Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Què és el disseny social? Fonaments i objectius

3 d’abril de 2024Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Què és el disseny social? Fonaments i objectius
Les societats actuals cada cop són més complexes i necessiten respostes de disseny adaptades a les realitats contemporànies, al maneig i ús de la informació i a les tendències, evolució i tecnologies associades a l’ús de determinats productes.

El paper del dissenyador actual va més enllà de proposar solucions estèticament belles, o funcionalment efectives, sinó que han de donar una resposta creativa i innovadora de disseny que atengui aquestes necessitats socials i amb això millorar la qualitat de vida de les persones, fer el disseny més humà.

Des de finals del XX, es comença a plantejar amb més força un profund canvi social associat a les transformacions dels poders polítics, la revaloració de la vida en societat, la protecció dels drets fonamentals de les persones basades en la qualitat de les seves necessitats bàsiques , i el compromís mediambiental en una transició cap a un desenvolupament més sostenible.

Això ha implicat l'auge de la disciplina del disseny, i ha posat en funcionament la necessitat de dissenyar i redissenyar de manera continuada la informació, els objectes i els espais que ens envolten, adaptant-los a les necessitats de les persones. El procés de disseny es va convertint, des de llavors, en una eina de reflexió, sentit estratègic i agent de canvi que obligui a posar la mirada no només en nosaltres mateixos, sinó també en el nostre entorn i els recursos que ens ofereix, en els comportaments socials, per decidir com podem actuar per millorar l’estat actual de les coses. 

El disseny social és la manera en què les marques i organitzacions decideixen representar-se a elles mateixes a les xarxes socials. Aquest nou camp del disseny ha sorgit com a resposta a les limitacions de les xarxes socials actuals. Volen proporcionar als usuaris i a les usuàries una experiència més personalitzada de les empreses mitjançant l’ús de tècniques de mineria de dades. Es tracta d’un aspecte que ja està inclòs al temari dels estudis de disseny.

El disseny social no consisteix únicament en la manera en què les marques volen ser vistes a les xarxes socials; també tracta sobre com s’han de comportar en aquestes plataformes. Dit d’altra manera, el disseny social engloba les pautes que han de seguir les empreses en el moment d’utilitzar aquestes xarxes per interactuar amb els seus clients i clientes. És possible veure-ho com el conjunt de les millors pràctiques per a les marques i organitzacions en el disseny de plataformes de xarxes socials.

Cap a on evoluciona el disseny social i les noves tecnologies? 

El disseny social és un camp impulsat per l’experiència, que se centra en l’ús de la tecnologia interactiva per crear entorns en els quals les persones puguin comunicar-se i interactuar entre elles. També es pot descriure com la ciència que fa que la tecnologia sigui més natural, còmoda i atractiva per a les persones. En resum, el seu objectiu és reduir el número de pantalles i promoure una major interacció humana.

Podem dir que es tracta d’un nou tipus de disseny que combina la tecnologia digital amb les interaccions socials. Promou les relacions entre les persones, la qual cosa facilita que aquestes es puguin connectar entre elles a la vida real.

És un procés en el qual els dissenyadors i dissenyadores, i demés parts interessades, col·laboren per crear experiències socials noves i innovadores. Aquest procés es basa en un enfocament de disseny centrat en els éssers humans. Emfatitza que el comportament humà, la psicologia, els valors i les necessitats han de ser el centre del disseny de productes.

El disseny social, en definitiva, es pot descriure com un camp emergent arrelat a la col·laboració multidisciplinària.

Disseny social i disseny gràfic

El disseny social és el procés de disseny per a plataformes de xarxes socials, tal com ja hem explicat. És una habilitat que combina aspectes de disseny gràfic, comunicació i disseny de serveis.

No es tracta d’un procés fàcil, tot i que moltes persones suposen el contrari. Implica comprendre com s’ha de llegir l’estat d’ànim de les persones, i saber reaccionar en conseqüència. També implica dissenyar un sistema que sigui simple i intuïtiu, comprendre la vida de les persones que utilitzen les xarxes socials, i molt més. Aquestes habilitats són necessàries per a qualsevol persona que desitgi treballar en el camp del disseny social.

Les persones que es dediquen a aquesta disciplina treballen en departaments de màrqueting, de brànding i de comunicació, per a empreses que volen promocionar-se de manera efectiva en plataformes de xarxes socials com Facebook o Twitter. Utilitzen les seves habilitats de disseny gràfic per crear imatges i vídeos que seran publicats a diferents xarxes socials, per transmetre un missatge positiu sobre l’empresa en qüestió. També són responsables de l’experiència dels usuaris i les usuàries en aquestes plataformes, garantint que aquestes són fàcils de navegar i comprendre.

Els fonaments d’aquest tipus de disseny

Aquest tipus de disseny, que ha evolucionat al llarg dels anys, es pot emprar de moltes maneres. Pot utilitzar-se per crear pàgines web, aplicacions, logotips, publicacions per a xarxes socials, o qualsevol altre element per a una empresa. Els fonaments del disseny social estan estretament relacionats amb els usuaris i usuàries. Això es deu al fet que aquesta disciplina consisteix en comprendre al públic objectiu i guiar-lo a través d’una plataforma o aplicació.

L’objectiu final és comprendre el que necessiten les persones que visiten la plataforma per tal de completar una tasca, i guiar-los a través del procés de conversió amb facilitat. La navegació ha de ser intuïtiva i ordenada, però també és necessari proporcionar prou informació sobre l’empresa, la seva activitat, i per què hauria de resultar d’importància per a les persones.

Els fonaments del disseny social se centren en dissenyar un pla de contingut per a les persones visitants; aquest procés comença a la pàgina d’inici, i guia a les persones portant-les d’una pàgina a una altra. Això es denomina divulgació progressiva: es tracta de donar als usuaris i usuàries únicament la informació que necessiten en un moment donat.

Per què utilitzar aquest disseny en una marca?

Les xarxes socials són una eina de màrqueting molt poderosa, que les marques poden utilitzar per augmentar la seva visibilitat i connectar amb els clients.

Resulta beneficiós que les xarxes socials estiguin integrades en l’estratègia general de màrqueting, en comptes de veure’s com una plataforma independent. Per tal que les xarxes socials funcionin per a una marca, el disseny social resulta indispensable: es tracta de la capacitat de comunicar els valors d’una empresa d’una manera autèntica a través dels canals socials.

Un dels principals objectius del disseny social és generar interès en els productes i serveis que ofereix una empresa. Això es pot aconseguir oferint una experiència atractiva tant per als consumidors i consumidores, com per a clients i clientes potencials, a través de les xarxes socials. El disseny social també ha de tenir la capacitat de generar interaccions significatives entre les persones que segueixen l’empresa, i d’atraure possibles clients nous i clientes noves a l’empresa.

Comprensió dels fonaments del disseny social: arquitectura de la informació, experiència de l’usuari i una sòlida identitat visual

Comprendre els fonaments del disseny social és indispensable per dissenyar una experiència social eficaç.

L’arquitectura de la informació és l’organització conceptual i física de la informació, generalment en un lloc web o un altre producte en línia. Es tracta de la manera en què les persones utilitzen el lloc en qüestió, i què poden fer en aquest.

El disseny UX és una part integral de l’arquitectura de la informació, perquè engloba tots els aspectes, des de la navegació de nivell macro fins les microinteraccions, com els estats de desplaçament del ratolí en els diferents menús i botons d’una pàgina. Les persones que es dediquen al disseny social han de saber centrar-se en simplificar les interaccions, fer que la navegació sigui intuïtiva, i proporcionar senyals visuals per ajudar a les persones a comprendre com funciona un producte.