Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Possibles sortides professionals del tècnic en Data Science

19 de maig de 2021Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Possibles sortides professionals del tècnic en Data Science
L'últim post del blog sobre ciències de dades parlava sobre com trobar feina dins del sector i la imporància d'una bona formació en Data Science per aconseguir-la. Avui us mostrarem quines són les principals sortides professionals dins d'aquest àmbit.

Fent memòria...Què és la ciència de dades?

La ciència de dades és una combinació d'eines, algoritmes i principis d'aprenentatge automàtic que té com objectiu descubrir patrons ocults a partir de dades. Però, quina diferència hi ha amb l'estadística amb la què s'ha treballat els darrers anys? Doncs bé, la clau radica en l'explicació i la predicció.

Un analista clàssic de dades explica el que passa processant l'historial d'aquestes. En canvi, el científic de dades realitza aquesta anàlisi per descobrir idees a partir d'aquest i, a més, utilitza algoritmes d'aprenentatge automàtic per identificar la possibilitat que tingui lloc un fet concret en un moment específic del futur.

Així doncs, la ciència de dades es fa servir per prendre decisions i fer prediccions fent ús de l'analítica causal predictiva, l'analítica preescriptiva i l'aprenentatge automàtic. 

Llavors... què fa el científic de dades? 

Els professionals de la ciència de dades desxifren problemes complexos gràcies a llur experiència en múltiples disciplines científiques: matemàtiques, estadística, informàtica, etc. Fan ús de les tecnologies més avançades per trobar solucions i arribar a conclusions crucials pel creixement i desenvolupament d'una empresa. Aquests experts presenten dades d'una manera que és útil per aquestes organitzacions.

La ciència de dades té un enfocament més prospectiu centrat en l'anàlisi de dades passades o presents i en la predicció de resultats futurs amb l'objectiu de prendre decisions de la manera més informada i objectiva possible. Saber respondre a "qué" i "com" succeeixen determinats esdeveniments.

Un error comú que sol tenir lloc és voler recopilar i analitzar dades a corre cuita sense entendre els requisits necessaris o sense enfocar el problema de negoci correctament. Per tant, és important que es segueixin totes les fases requerides en la Ciència de Dades per garantir el bon funcionament del projecte. 

Sabent tot això...quines són les sortides professionals del Data Science?

La Ciència de Dades requereix perfils d'alta especialització i això fa que els estudiants d'aquesta disciplina tinguin moltes opcions de trobar feina. 

Habitualment el professional de Data Science disposa de coneixements d'enginyeria i arquitectura de dades per resoldre els problemes que se li plantegen.

Sense més dilació et presentem les principals sortides:

Analista de Dades

Aquest professional converteix les dades que en informació que pugui ser entesa per la gent que no es dedica a aquest camp d'estudi. A partir d'aquesta informació generen un informe per prendre decisions de manera informada. Per fer-ho adquireixen, preparen, exploren i analitzen aquestes dades de manera l'informe sigui el més clar possible. 

Arquitecte Big Data

Es qui crea i defineix les estructures necessàries per recopilar dades. Té la tasca de dissenyar entitats de dades i fluxes d'informació associats als diversos processos comercials que tenen lloc dins d'una empresa.

Expert en aplicacions descentralitzades

La tecnologia P2P, la tecnologia blockchain i altres innovacions que es basen en la descentralització han anat guanyant pes i comencen a ser la base d'aplicacions, plataformes i sistemes de la indústria i la economia del futur. Un exemple? L'explosió de les criptomonedes.

Especialista en ciberseguretat

L'especialista en seguretat cibernètica és qui gestiona la forma en què les empreses es protegeixen d'atacs informàtics. Avui dia aquest és un perfil molt demandat per organitzacions i empreses d'arreu.

Growth hacker

El Growth Hacker serveix perquè augmenti el volum de clients, ingressos o impactes en una empresa sense fer una inversió excessiva. Aquesta estratègia la trobem, per exemple, a les xarxes socials.