Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Quin sou té un comptable a Espanya?

13 de juliol de 2022Universitat CarlemanyEmpleabilitat
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Quin sou té un comptable a Espanya?
Alguna vegada t’has preguntat quin és el sou d’un comptable a Espanya? A l’Estat espanyol existeix un gran teixit empresarial. Algunes empreses són petites i d’altres grans, però totes tenen una cosa en comú: la necessitat d’aconseguir beneficis i rendibilitat.

Aquí és on entra en joc la titulació d’Administració d’Empreses, que, entre d’altres, et pot permetre treballar com a comptable. Les persones que es plantegen treballar en aquest sector solen preguntar-se quin és el sou d’un comptable a Espanya; a continuació t’ho responem.

Què és un comptable?

Una persona que treballa de comptable és algú professional que ha obtingut la titulació d’Administració d’Empreses. Aquesta persona s’ocupa, entre altres tasques, de portar la comptabilitat d’una empresa.

Per respondre a la pregunta de quin és el sou d’un comptable a Espanya, cal entendre que es tracta d’una professió que és una part integral de l’èxit de qualsevol empresa. Són les persones responsables dels diners i la informació financera del negoci. S’asseguren que els diners estan assignats de la manera correcta per aconseguir els objectius que s’han establert des de la direcció.

Tot i que molta gent veu la comptabilitat com una professió molt monòtona, no ho és en absolut. La veritat és que cal treballar amb números, però també cal tenir una manera de pensar analítica, ser capaç de solucionar problemes, i tenir la capacitat de pensar de manera crítica.

Per què és important?

Són molts els motius pels quals es pot dir que una persona experta en comptabilitat és fonamental per a qualsevol empresa.

En primer lloc, cal indicar que tota empresa necessita un sistema de comptabilitat. Des que existeixen els diners, existeix la comptabilitat. Les persones que es dediquen a la història tenen constància de sistemes comptables tan antics, com en l’antic Egipte i Babilònia. L’Imperi Romà mantenia registres financers detallats. La comptabilitat moderna existeix com a professió des de principis del segle XIX. Ara és possible trobar comptables en tots els sectors i en tot tipus d’empreses i organitzacions, amb o sense ànim de lucre. Totes les empreses necessiten gestionar els diners, els registres financers i els impostos, motiu pel qual totes les empreses necessiten un sistema de comptabilitat. Per respondre a quin és el sou d’un comptable a Espanya, cal tenir això en compte.

Per altra banda, la comptabilitat manté una empresa organitzada. Hi ha molts grups interessats en els registres financers d’una organització, com les persones inversores, prestadors i prestadores, i els treballadors i les treballadores. Alguns tipus d’organitzacions (com les organitzacions sense ànim de lucre) es beneficien de ser el més transparents possible pel que fa a les seves finances. Si els seus registres són desordenats, això pot tenir un impacte negatiu en la reputació i en la salut de qualsevol negoci. Un sistema de comptabilitat manté organitzats aquests registres, sovint complexos, per tal que sigui més fàcil accedir-hi i mostrar-los a qui sigui necessari.

Un altre motiu pel qual la comptabilitat és important és que ajuda a avaluar el rendiment d’una empresa. Els registres financers d’una organització són un reflex de la seva salut. Per saber com va un negoci, els registres financers proporcionen informació sobre les despeses, el marge brut, el deute i molt més. Un bon sistema de comptabilitat també facilita mirar enrere en el passat, i dur a terme avaluacions.

A més, disposar de bons sistemes i processos comptables ajuda a mantenir l’empresa en una bona posició legal. Una de les principals funcions d’una persona que es dedica a la comptabilitat és gestionar els assumptes financers de l’empresa seguint les diferents lleis i reglaments. En qualsevol moment, el negoci pot ser auditat, motiu pel qual és important que sigui possible accedir als registres financers, i que aquests siguin precisos i estiguin organitzats. No tenir uns bons registres pot suposar seriosos problemes per a l’empresa.

Quant cobra un comptable a Espanya?

Per respondre a aquesta pregunta, cal tenir en compte totes les responsabilitats que tenen les persones que es dediquen a la comptabilitat.

De mitjana, una persona que treballa de comptable sol cobrar uns 22.600 euros bruts anuals (segons Jobted). Per suposat, aquesta quantitat dependrà de diversos factors com l’experiència, l’empresa on la persona treballa, i la ciutat on duu a terme la seva labor professional.

Un salari mínim pot trobar-se al voltant dels 14.500 euros bruts anuals, mentre que el màxim pot arribar a superar els 45.000 euros bruts anuals.

Aquella persona que tingui una experiència inferior a tres anys és la que cobrarà el salari mínim i, a mesura que vagi adquirint experiència, aquest anirà augmentant. Per exemple, una persona que porta entre 4 i 9 anys treballant en aquesta professió pot tenir un salari al voltant de 20.000 euros, i algú que porta més de 20 anys en aquest sector pot arribar a tenir un sou mitjà de 34.500 euros anuals.

Segons Jobted, un altre factor a tenir en compte és la ciutat. Les ciutats amb millors sous en aquest sector són, per ordre, les següents: Madrid, Barcelona, València, Màlaga, Saragossa i Bilbao.

Quins avantatges té ser comptable?

Ja sabem quin és el sou d’un comptable a Espanya, però també és interessant conèixer tots els avantatges que té aquesta professió.

Convertir-se en comptable suposa adquirir coneixements pràctics sobre com fer números i analitzar els costos de les empreses. Tot i que hi ha diferents tipus de comptables, les funcions que tenen i les habilitats que necessiten, generalment, són les mateixes.

És possible que l’única cosa que calgui plantejar-se no sigui quant cobra un comptable, sinó, per exemple, el fet que tindrà moltes oportunitats. Cal pensar que totes les empreses necessiten algú que s’ocupi de la comptabilitat, i fins i tot és necessari a la vida personal. A més, es preveu que la necessitat de professionals de la comptabilitat al llarg dels propers anys augmenti.

Per altra banda, es tracta d’una professió que es pot dur a terme com a part d’una empresa o de manera autònoma. I, com hem vist a l’apartat anterior, la pregunta de quant cobra un comptable es pot respondre amb “un sou considerable”.

A mesura que el món s’interconnecta més a través dels sistemes globals i el comerç internacional, augmenta la necessitat de conèixer les normes internacionals de comptabilitat, així com les noves tecnologies que ajuden a la direcció de les empreses a prendre decisions. En resum, els professionals de la comptabilitat hauran de ser aprenents de per vida, ja que treballaran en col·laboració amb persones dels departaments de màrqueting, producció, tecnologia de la informació i comerç electrònic.