Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Què es necessita per estudiar Disseny Gràfic?

17 de juny de 2022Universitat CarlemanyEmpleabilitat
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Què es necessita per estudiar Disseny Gràfic?
Moltes persones es pregunten què es necessita per estudiar Disseny Gràfic avui en dia. Això és quelcom lògic, ja que debut a la gran importància que les plataformes digitals tenen actualment, especialitzar-se en el sector del Disseny Gràfic pot ajudar a assegurar un bon futur professional. A més, és un lloc de treball que ofereix a les persones grans oportunitats per desenvolupar la seva creativitat.

Abans de parlar sobre què es necessita per estudiar Disseny Gràfic, és important determinar què és exactament i en què consisteix aquesta professió.

Què és el Disseny Gràfic?

El Disseny Gràfic és el procés de comunicació visualresolució de problemes mitjançant l’ús de tipografia, l’espai, la imatge i el color. Les persones que s'hi dediquen s’ocupen de la creació de logotips, materials de màrqueting com fulletons i cartells, il·lustracions per a llibres o revistes, dissenys web o qualsevol altra peça que serà visualitzada pel públic.

Es tracta d’un procés que comença amb una idea i acaba amb una solució de disseny. Això ho inclou tot: des del fet de definir el problema fins a la tasca de desenvolupar conceptes i executar idees per produir un producte final. Aquest sector ha crescut molt en les últimes dècades, i això es deu, en gran part, a la introducció contínua de noves tecnologies.

Quins són els requisits que ha de reunir un dissenyador gràfic?

En el moment de preguntar-se què es necessita per estudiar Disseny Gràfic, és important pensar, també, en quins són els requisits que ha de reunir una persona professional d’aquest sector o, dit d’altra manera, què es necessita saber per dedicar-se al Disseny Gràfic. Les qualitats que ha de tenir un dissenyador o dissenyadora han de ser les següents.

Creativitat

Una persona especialitzada en Disseny Gràfic ha de tenir una gran capacitat creativa. Això és quelcom que pot semblar lògic, ja que aquesta professió requereix desenvolupar constantment idees noves i úniques. Les peces creades han de tenir la capacitat de captar l’atenció de les persones i, alhora, comunicar el missatge desitjat. Per exemple, dissenyar un logotip és una tasca especialment difícil, perquè hi ha molts aspectes que cal tenir en compte en el moment de realitzar-ho.

Capacitat comunicativa

Al preguntar-se què es necessita per estudiar Disseny Gràfic, cal tenir clar la importància de comptar amb la capacitat de comunicació, ja que, en cas de no tenir aquesta habilitat, resultarà més complicat desenvolupar una carrera professional en aquest sector.

Com ja hem comentat, el Disseny Gràfic és un procés de comunicació visual en què les imatges es produeixen en massa, utilitzant un ordinador. Per fer això, s’utilitza un programari per dissenyar cartells, fulletons, revistes, diaris, pàgines web i altres gràfics. L’habilitat comunicativa és essencial en el moment d’enviar aquests treballs o dissenys a les altres persones que formen part del teu equip, o als clients i clientes.

Pensament estratègic: una obligació en el món del Disseny Gràfic

Les persones professionals d’aquest sector han de tenir una capacitat de pensament estratègic: han de considerar com certs elements del disseny funcionen junts, i com transmetre el significat de la millor manera possible, respectant el missatge de la marca i les normes del disseny. És necessari estar al dia pel que fa a les novetats del sector, perquè les tendències canvien molt sovint. A més, les persones especialitzades en Disseny Gràfic solen ser elles mateixes les que ideen les estratègies per comunicar una idea de disseny, i han de saber com planificar i executar aquestes estratègies.

Resolució de problemes

Durant el procés de creació, és possible que es presentin problemes i, al pensar en què es necessita per estudiar Disseny Gràfic, la resolució de problemes és quelcom bàsic. És possible considerar el briefing d’un treball com un problema: l’empresa o persona que ha proporcionat aquest briefing necessita que la seva marca comuniqui quelcom, i el disseny adequat resoldrà el seu problema. El Disseny Gràfic consisteix a utilitzar les habilitats de resolució de problemes al llarg del procés de disseny.

La correcta gestió del temps

La gestió del temps també és quelcom necessari per estudiar Disseny Gràfic, i per treballar, posteriorment, en aquest sector. Les persones que es dediquen a aquesta professió solen treballar en diversos projectes alhora, i poden haver de complir diversos terminis d’entrega diferents. Per aquest motiu, han de poder equilibrar la càrrega de treball i han de saber prioritzar els projectes.

Què cal saber per estudiar Disseny Gràfic: coneixements específics

Tot això del que hem parlat és el que s’anomena soft skills, o qualitats que ha de reunir qualsevol estudiant o professional de Disseny Gràfic. A continuació, parlem dels requisits tècnics que cal tenir.

Principis bàsics de disseny

Conèixer els principis fonamentals del disseny és quelcom imprescindible. Al llarg de la seva trajectòria, una persona utilitzarà estratègicament diferents elements per transmetre els missatges desitjats i, per això, cal saber com combinar adequadament les línies, el color, la forma, l’espai, la textura, la tipografia, l’escala, la dominància i l’èmfasi. Tot això, ben utilitzat, generarà l’harmonia necessària per crear dissenys visualment atractius i ben estructurats.

Generació de les idees

La generació de les idees és el procés creatiu de generar, desenvolupar i comunicar noves idees. És el primer en què pensem quan parlem de què es necessita per estudiar Disseny Gràfic, o per començar un nou projecte. Generar idees implica diversos passos: investigació, desenvolupament, avaluació i aplicació.

Hi ha moltes tècniques i habilitats que s’utilitzen per generar idees. Dos exemples són els taulers d’idees i les miniatures. Els taulers d’idees són una col·lecció d’imatges utilitzades per explorar noves idees i comunicar el to i la direcció d’un projecte. Les miniatures són esbossos ràpids que s’aproximen a la disposició d’un disseny, incloent elements clau com imatges, titulars i textos.

Disseny UX i UI

Els coneixements de UX i UI poden ajudar a les persones que es dediquen al Disseny Gràfic a millorar la seva feina, i a seguir sent persones competitives en el sector. Comprendre l’UX i UI permet crear dissenys que siguin visualment atractius i funcionals. En ocasions, una persona especialitzada en Disseny Gràfic ha de treballar amb una persona especialitzada en UX i UI. Per tant, comprendre els fonaments d’aquests sectors li permetrà col·laborar i comunicar-se millor amb aquest equip.

Què es necessita per estudiar Disseny Gràfic és una pregunta que té moltes possibles respostes, com ja hem vist. Sens dubte, la professió del disseny és important a nivell comunicatiu i, per això, cada vegada hi ha més demanda d’aquest perfil per part de les marques.