Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Pere Brachfield, docent al Bàtxelor d'Enginyeria d’Organització Industrial, publica un nou llibre sobre la morositat

16 de juny de 2022Universitat CarlemanyOrganitzacions i empresa
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Pere Brachfield, docent al Bàtxelor d'Enginyeria d’Organització Industrial, publica un nou llibre sobre la morositat
Pere Brachfield és un dels majors especialistes a escala mundial en recobrament d'impagats i lluita contra la morositat. Se'l considera l'únic morosòleg a Espanya. Ha publicat més de 400 articles i 20 títols a diversos països en matèria de morositat, gestió del crèdit, cobrament de deutes i reclamació d'impagaments. És docent al Bàtxelor d'Enginyeria d’Organització Industrial.

Els seus inicis

 

Com va començar la teva carrera professional al món de les Finances?

El 1976, fa 46 anys, vaig entrar a treballar com a “meritori” en una entitat financera especialitzada en el descompte de lletres, finançament de la tresoreria i de l'actiu circulant. Un meritori en aquells temps equivalia a ser un estudiant en pràctiques, que treballava sense rebre cap sou amb la finalitat de fer mèrits per tal d’aconseguir una plaça remunerada.

 

Morosologia

 

Se't considera l'únic morosòleg a Espanya, per què et vas decantar per aquesta especialització?

La morosologia és una nova disciplina de les ciències empresarials desenvolupada per un servidor fa més de vint anys amb l'objectiu d'estudiar i investigar el fenomen de la morositat, el comportament dels morosos i buscar fórmules per combatre aquesta morositat en els pagaments.

El morosòleg està dedicat a la recerca i la lluita contra la morositat des del punt de vista de les múltiples interaccions que la provoquen i que facilita una comprensió contextual d'aquest procés. En aquest fenomen intervenen diversos condicionants, per la qual cosa cal estudiar factors macroeconòmics, microeconòmics, empresarials, antropològics, històrics, estadístics, culturals, sociològics, psicològics, financers, legals i de comportament humà.

 

Hi ha una extensa llista de títols i articles publicats sota el teu nom. Què es sent en ser un dels referents més grans a escala mundial?

Tot i que la meva especialitat no té gaire glamour, és molt necessària ja que la morositat repercuteix en el teixit productiu, genera problemes de solvència a les empreses, cosa que posa en risc la viabilitat de les organitzacions i en disminueix la seva competitivitat.

Cal tenir en compte que la morositat constitueix un incompliment contractual que ocasiona oneroses càrregues administratives i financeres a les empreses, especialment a les pimes, que han de suportar terminis de pagament excessius que els obliguen a mantenir permanentment importants saldos de clients als seus balanços. Segons dades de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMCM), la morositat ha propiciat el tancament de més de 400.000 empreses a Espanya des l'inici de la crisi del 2008, és causa que moltes empreses perdin competitivitat o, fins i tot, es vegin obligades a acomiadar els seus treballadors davant la demora en el cobrament de les factures.

 

Què ens pots explicar sobre el nou llibre?

Vaig escriure aquest llibre, Manual contra la morositat: totes les claus legislatives, juntament amb l'expert en ciències polítiques i dret Joaquín marqués-Pascual.

Les matèries sobre les quals versa aquesta obra són: d'una banda, la morositat empresarial; aquella que es produeix pel retard en el pagament de les factures a les operacions comercials; i, d’altra banda, la legislació europea i espanyola que s'ha promulgat per combatre aquesta morositat interempresarial. El llibre analitza la problemàtica de la morositat i dels abusos contractuals que imposen ajornaments de pagament abusius a l'àmbit de les operacions entre empreses, a més de les normes jurídiques promulgades per evitar aquesta situació. Així mateix, fem diverses propostes al legislador per millorar l'eficàcia de les normes actuals que intenten eliminar o minimitzar la morositat interempresarial.

 

Finances de l'Organització

 

A l'hora d'impartir l'assignatura de Finances de l'organització, quins aspectes del dia a dia de la professió has traslladat al programa?

L'assignatura de Finances de l'Organització aporta una sèrie de competències que permeten a l'estudiant interpretar, analitzar, valorar i diagnosticar la informació financera inherent a les organitzacions que fonamentarà la presa de decisions dins l'organització.

Específicament, s'ofereixen a l'estudiant eines que permetin acostar-se a decisions que ofereixin estabilitat financera a les organitzacions empresarials mitjançant la incorporació i comprensió dels factors ambientals, socials i de governança a les decisions d'inversió. En concret, he volgut traslladar la funció que tenen les finances operatives en la direcció financera de les empreses i la seva importància per aconseguir la viabilitat i la rendibilitat dels negocis.

 

De quina manera prepara aquest Bàtxelor els alumnes de cara al seu futur professional?

Al Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial de la Universitat Carlemany, els estudiants adquireixen la capacitat de gestionar les necessitats d'una organització des la perspectiva de millorar la relació amb l'entorn en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Els ODS relacionats són:

• ODS 1 - Fi de la Pobresa

• ODS 4 - Educació de qualitat

• ODS 8 - Treball Decent i Creixement Econòmic

• ODS 12 – Producció i Consum Responsables.

L'enfocament del Bàtxelor i l'assignatura en matèria d'ODS permeten que l'alumnat entengui amb més facilitat les preocupacions socials en aquest àmbit davant de la realitat actual. Així, aquest Bàtxelor permet identificar la informació necessària per prendre decisions i generar plans tenint en compte els recursos i l'impacte ambiental dels mateixos.