Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Què és el disseny gràfic sostenible?

22 de setembre de 2021Universitat CarlemanyTecnología e Innovación
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Què és el disseny gràfic sostenible?
El disseny gràfic sostenible és una disciplina important per a qualsevol empresa o organització que es dediqui a aquesta àrea del coneixement. Per tant, conèixer com funciona aquest concepte ja inclòs en els continguts de tota formació en Disseny, és important.El diseño gráfico sostenible es una disciplina importante para cualquier empresa u organización que se dedique a esta área del conocimiento.

Disseny gràfic sostenible: definició i principals maneres d'aconseguir-ho

El disseny gràfic sostenible és la disciplina que se centra en les qüestions externes mediambientals que implica, però, també, en la seva capacitat de reutilitzar materials durant tot el cicle de vida. Això, doncs, no se centra únicament en el disseny pròpiament dit.

La definició més sintètica és la que en el seu moment va fer Gro Harlem Butland, la creadora del terme. El disseny gràfic sostenible seria "aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre les de les generacions futures". En conseqüència, aquesta terminologia va més enllà del disseny ecològic.

Aquesta qüestió és clau perquè, segons els estudis, el 80% de l'impacte ambiental de determinats productes es crea durant les primeres fases del disseny.

Quines són les principals accions per a contribuir a un disseny gràfic respectuós amb l'entorn? Aquestes són les més interessants:

Segueix una visió holística

Com a principi general, has de comptar amb una visió holística. Això significa que, per a planificar el teu disseny, comprovis quin és el Cicle de Vida del Producte. Aquesta premissa és la que t'indicarà quins són els aspectes a tenir en compte.

En segon lloc, cal recordar que el disseny comença en el plantejament però, després, tindrà un impacte, ja sigui en la fabricació, distribució, comercialització i ús. Això implica que cal anar un pas per endavant per a dissenyar pensant en el futur.

Per aquest motiu, la visió holística va un pas més enllà del disseny gràfic ecològic. No ha d'estranyar, doncs, que la sostenibilitat sigui una qüestió diferent.

Reducció d'impacte ambiental en el lloc de treball

La reducció de l'impacte ambiental en el lloc de treball es pot aconseguir de diverses maneres, i això també contribuirà en el disseny.

En primer lloc, pots utilitzar impressores de consum reduït. D'altra banda, pots seguir una política d'horaris de treball que contribueixin a una reducció del consum energètic. La idea, en definitiva, és que generar un disseny resulti més barat sense renunciar a la qualitat.

Encara que aquesta sigui una qüestió tangencial, sí que pot servir per a treballar millor i ser rendible. Cal no oblidar que aquestes qüestions serveixen, a la llarga, per a marcar la diferència.

Elecció de tintes i papers

L'elecció de tintes i papers influeix decisivament en el cost dels dissenys, i aquí pots fer alguna cosa per la sostenibilitat. Aquesta és una qüestió prèvia que has de tenir en compte.

Referent al paper, pots optar per un paper ecològic, sense clor i, en alguns casos, reciclatge. Sigui com sigui, aquestes opcions suposaran una rebaixa de la petjada de carboni que servirà. Això sí, valora que l'opció és compatible amb el que cerques, perquè a vegades no queda un altre remei que utilitzar alternatives diferents.

Les tintes poden ser, també, una manera de ser sostenible. El millor que es pot fer, per a evitar contaminació en els residus, és utilitzar tintes d'origen vegetal.

Política de proveïdors

La política de proveïdors també té en compte la sostenibilitat. I això és una cosa que pots fer de diverses maneres.

En primer lloc, assegura't que el teu proveïdor té uns procediments ecològics de fabricació. D'altra banda, comprova que aposta per opcions de proximitat, que reduiran la petjada de carboni. Finalment, valora que la política laboral del teu proveïdor amb els seus empleats és justa i que dona salaris dignes.

En conseqüència, i dins de les possibilitats que tinguis, és convenient valorar aquesta qüestió. A la llarga, reduiràs l'impacte energètic negatiu de la fabricació.

Ajusta l'ús de paper a l'estrictament necessari

L'ús del paper hauria de ser l'estrictament necessari, tant en el plantejament del disseny com en la distribució.

En una època en la qual les persones s'informen per internet i reben la informació per aquest mitjà, convé plantejar-se fins a quin punt l'ús del paper és necessari. Fer-se aquesta pregunta pot ser vital per a reduir la petjada de carboni. I, per a això, convindrà que prèviament hagis definit amb claredat el target al qual et dirigiràs.

Això no implica que renunciïs a determinades polítiques comercials si són necessàries. Però sí que et plantegis, des del principi, si utilitzar mètodes digitals no és més indicat.

Utilitza sistemes d'embalatge biodegradables

Els sistemes d'embalatge biodegradables és una de les maneres de reduir la contaminació en diversos sentits. Aquest sistema, que es va generalitzar en la dècada de 1990, es pot utilitzar per a múltiples productes.

Si dissenyes un embalatge, planteja't que aquest sigui biodegradable. Aquesta serà una manera de reduir l'impacte negatiu i de posar el teu gra de sorra a un planeta sostenible. Avui són multitud les possibilitats al teu abast i, a més, per a tota mena de productes.

Encara que aquesta part ja està relacionada amb el consum o ús d'un producte, no és menys important. Al cap i a la fi, aquest és el destí final en la majoria dels casos.

Sigues responsable amb la distribució

La distribució d'un disseny és una altra de les maneres de reduir l'impacte ambiental. I això se soluciona de dues maneres que cal tenir presents.

En primer lloc, quan et plantegis un disseny, fes-lo pensant en com es distribuirà; potser trobes opcions més sostenibles. D'altra banda, si has de contractar una agència de transport, assegura't que sigui la que té una política més sostenible. Totes dues accions tenen un impacte indubtable en el resultat final.

Per tant, en aquest tema pots fer molt per a, indirectament, reduir l'impacte ambiental. A la llarga, es notarà i això és d'agrair pel teu projecte.

Conclusió

Les polítiques de disseny gràfic sostenible són decisives per a influir positivament en l'entorn. I, a més, cal destacar que, en els pròxims anys, aquest és un eix d'actuació que creixerà.