mateixos processos de treball. Existeixen diferents tipus de lideratge empresarial, que poden ser més o menys adequats per a cada empresa, en funció de les seves característiques, dimensions i objectius. A continuació t’expliquem les característiques dels 12 tipus de lideratge empresarial principals.

 1. Autocràtic

En aquest tipus de lideratge, la persona líder és qui disposa de tota l’autoritat i el poder de decisió. El líder autocràtic no consulta les altres persones en el moment de prendre decisions. Per tant, els treballadors no tenen l’oportunitat d’expressar la seva opinió. A diferència d’altres tipus de lideratge, l’autocràtic pot ser molt negatiu, ja que pot generar situacions d’estrès, i també pot ser perjudicial per a la motivació dels treballadors.

 1. Democràtic

El lideratge democràtic també és conegut com a lideratge participatiu. A diferència del líder autocràtic, el democràtic anima els diferents membres de l’equip a compartir i expressar les seves opinions, i també té en compte els suggeriments dels altres. Per tant, no pren decisions basant-se únicament en el seu propi criteri. Es tracta d’un tipus de líder que escolta, i que convida els altres a participar.

 1. Tipus de lideratge: Laissez-faire

Aquest lideratge es basa en la confiança en els treballadors, i els proporciona llibertat per tal que aquests puguin dur a terme les seves tasques de la manera que considerin més oportuna. Aquest estil no sempre contribueix a la motivació de l’equip, i hi ha persones que consideren que és un dels tipus de lideratge menys eficaços.

 1. Transformacional

Es basa en la motivació i la innovació. Les persones que segueixen aquest estil de lideratge pretenen animar l’equip a afrontar nous riscos. Per tant, és un tipus de lideratge que requereix una molt bona capacitat de comunicació.

 1. Coaching

Quan parlem de coaching, ens referim a un tipus de lideratge que pretén compartir coneixements amb els treballadors, i supervisar les seves tasques. El coaching pretén motivar els altres i ajudar-los a aprendre, per tal que puguin millorar. Per aconseguir aquest objectiu, aquest tipus de líder proporciona explicacions acompanyades d'exemples i demostracions.

 1. Carismàtic

El líder carismàtic basa la seva estratègia de lideratge en la seva personalitat. Són persones amb molt entusiasme, i tenen facilitat per comunicar-se amb els altres i per establir relacions laborals. Desprenen positivisme i, en general, la seva actitud i personalitat contribueixen a generar un ambient de treball agradable i amè.

 1. Visionari

Es tracta d’un tipus de líders amb autocrítica i capacitat de reconèixer quins són els mètodes més adequats per arribar als objectius proposats. També tenen molt enginy, i una bona capacitat de solució de problemes. Són partidaris de la innovació, i són capaços de pensar de forma creativa.

 1. Transaccional

El lideratge transaccional es basa en les recompenses. Dit d’altra manera, aquest tipus de líder ofereix recompenses, generalment econòmiques, als treballadors, quan aquests aconsegueixen un objectiu concret, per exemple. Es tracta d’un lideratge, per tant, que premia l’esforç dels treballadors, el seu rendiment i els seus resultats.

 1. Estratègic

El líder estratègic es caracteritza per centrar-se en tot l’equip, i pretén identificar maneres de millorar les condicions de les persones que participen en un procés. Tal com indica el seu nom, es tracta de líders amb una bona capacitat de pensament estratègic, que sovint proposen nous mètodes de treball.

 1. Lideratge d’equip

El lideratge d’equip pretén tenir en compte i incloure tots els membres de l’equip, en el sentit que intenta que tots i cada un d’ells puguin contribuir a l’equip amb les seves fortaleses, i treballant les seves debilitats. Aquest líder, com tants altres, no només té la funció de dirigir i organitzar, sinó també d’escoltar i aconsellar.

 1. Transcultural

Aquest tipus de lideratge és imprescindible en situacions laborals que impliquen la participació de vàries persones que provenen de diferents cultures. L’objectiu d’aquest líder és assegurar-se que totes i cada una de les persones de l’equip obtenen les mateixes condicions, que s’escolten totes les opinions per igual, i que tots els membres de l’equip tenen les mateixes oportunitats de créixer professionalment.

 1. Tipus de lideratge: facilitador

Per últim, però no menys important, també existeix el lideratge facilitador. Aquest tipus de líder sol centrar-se més en l’equip en conjunt que en les persones a nivell individual. Es tracta d’un lideratge especialment útil en les situacions en què el rendiment de l’equip no és tan alt com hauria de ser, ja que aquest líder proporcionarà consells i suggeriments sobre quin procés caldrà seguir per arribar als objectius establerts.

El lideratge és essencial per garantir l’eficàcia de qualsevol procés. Per això, és un dels quatre àmbits d’actuació del nostre Pla d’Acció ODS, juntament amb l’ensenyament, la investigació i la governança.