Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Com gestionar fàcilment un projecte de disseny

5 d’abril de 2024Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Com gestionar fàcilment un projecte de disseny
Per tal que els projectes tinguin èxit, és necessari comptar amb professionals que hagin obtingut una preparació i que tinguin l’experiència necessària per desenvolupar aquests projectes. Per altra banda, una gestió adequada i àgil també és essencial; encara que no ho sembli, aconseguir una bona gestió d’un projecte és tan important com garantir que qui durà a terme el projecte seran les persones professionals adequades. Això sí, per aconseguir aquesta gestió, cal tenir en compte que no tots els tipus de projectes són iguals.

Per això, serà necessari adaptar la gestió de cadascun al tipus al qual pertany, perquè cada sector i àrea tenen els seus propis codis i sistemes de funcionament. A més, també tenen les seves particularitats. Això ho saben molt bé les persones professionals que s’ocupen de gestionar projectes de disseny, una tasca per a la qual es preparen les persones que cursen estudis superiors de Disseny. Saber com encarar adequadament la gestió del disseny també és important per a dissenyadors i dissenyadores, tal com veuràs a continuació.

Què és la gestió del disseny?

El primer que cal saber és la importància que té en l'actualitat la professió del dissenyador o dissenyadora en el context de les empreses. Actualment, dedicar-se al disseny no està únicament relacionat amb el fet de plasmar en paper o en un altre format la representació d’idees. Va molt més enllà. Dedicar-se al disseny també implica donar un valor econòmic a les creacions realitzades i als models de negoci relacionats amb el disseny. També cal estar obert al fet que un departament de disseny col·labori amb professionals d’altres àrees per cooperar i millorar el procés de disseny.

Gestionar el disseny és una tasca de moltes facetes. Entre altres coses, implica la definició de models de gestió que incloguin el disseny en la cadena de valor de l'empresa. També implica la planificació de com es relacionaran els dissenyadors i les dissenyadores amb la clientela que encarrega projectes, en cas de tractar-se de professionals que treballen de manera externa, o de com treballaran en col·laboració amb altres àrees i amb la direcció, en cas d’estar en departaments específics d’una empresa.

En el procés de gestió del disseny, és necessari realitzar una feina que vagi des de la definició i creació del concepte sobre el qual es treballarà fins a la seva producció i sortida al mercat al qual va dirigit. Hi ha bastants passos a realitzar: la seva materialització; la planificació del seu llançament i la seva presentació, i el procés que cal dur a terme per garantir la seva qualitat. També, en cas que el producte s’hagi de posar a la venda, cal planificar la seva comercialització.

Aquest procediment requereix una visió de tot el procés del cicle de vida d’un disseny. També, en cas que es tracti de la gestió del disseny d’un producte creat per una empresa, cal saber com encaixarà dins dels processos que aquesta duu a terme.

Què és exactament el disseny i la gestió de projectes?

El disseny i la gestió de projectes és un procés que, prenent com a base diferents metodologies de treball, s’ocupa de gestionar la seva evolució. També s’ocupa de tenir en compte el coneixement que es genera en el transcurs del projecte per avaluar-lo, juntament amb el procés en si.

Abans de començar amb la gestió de l'evolució d’un projecte, també s’ocupa de planificar-lo des de les primeres etapes. D’aquesta manera, augmenta la implicació de l'equip encarregat de la gestió d’un projecte en la seva creació. També s’aconsegueix estendre la gestió del projecte fins a les primeres fases de la seva concepció i planificació.

Com es gestiona el disseny d’un projecte al sector gràfic?

Quan s’ha de gestionar el disseny d’un projecte relacionat amb el sector gràfic, és necessari tenir en compte les seves particularitats. Així, serà possible incorporar-les a la gestió de tots els projectes que tinguin el disseny gràfic com a fil conductor. Generalment, les fases del disseny d’un projecte relacionat amb el món gràfic són les mateixes que per a qualsevol altre tipus de projecte, però amb algunes excepcions.

Has de tenir en compte que un projecte gràfic dona una solució a un problema o necessitat de comunicació entre una empresa o persona creadora i el seu públic objectiu.

També és necessari saber que no tots els projectes del sector gràfic són iguals. Poden, per exemple, estar relacionats amb la imatge o la identitat corporativa d’una marca o producte. També amb les publicacions o l'embalatge, o poden tenir com a finalitat la creació de quelcom no tan tangible, com una pàgina web o un arxiu multimèdia.

Tenint tot això present, es pot dissenyar el projecte pensant en la gestió del disseny. Cal tenir en compte totes les seves fases: naixement de la idea, definició dels objectius i resultats, identificació de riscos i problemes, elecció de materials i elements necessaris per a la creació, planificació del procés, fer un pressupost i elaborar un “pla B” per si quelcom no surt segons el previst. És important documentar totes les fases per saber si han resultat d’utilitat per al projecte en qüestió, o si podrien resultar-ho per a projectes futurs.

De què s’encarrega un gestor de disseny?

Algú que es dedica a la gestió del disseny s'ocupa de la definició de l'enfocament i l'estratègia del projecte de disseny d’un producte o servei. Per tant, s’ocupa de plantejar les bases sobre les quals es desenvoluparà, però també de definir com es durà a terme el seu desenvolupament. A més, també ha d’harmonitzar el disseny i el desenvolupament del qual s’ocupa amb l'estratègia de l'empresa i amb la seva comercialització.

Aquesta persona té com a finalitat l'expansió d’una àrea creativa i, també, ser el nexe d’unió entre aquesta i la resta de departaments. És, en definitiva, la persona encarregada de la gestió d’un departament de disseny i de garantir que aquest encaixa amb els altres departaments. També pot ser la persona a càrrec de l'àrea creativa d’un estudi independent.

Aquestes són les bases de la gestió del disseny, així com la definició de la feina que realitzen les persones professionals que s’ocupen d’aquesta tasca i de dissenyar i gestionar projectes en el sector gràfic. Si el que t’hem explicat et crida l'atenció, comença a formar-te per convertir-te en professional de la gestió del disseny!