Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Què és la sostenibilitat ambiental i com millorar-la?

20 d’abril de 2022Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Què és la sostenibilitat ambiental i com millorar-la?
A què ens referim, generalment, quan parlem de sostenibilitat ambiental? Aquest terme ha esdevingut tan popular que el seu significat pot resultar un xic confús o genèric.

Això pot suposar un obstacle per a aquelles persones que s’esforcen per millorar la sostenibilitat ambiental, motiu pel qual és important tenir clar a què es refereix aquest concepte.

Què significa sostenibilitat ambiental?

El concepte de sostenibilitat ambiental que utilitzem en aquest article, i que respon a allò que el terme significa originalment, és el següent: equilibri mediambiental, econòmic i social que garanteix la continuïtat en el futur d’una societat donada. O, a nivell global, de la vida humana i no humana, al planeta.

El motiu pel qual aquest terme s’utilitza de manera massa amplia, i de vegades de forma incorrecta és, de fet, positiu: la preocupació pel canvi climàtic ha augmentat. I això és quelcom que posa de manifest la nostra evolució com a societat. Aquesta nova rellevància de les preocupacions ecològiques es mostra en l’augment de notícies relacionades amb aquest tema en els mitjans de comunicació, així com en els mitjans socials.

L’augment de l'amoïnament pel medi ambient és quelcom positiu, i això ha portat a un increment en la despesa destinada a la seva protecció. Però també suposa alguns inconvenients, com pot ser un ús incorrecte de la terminologia en aquest àmbit.

Cal recordar en tot moment el significat adequat dels termes que utilitzem, per tal que el treball que realitzem no es vegi desvirtuat.

Llavors, què és el desenvolupament sostenible?

Els termes 'desenvolupament sostenible' també són molt populars, i cal tenir clar el seu significat. Es tracta d’un concepte molt similar al de sostenibilitat ambiental; concretament, va aparèixer per primera vegada l’any 1987, quan es va utilitzar a l’Informe Brundtland. El desenvolupament sostenible pretén satisfer les necessitats del present sense que això impliqui comprometre les capacitats de les generacions del futur, i es basa en la sostenibilitat econòmica, la sostenibilitat ambiental i la sostenibilitat social.

Beneficis de la sostenibilitat ambiental

Ara que ja sabem què és la sostenibilitat ambiental, podem veure que, més que quelcom cert, és un concepte que pretén donar forma a un conjunt d’accions o consideracions que hem de tenir en compte en el moment de viure. Aquí, la paraula “viure” té diferents significats, a diferents nivells. Així, la ciutadania té les seves pròpies responsabilitats pel que fa a la sostenibilitat, però també tenen responsabilitats el govern, les empreses, les associacions, etc. Per tant, que cadascu actuï segons els estàndards de sostenibilitat ambiental suposa el següent:

  • Que els processos de presa de decisions es duguin a terme amb més sensatesa i sentit comú.
  • Un ús més eficient dels recursos disponibles.
  • Que les empreses s’adhereixin a determinats compromisos pel que fa al medi ambient.
  • La minimització de costos associats a incidències de caràcter extern, ja que s’augmenta la resiliència.
  • Que les empreses que posen en pràctica mesures de sostenibilitat ambiental millorin la seva imatge de marca.
  • S’eviten multes, sancions i denúncies degut a un major compliment de normatives nacionals i internacionals.

La inversió en sostenibilitat ambiental es tradueix en una inversió en futur, no només del planeta, sinó també dels seus habitants. Recordem que la sostenibilitat es refereix tant al medi ambient com a l’economia i la societat.

Com tenir en compte els principis de la sostenibilitat ambiental?

Per tal de dur a terme qualsevol activitat, ja sigui personal o empresarial, d’acord amb els principis de la sostenibilitat ambiental, és necessari tenir en compte els següents aspectes:

Control de la petjada ecològica

L’estil de vida diari de la gran majoria de persones es basa en una càrrega excessiva imposada sobre el planeta i els seus recursos. En l’actualitat, consumim i tirem productes i materials més ràpid del que la naturalesa és capaç de recuperar-se. El desenvolupament sostenible implica mantenir aquesta càrrega per sota del límit de recuperació del planeta. Això garanteix que la naturalesa pugui assumir el nostre impacte. Així és com es va declarar a la Cimera de la Terra, a Rio de Janeiro, l’any 1992.

Tornada a la territorialitat

La globalització és la tendència actual, però la sostenibilitat ambiental requereix que es tingui en compte el fet que totes les activitats es realitzen en un territori determinat, i que formen part del sistema predominant en el territori en qüestió. Es tracta d’un sistema que compta amb els seus propis recursos i característiques, i la planificació de les activitats s’ha de dur a terme tenint en compte aquestes particularitats.

Per això, una de les bases del desenvolupament sostenible és l’ordenació del territori. Això es veu reflectit, entre d’altres, a l’Estratègia Territorial Europea, que busca un desenvolupament equilibrat i sostenible de la Unió Europea.

En termes generals, l’objectiu que es persegueix és que el model de desenvolupament no exigeixi la creació d’infraestructures sobredimensionades.

Centrar-se en la demanda real i no en la seva creació artificial

Actualment, les empreses modifiquen el comportament dels consumidors mitjançant campanyes de màrqueting que incentiven la demanda de productes de manera artificial. La sostenibilitat ambiental exigeix que les empreses canviïn l’enfocament per tal de satisfer la demanda real existent, quelcom que suposarà un ús més raonable dels recursos i una menor generació de residus. Es tracta de reduir el consum, i no d’augmentar la producció.

Actuar de la forma correcta per prevenir el canvi climàtic

Evitar, i no només pal·liar, el canvi climàtic és una de les claus de la sostenibilitat ambiental. De fet, aquest aspecte és tan important que moltes persones confonen la feina per la sostenibilitat amb la lluita contra el canvi climàtic. Tot i això, aquesta última és només una part de la sostenibilitat.

Els governs i les empreses són els principals actors en aquest escenari, tot i que no podem oblidar la responsabilitat individual. Dins les accions a realitzar per prevenir el canvi climàtic, es troba el canvi de paradigma en la relació de l’ésser humà amb el planeta. Si fins ara hem explotat el planeta com un producte que ens pertany, ara és el moment de canviar d’actitud i ser conscients que la Terra és un lloc al qual nosaltres pertanyem, i la nostra supervivència depèn de la nostra capacitat de conservar-lo.

Si vols formar-te per tal de conèixer molt millor com contribuir a minimitzar l’impacte que les nostres accions del dia a dia tenen en el medi ambient, et convidem a conèixer el nostre Bàtxelor  en Ciències Ambientals.