Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Què fa un professional del disseny d'espais?

26 de març de 2021Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Què fa un professional del disseny d'espais?
El professional del disseny d'espais és una figura fonamental pel sector públic i privat.

El disseny d'espais: concepte i definició

El disseny d'espais consisteix, en essència, en donar forma a un espai determinat, sigui públic o privat. Estudiar disseny et permetrà conèixer les alternatives i idees que pots implementar en un espai concret. 

El disseny de l'espai és un agent de canvi i transformació social. El professional d'aquest àmbit té un rol fonamental a l'hora de traslladar un concepte concret a un espai físic. 

Quan es tracta d'un espai comercial, el que es busca principalment és que aquest permeti maximitzar la identitat del negoci i, en última instància, les vendes. D'altra banda, els espais públics generalment prioritzen l'accessibilitat, la funcionalitat i el trànsit dins del mateix. 

Les accions d'un professional del disseny tenen una rellevància estratègica crucial. Per això és important conèixer les seves funcions i entendre fins a quin punt són rellevants.

Les funcions del professional del disseny d'espais

Els professionals del disseny d'espais tenen marge d'autonomia, però, al capdavall, la seva funció està determinada pels interessos dels clients. Aquests poden ser administracions públiques, empreses o particulars. Hi ha tres grans blocs de casuístiques que es poden estudiar:

  1. Delimitar la distribució d'un habitatge

La distribució dels ambients d'un habitatge és summament important per la popularització que ha patit els darrers anys. Buscar més o menys llum, més o menys intimitat o una distribució funcional són elements de pes avui dia. 

Per regla general, es busca un habitatge que tingui confort i on es respiri sensació positiva. Tot i això, la funcionalitat no deixa de ser un objectiu encara amb gran rellevància.

  1. Organitzar l'espai d'una zona comercial

Aquesta és una funcionalitat decisiva per generar valor, molt més del que pot semblar a simple vista. S'aplica en centres comercialsbotigues i, en definitiva, qualsevol superfície dedicada a aquest ús.

La distribució i organització d'un espai transmet imatge de marca i transmet uns determinats valors. I, encara que aquesta identificació pot ser més subtil, acaba introduint-se dins del subconscient  del consumidor. La idea principal que es pot extreure és que la distribució de l'espai no pot ser contradictòria amb els valors de marca que es volen transmetre.

La veritat és que, segons lel tipus de client, s'imposarà una mena d'organització o altra. No és el mateix atendre una població jove que una d'edat avançada, perquè les prioritats són diferents. A més, l'entorn exterior influirà tant per lluminositat com per temperatura o possibilitats d'accessibilitat. Aquesta és una part complexa que requereix d'un treball conjunt.

És, a més, la raó per la qual els professionals del disseny d'espais han de treballar braç a braç amb els gerents i responsables estratègics de les empreses. Al cap i a la fi, organitzar un espai és, també, una estratègia de venda a llarg termini.

  1. Proposar un disseny de l'espai públic

El disseny de l'espai públic és una altra de les variants importants d'aquesta professió. 

La idea central és que es proposin els usos i distribucions funcionals d'un espai dins de les directrius que indiquin els gestors urbanístics d'aquests. Per a això, cal tenir en compte si cal incloure mobiliari o no, zones verdes, carrils, etc. 

Les accions del disseny urbà són variades. En general, fem referència a parcs públics, places, cementiris, edificis o vies públiques. En l'actualitat es prioritzen valors com l'accessibilitat, la humanització, el confort o la funcionalitat, però això dependrà de les estratègies i objectius de cada administració. 

Les preferències dels ciutadans canvien i les prioritats també. Durant les primeres dècades del segle XX es donava importància a l'accés mitjançant vehicles, mentre que avui dia la tendència es la d'humanitzar els carrers per tal que els vianants guanyin espai per transitar. 

La potencialitat de canvi és enorme perquè, amb aquestes decisions, podem influir en els hàbits de la població. És per això que el disseny d'espais és central en qualsevol política pública, sempre dins d'unes pautes prèvies acordades.

Conclusió

Avui dia escollir un disseny de l'espai adequat és fonamental, ja sigui per a una empresa, un particular o una administració pública. El professional del disseny d'espais té un protagonisme decisiu en l'establiment de tendències i ajuda a fer els espais més funcionals, habitables o harmònics, segons els objectius.