Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Quines matèries s’imparteixen a Enginyeria d’Organització Industrial?

18 d’abril de 2024Universitat CarlemanyOrganitzacions i empresa
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Quines matèries s’imparteixen a Enginyeria d’Organització Industrial?
Són moltes les persones d’arreu del món que decideixen estudiar una enginyeria d’organització industrial. Formar-se amb el Bàtxelor Online en Enginyeria d’Organització Industrial de la Universitat Carlemany és una garantia de futur, i aporta molts avantatges.

Són moltes les persones d’arreu del món que decideixen estudiar una enginyeria d’organització industrial. Formar-se amb el Bàtxelor Online en Enginyeria d’Organització Industrial de la Universitat Carlemany és una garantia de futur, i aporta molts avantatges.

Optar per una titulació amb el millor pla d’estudis i matèries d’Enginyeria d’Organització Industrial assegura que la persona que el cursa estarà preparada, un cop finalitzi els estudis, per afrontar tots els reptes que aquest camp exigeix. És fonamental saber que el Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial engloba moltes matèries que són interdisciplinars.

Un dels seus principals avantatges és que l’alumnat aconseguirà tenir una visió global d’aquesta enginyeria, la qual cosa li permetrà especialitzar-se en el camp en el qual vulgui treballar de manera més concreta.

Quines raons hi ha per estudiar un Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial?

Hi ha moltes raons per les quals escollir estudiar aquest Bàtxelor. Per començar, les sortides laborals en Enginyeria d’Organització Industrial són molt àmplies. En tractar-se d’un camp d’estudi especialitzat, les probabilitats de trobar un lloc de treball també són molt elevades. Sense comptar, per suposat, que cada vegada són més les empreses que demanden els serveis d’aquestes persones professionals en aquest camp. 

En la mateixa línia, pel que fa a l’ocupabilitat, un altre motiu per cursar aquesta titulació és la seva versatilitat. Les persones especialitzades en aquest àmbit poden dur a terme la seva feina en molts camps diferents, com la logística, la millora dels sistemes de producció o la gestió financera i la gestió comercial.

Gràcies a les matèries d’Enginyeria d’Organització Industrial que s’ofereixen en el pla d’estudis, serà possible que l’alumnat obtingui els coneixements i la formació que seran fonamentals per poder ser, en el futur, grans professionals.

Part de la feina que hauran de realitzar com a professionals, inclourà prendre decisions i crear estratègies empresarials adequades. A més, ho hauran de fer considerant un factor tan important en l’actualitat com és la sostenibilitat.

La titulació també proporciona eines per ser capaços de resoldre problemes de manera efectiva mitjançant una anàlisi exhaustiva, tot això tenint sempre en compte la responsabilitat de l’empresa amb el medi ambient i la societat.

La missió principal d’aquest Bàtxelor és proporcionar coneixements interdisciplinaris que, posteriorment, es puguin aplicar a les empreses, per tal d’aconseguir que aquestes siguin, alhora, sostenibles i competitives. També és important assenyalar que, gràcies a les matèries en Enginyeria d’Organització Industrial, és possible ajudar les organitzacions a optimitzar i innovar en tots els seus procediments.

Quines són les matèries d’Enginyeria d’Organització Industrial que s’estudien en aquesta titulació?

Com ja s’ha assenyalat anteriorment, es tracta d’assignatures que afavoreixen un coneixement global de tot el sector. Aquestes matèries d'Enginyeria d'Organització Industrial permeten als futurs enginyers i les futures enginyeres realitzar la seva feina amb una diligència excepcional.

Matemàtiques, física i química

Les matemàtiques i l’estudi de les ciències són bàsiques en l’enginyeria en general, ja que s’apliquen a qualsevol procés de producció.

Gràcies a elles, s’aprèn a reconèixer les dificultats que hi ha a la indústria, així com a optimitzar qualsevol procés que s’utilitzi en aquesta.

Sostenibilitat i desenvolupament

En l’actualitat, no es pot entendre l’enginyeria sense la sostenibilitat. Les persones que es dediquen a aquest àmbit, com a part d'una de les seves tasques, han d’analitzar l’impacte que tenen les accions i els processos industrials en el medi, així com la despesa energètica que representa el procés de producció.

En qualsevol de les seves tasques, des de la planificació fins al control de la qualitat d’un producte o procés, la sostenibilitat ha de ser sempre l’objectiu a aconseguir.

Dibuix i sistemes d’informació

En aquesta matèria d’Enginyeria en Organització Industrial, s’aprèn la importància real dels sistemes de la informació i del dibuix, ambdues eines bàsiques per al desenvolupament industrial sostenible.

Altres assignatures del Pla d’Estudis

A més de les que ja s’han mencionat, les matèries d’Enginyeria d’Organització Industrial són molt diverses i comprenen múltiples sectors relacionats amb la indústria. Algunes d’aquestes són les que indiquem a continuació.

 • Les bases de la termodinàmica i de la mecànica de fluids.

 • Estudi de l’electrònica i l’electrotècnia.

 • Energia sostenible: generació, transport i distribució.

 • Gestionar una empresa que sigui sostenible.

 • Disseny d’organitzacions i empreses sostenibles i com fomentar la innovació en aquestes.

 • Automatitzar i gestionar empreses sostenibles de manera adequada.

 • Direcció de recursos humans i la gestió d’equips.

 • La creació d’empreses.

Quines sortides té aquesta titulació?

L’Enginyeria en Organització Industrial és una titulació molt versàtil, que permet dur a terme molts rols diferents.

Des de la coordinació dels processos de les empreses fins la gestió d’equips, les persones que es dediquen a aquest àmbit podran desenvolupar una feina molt variada.

Per tant, aquestes persones poden:

 • Treballar en l’anàlisi dels processos que desenvolupa l’empresa.

 • Dur a terme la supervisió dels processos productius.

 • Treballar com a cap de distribució i logística.

 • Dedicar-se a l’enginyeria com a tal.

 • Realitzar tasques d’organització i gestió de la cadena logística.

 • Treballar en el departament de compres.

 • Formar part del departament de qualitat i el medi ambient.

Les moltes sortides d’aquesta professió fan que sigui molt fàcil trobar feina ben remunerada en aquest sector. Per altra banda, es tracta d’un camp tècnic; això vol dir que encara no hi ha gaires persones especialitzades en aquest àmbit que puguin realitzar aquestes tasques, la qual cosa suposa una bona oportunitat laboral.

Per suposat, no s’ha d’oblidar que és imprescindible comptar amb una formació de qualitat i que estigui adequada als reptes que es presenten en aquest sector.

Autor: Dr. Luis Blay Esteban

Luis Blay | Profesor Grado Ciencias Ambientales | Universidad Carlemany Andorra

Director del Bàtxelor en Enginyeria d'Organització Industrial

Doctor en Mecànica de Fluids. 

Enginyer Aerospacial. Enginyer de patents a Bartdehle Pagenberg S.L i a Duran-Corretjer SLP. Investigador a la Universitat de Southampton i al laboratori Heard.

Experiència docent de Física i Matemàtiques en les Universitats de Edinburgh i Southampton. En la seva professió, intenta vincular al màxim conceptes i problemes de Física Clàssica amb problemes del dia a dia als que ens enfrontem.

Assignatures que imparteix

 • Matemàtiques empresarials
 • Bases físiques del medi ambient