Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

La psicologia: de què tracta, beneficis i quins tipus hi ha?

Universitat CarlemanyDesenvolupament sostenible
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • La psicologia: de què tracta, beneficis i quins tipus hi ha?
La psicologia es pot aplicar a diverses situacions de la vida quotidiana. Per exemple, en màrqueting i publicitat, es pot utilitzar per fer que els anuncis o promocions siguin més eficaços.

Què és la psicologia?

La psicologia és l’estudi de la ment humana, que es pot aprendre mitjançant un grau de psicologia en línia. És una manera de comprendre i explicar els comportaments i accions de les persones. Aquesta disciplina s’ocupa d’analitzar com els éssers humans pensen, senten, actuen i interactuen entre sí. En altres paraules, la psicologia és l’estudi del comportament humà i dels seus processos mentals. És una branca de la ciència que s’ha desenvolupat al llarg de la historia. Els psicòlegs utilitzen les seves habilitats per ajudar a les persones a millorar la seva salut mental en tractar diversos trastorns mentals, o ajudant-los a millorar les seves habilitats cognitives i socials.

Hi ha moltes branques diferents dins de la psicologia, inclosa la cognitiva, la del desenvolupament, la psicologia social o la de la personalitat, entre d'altres.

Quins objectius i característiques té la psicologia?

En termes generals, podem dir que l’objectiu principal de la psicologia és resoldre diversos problemes de la vida quotidiana, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones, i que aquestes se sentin millor en diferents aspectes. En termes més concrets, hem de saber que la psicologia té quatre objectius: descriure, explicar, predir i controlar. Què vol dir això?

La psicologia pretén, en primer lloc, investigar i descriure el comportament humà. Això pot realitzar-se mitjançant diversos mètodes, com entrevistes o qüestionaris. El segon objectiu és explicar per què els éssers humans ens comportem de la manera que ho fem, i entendre quins són els factors que contribueixen a determinar aspectes com la personalitat de les persones, els nostres comportaments socials, o els problemes relacionats amb la salut mental.

En tercer lloc, la psicologia també pretén predir, a partir de la informació que s’ha descrit i explicat, quan, com o per què un comportament o esdeveniment es repetirà en una situació futura. Per últim, la psicologia busca controlar o modificar el comportament de les persones, per tal que es puguin realitzar canvis que resultaran beneficiosos per a aquestes.

Quins diferents tipus de psicologia existeixen?

La psicologia té diferents branques i especialitzacions. Aquestes en són algunes, tot i que no són les úniques:

 • Clínica. El seu objectiu és analitzar i tractar els trastorns mentals o emocionals, com l’ansietat, la depressió o els trastorns alimentaris, entre altres.
 • Psicoteràpia. Proporciona suport pel que fa a problemes de la vida quotidiana, com aquells causats per relacions interpersonals.
 • Educativa. Està relacionada amb l’àmbit educatiu, els processos d’aprenentatge i l’entorn on aquests es produeixen.
 • Experimental. Realitza experiments i altres tipus de proves per tal d’adquirir coneixements nous o estudiar diversos fenòmens psicològics.
 • Social. El seu objectiu és estudiar la conducta humana i aquells aspectes relacionats amb l’entorn social.
 • Psicologia del desenvolupament. Es centra en estudiar el desenvolupament de les persones a mesura que es fan grans.
 • Neuropsicologia. Els seus objectius són la investigació i rehabilitació de pacients que han patit danys cerebrals. També estudia les maneres en què el nostre sistema nerviós pot afectar la nostra salut mental.
 • Psicologia del treball. És una branca de la psicologia aplicada a entorns laborals, com la selecció de personal o el desenvolupament de les persones en aquest entorn.
 • Forense. Els professionals d’aquesta branca estan especialitzats en aspectes legals, i treballen en situacions com judicis, per exemple.
 • Esportiva. L’objectiu principal de la psicologia esportiva és ajudar els esportistes a millorar el seu potencial, treballant aspectes com la motivació o la competitivitat.
 • Sexologia. Pretén informar i educar els pacients pel que fa a una sexualitat sana, i també tracta trastorns relacionats amb les relacions íntimes.

Com es realitza una avaluació psicològica?

L’objectiu d’una avaluació psicològica és obtenir informació sobre el pacient per tal de conèixer millor la conducta de la persona en qüestió. Això s’aconsegueix mitjançant diverses fases. Normalment, en primer lloc es realitza una entrevista i un test psicomètric per tal que l’especialista pugui recopilar informació sobre diversos aspectes de la vida del pacient. No només s’analitzen i estudien les respostes de la persona en qüestió, sinó també la manera d’expressar-se. Aquestes entrevistes poden ser de diferents tipus, en funció de cada cas.

A continuació, l’especialista realitza registres i observacions a partir de la informació obtinguda, per tal de decidir la millor teràpia per al pacient.

Per què estudiar psicologia?

Un grau de psicologia en línia et pot obrir la porta i el futur laboral perquè és una disciplina que pot aplicar-se a molts àmbits diferents. Per exemple, un psicòleg podria treballar en educació, atenció mèdica o en diferents llocs de treball.

Aquesta matèria es pot estudiar en diferents modalitats, i hi ha molts tipus diferents de títols depenent de l’especialitat que es triï. Alguns exemples són la psicologia clínica, forense, militar, industrial / organitzacional, la psicologia del desenvolupament, etc.

Estudiar psicologia és una manera excel·lent de comprendre com funciona la ment.

Què considerar abans d’estudiar aquesta titulació?

L’estudi de la ment és un camp divers que es pot estudiar des de molts angles. El primer que has de fer, abans de decidir en quina àrea de la psicologia vols especialitzar-te, és prendre’t el temps necessari per explorar els teus interessos i preferències. Hi ha molts camps diferents en la psicologia, i cadascun té la seva manera de veure els problemes i les seves respectives solucions. És millor no escollir una especialitat fins que no s’estigui completament segur que és la més adequada per a cada persona.

Estudiar un grau de psicologia en línia

Cursar un Bàtxelor en Psicologia en línia suposa molts beneficis per a l’alumne. Per exemple, li permet realitzar estudis superiors sense necessitat de deixar de treballar. Tot i que suposa un alt volum de feina, estudiar a través d’Internet és molt còmode, ja que és l’estudiant mateix qui marca el seu propi ritme. A més, proporciona molta flexibilitat.