Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Funcions dels Dietistes i Nutricionistes

11 de maig de 2021Universitat CarlemanySalut i benestar
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Funcions dels Dietistes i Nutricionistes
Dins del marc de la dietètica humana, el perfil del dietista-nutricionista és clau per assegurar el benestar de les persones i aconseguir que, mitjançant l'alimentació, aquestes puguin tenir una bona salut.

¿Què és un dietista-nutricionista?

Un dietista-nutricionista té categoria de professional sanitari i la seva feina està dirigida a colectius i individus de qualsevol edat i condició física.

Una de les seves funciones principals és la dissenyar dietes adeqüades a les necessitats de cada persona, de manera que l'alimentació sigui una eina per preveure malalties. Entre les diferents variables, el professional haurà de tenir en compte el tipus de patologia i l'edat i estat de salut del pacient.

També és important destacar que el nutricionista treballa en diferents àmbits: atenció primaria, hospitals, sector esportiu i restauració.

¿Quines són les funcions del nutricionista-dietista?

La fi del nutricionista és aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant l'alimentació.

La seva feina té un component educatiu molt important, ja que s'encarrega d'ensenyar i aconsellar a la població a que segueixi una bona alimentació.

Per tant, aquestes són les funcions principals que duen a terme: 

 • Actuació i intervenció en la manera d'alimentar-se d'una persona o grup, sense importar l'estat de salut en què es trobin. Han de conèixer les necessitats específiques del seu client: preferències alimentícies, nivell econòmic o qualsevol altre aspecte que l'afecti directament.
 • El professional en nutrició també pot treballar en la prevenció de salut en molts àmbits: persones, empreses o institucions. A més, també té la capacitat d'elaborar i participar en programes diversos. 
 • Gestionar i assegurar que tots els aliments de les cadenes de producció estan en bon estat. En l'àmbit de la seguretat alimentària el nutricionista pot impartir formació, crear menús específics i valorar la qualitat nutritiva de l'oferta. 
 • Assessorar en el disseny de nous productes i en tots els aspectes del marketing d'aquest àmbit. 

¿Quines són les especialitats d'un nutricionista?

El nutricionista pot especialitzar-se en diversos camps, dels quals en destaquem un parell. 

Descripció i funcions del nutricionista clínic

Aquest perfil treballa amb persones que ja disposen d'un diagnòstic mèdic previ. La funció del clínic és la de treballar amb la persona perquè pugui canviar els seus hàbits d'alimentació segons les necessitats que tingui. Per exemple, pot treballar en hospitals ajudant a tractar patologies com l'obesitat o trastorns alimenticis com l'anorèxia o la bulímia, a la vegada que pot ajudar a embarassades. 

Nutricionista infantil

Per entendre la importància d'aquest especialista hem de tindre en compte que, en l'actualitat, un de cada tres nens al món té sobrepès o pateix d'obesitat. Si en edats petites no es posa remei a aquesta problema, quan aquesta persona sigui adulta pot patir estats greus de salut amb la pèrdua de qualitat de vida que això comporta. 

Una dels objectius del nutricionista és precisament aquest: reduir la tendència actual per tal que els més petits no tinguin problems de pes. Per fer-ho és imprescindible proporcionar-li's pautes que els ajudi a portar una alimentació molt més saludable. 

A més, un nutricionista infantil pot tractar trastorns alimentaris i al·lèrgies derivades dels mateixos aliments.

Nutricionista en la salut pública

També se'ls coneix com “comunitaris”. La seva tasca és crear programes preventius i promocionar la salut des de l'educació alimentària. Les seves àrees d'actuació són diverses:

 • Centres relacionats amb educació i alumnat de tota mena. 
 • Centres de justicia, presons, centres d'acollides i semblants. 
 • Benestar social: centres de gent gran, persones amb capacitats funcionals diverses o menjadors socials. 

El nutricionista de salut pública fabrica eines que milloren la salut de la població a través de programes d'intervenció específics. A més, poden treballar amb altres professionals de manera que l'esforç i responsabilitat sigui una feina compartida.