Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Quin sou té un enginyer industrial?

12 d’abril de 2024Universitat CarlemanyOrganitzacions i empresa
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Quin sou té un enginyer industrial?
Dins del camp de l'enginyeria, trobem moltes trajectòries professionals diferents. Existeixen múltiples opcions de carrera per a les persones que desitgen dedicar-se a l'enginyeria, com són arquitectes, professionals de l’enginyeria civil, de la mecànica, especialistes en enginyeria elèctrica, en enginyeria industrial o en informàtica.

Aquests diferents tipus de camps de l'enginyeria requereixen diverses qualificacions educatives i habilitats. És per això que és important investigar el tipus específic d'enginyeria que millor s'adapta a la personalitat i els interessos de cadascú. Sense cap mena de dubte, una de les preguntes més habituals en relació amb el futur laboral que es fan les persones en el moment d'escollir una especialitat és quin és el salari d'un enginyer industrial.

L'enginyeria és una professió exigent, que necessita perseverança i paciència. Pot ser una especialització difícil, perquè és multidisciplinària. A més, es tracta d'un esforç desafiant que requereix anys de formació i pràctica per tal d'assolir un nivell de competència adequat.

Quina és la feina d'un enginyer industrial?

En primer lloc, abans de parlar de quin és el salari d'un enginyer industrial, és necessari definir quina és la seva feina, i quines són les tasques que duu a terme. La veritat és que la resposta no és senzilla, ja que dependrà del seu àmbit laboral.

Les persones que es dediquen a l'Enginyeria Industrial són responsables de dissenyar sistemes per tal que siguin més segurs, més eficients i més respectuosos amb el medi ambient. S'ocupen del disseny de qualsevol cosa, des d'avions fins a vaixells i plantes d'energia.

En qualsevol cas, la tasca fonamental d'una persona especialista en enginyeria és realitzar projectes en els quals la millora és quelcom constant. Per tant, la seva feina és la de millorar els recursos actuals de l'empresa en la qual treballa, de manera que els beneficis que s'obtinguin siguin superiors.

Les persones que treballen en aquest àmbit s'ocupen de supervisar tots els processos industrials, sempre tenint en compte aquells factors que, d'alguna manera, intervenen en aquests processos. Alguns exemples són la logística, la quantitat d’energia que es requereix, els recursos humans, etc. A més, un dels factors que determinen el salari d'un enginyer industrial és la responsabilitat que el lloc de treball comporta, tant a nivell mediambiental com pel que fa al lideratge.

Com ajuda l'enginyeria industrial a millorar la vida

Les persones que es dediquen a l'enginyeria industrial apliquen la tecnologia i l'enginyeria a la planificació i l'operació de sistemes industrials. Es tracta, sens dubte, d'un camp divers que inclou el desenvolupament de nous productes, la millora de l'eficiència de la producció, la garantia de la qualitat del producte, i l'ajuda en el disseny de sistemes complexos, com les centrals elèctriques.

Per respondre a quin és el salari d'un enginyer industrial, tal com ja hem explicat, hem de tenir en compte les responsabilitats del lloc de treball, així com l'especialització. No ens hem d'oblidar que l'enginyeria industrial es basa en els tres pilars del coneixement: matemàtiques, ciències i enginyeria. Les persones que treballen en enginyeria industrial utilitzen aquestes habilitats per avaluar les tecnologies actuals, amb l'objectiu de millorar la manera en què les persones treballen i viuen.

Es tracta d'un camp aplicat, la qual cosa vol dir que s'ha creat per satisfer les necessitats del món real.

Quant guanya un enginyer industrial avui dia?

Aquest és un camp de gran versatilitat; això vol dir que, com ja hem explicat, les persones que treballen en aquest àmbit poden treballar en moltes àrees i empreses diferents. Això sí, tots aquests àmbits tindran l'objectiu comú de solucionar un problema.

Aquest és, precisament, el motiu pel qual aquest perfil professional és tan demandat, i és per això que es tracta d'un lloc de treball ben remunerat en empreses de qualsevol mida. En general, el salari mitjà d'una persona que es dedica a l'enginyeria industrial, a l'inici de la seva carrera professional, és de 1500 euros aproximadament. A mesura que aquesta persona va adquirint experiència i responsabilitat, el sou va ascendint; aquest pot arribar als 2500 euros quan la persona ja porta tres anys en aquesta professió.

És important tenir en compte que les xifres que mencionem són totalment orientatives, i depenen en gran mesura de l'empresa on la persona treballa. En aquelles més grans, el salari serà més elevat. Això, però, no vol dir que a les empreses més petites el sou deixi de ser interessant.

Per suposat, saber quin és el salari d'un enginyer industrial és motiu important per convertir-se en professional d'aquest sector. Aquest, però, no és l'únic benefici que ofereix l'enginyeria.

Quant guanya un enginyer industrial: requeriments

Per treballar en el camp de l'enginyeria industrial, és important tenir una formació sòlida en matemàtiques i ciències. Això es deu al fet que aquestes matèries són fonamentals per a totes les branques de l’enginyeria. Per exemple, la física és important per a les persones especialitzades en enginyeria mecànica.

És un fet que les persones que es dediquen a l'enginyeria necessiten estar capacitades per dur a terme les seves tasques en el seu lloc de treball. Però, a més d'això, també és necessari ser capaç d'adaptar-se ràpidament als canvis constants en la tecnologia, i en les necessitats del lloc de treball. També cal tenir la capacitat de comunicar-se adequadament amb l’equip.

Ha de ser capaç de realitzar accions de manera simultània

El salari d'un enginyer industrial vindrà determinat, en gran part, per la seva capacitat de realitzar diverses tasques alhora. De fet, una àmplia gama de circumstàncies pot canviar les funcions d'una persona que treballa en l’àmbit de l’enginyeria industrial. Per exemple, les condicions de treball solen ser diferents en una fàbrica i en un laboratori universitari. La persona en qüestió ha de saber adaptar-se a aquests canvis, per tal de continuar amb la seva feina.

Organització i planificació: aspectes determinants pel que fa al salari d'un enginyer industrial

La pròpia naturalesa d'aquest lloc de treball suposa la missió d'optimitzar al màxim tots aquells sistemes i processos de l’empresa, per tal que el seu rendiment millori. Per aconseguir-ho, és imprescindible que la persona en qüestió compti amb les capacitats d’organització i planificació necessàries per afrontar qualsevol possible problema, i trobar una solució.

Com a conclusió

És important saber que el salari d'un enginyer industrial vindrà determinat per una gran quantitat de variables. Això dependrà, com ja hem dit, de l’experiència, els coneixements i les habilitats i capacitats de la persona. Malgrat això, fins i tot tenint el nivell més bàsic, la remuneració d'aquest lloc de treball és més elevada que en altres professions. El motiu és el gran nivell d'especialització que exigeix, així com les moltes responsabilitats que comporta.