Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Higiene alimentària: en què consisteix, objectius i beneficis

20 de maig de 2022Universitat CarlemanySalut i benestar
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Higiene alimentària: en què consisteix, objectius i beneficis
La dieta és un pla alimentari o un conjunt d’hàbits que estan regulats per unes pautes específiques. Es pot seguir una dieta per aconseguir o mantenir un pes desitjat, per millorar la salut, per reduir el risc de desenvolupament de malalties cròniques, per promoure el benestar general, o fins i tot per augmentar l’esperança de vida. Amb una alimentació adequada, les persones poden disposar d’una bona salut.

Hi ha moltes qüestions a tenir en compte en el camp de la nutrició i la dietètica, i una d’elles és, sens dubte, el conjunt de fonaments de la gestió de la qualitat, seguretat i higiene alimentària.

És per això que l’alimentació és tan important, i el motiu pel qual és necessari conèixer els fonaments de la gestió de la qualitat, seguretat i higiene alimentària.

De què tracta la higiene alimentària?

Segons l’Organització Mundial de la Salut, la higiene alimentària es defineix com el conjunt de mesures que s’han de dur a terme, i les condicions que s’han de complir per tal de garantir la seguretat dels aliments en totes i cadascuna de les fases de la cadena alimentària: la producció dels aliments, el seu emmagatzematge, el transport, la conservació...

Quina és la importància de la higiene alimentària?

El motiu principal pel qual la higiene alimentària és tan important és que es tracta d’un procés fonamental per evitar contaminacions que podrien causar diferents alteracions en els aliments, les quals podrien donar lloc a certes malalties. Dit d’altra manera, la higiene alimentària és quelcom necessari per garantir el benestar de les persones que, posteriorment, consumiran els aliments. Per altra banda, l’incompliment de la normativa de la higiene alimentària pot suposar diferents sancions.

El futur de la higiene, la qualitat i la seguretat alimentària és estricte i creatiu. S’establiran regulacions més estrictes per a la producció d’aliments. Els productes també s’hauran d’adherir a pautes estrictes de qualitat i, alhora, caldrà innovar pel que fa a noves maneres de garantir que els aliments siguin segurs per al seu consum.

Quin és l’objectiu de la higiene alimentària?

Podem veure, per tant, que l’objectiu principal de la higiene alimentària és prevenir la contaminació dels aliments. En relació amb la seguretat dels aliments, cal assenyalar que els principis són fonamentals per tal que no es contaminin amb organismes nocius. I és que els microorganismes, en els aliments, poden causar malalties, inclosos problemes de salut greus com salmonel·la, botulisme i E. coli.

Algunes de les formes més habituals de contaminació provenen de la carn crua i altres productes animals, així com de productes vegetals com les verdures i les fruites que s’han rentat o manipulat amb les mans brutes, o amb un equip contaminat.

Els microorganismes també es poden introduir en els aliments durant el procés de cocció si la temperatura no és prou alta com per matar-los.

La higiene

La gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentària també està molt relacionada amb com es processen i es tracten els aliments.

Donat que vivim en una societat en la qual depenem cada vegada més del nostre subministrament d’aliments, resulta alarmant veure que augmenta el número de malalties transmeses per aliments. Per posar solució a aquest problema, és important tenir un conjunt de principis que les persones puguin seguir per garantir que els seus aliments siguin segurs per consumir.

La higiene dels aliments és important per a la seguretat i la salut de totes aquelles persones que ingereixen aliments.

Les malalties transmeses pels aliments poden ser causades per diferents tipus de bactèries, virus, paràsits o substàncies químiques. Per evitar aquests riscos, és fonamental seguir aquestes pautes:

 • Utilitzar aigua potable i matèries primes.
 • Separar aliments crus i cuits.
 • Rentar i desinfectar les superfícies on es manipulen els aliments.

Prevenció de la contaminació creuada

En la gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentària, la prevenció de la contaminació creuada és un dels principis que cal tenir més en compte. Aquesta es dona quan un tipus d’aliment toca un altre tipus d’aliment diferent; això no sempre és intencional, i no sempre és fàcil evitar que passi.

El primer pas per prevenir la contaminació creuada dels aliments és comprendre què passa quan dos o més aliments es barregen durant la preparació o l’emmagatzematge. Per exemple, quan els sucs de la carn crua gotegen sobre verdures cuites, o quan la carn crua cau sobre un bistec cuit en una paella.

El segon pas és assegurar-se que l’entorn de la cuina segueix certes normes, que evitaran que això passi. Hi ha tres normes principals per aconseguir-ho:

 • Tenir àrees de preparació diferents per als diferents tipus d’aliments.
 • Utilitzar taules de tall diferents per a cada tipus d’aliment.
 • Tenir les mans sempre netes en el moment de començar a cuinar.
 • Netejar i desinfectar exhaustivament els utensilis i superfícies que s’hagin utilitzat, si han estat en contacte amb carn, aus o marisc cru.

La implementació del sistema de qualitat

El primer pas és escollir el sistema a seguir. Aquest procés sol requerir temps i pot implicar algunes etapes abans de seleccionar el millor sistema. Les pràctiques actuals d’una empresa, la seva indústria i la mida de la seva petjada de carboni són factors que també s’han de tenir en compte. A continuació, caldrà definir un procés per implementar el sistema de gestió de qualitat escollit.

És important que una organització comenci per definir el que vol que el seu sistema de gestió de la qualitat faci per a tal organització; això farà que sigui possible enfocar-se més i, per tant, tenir èxit en una situació específica. També és important saber quin tipus de marc necessita una organització; pot ser un marc estàndard o un marc personalitzat que s’ajusti a les seves necessitats específiques.

Quins beneficis ofereix obtenir una bona higiene alimentària?

En resum, una bona higiene alimentària ofereix els següents beneficis:

 • Es prevenen diferents tipus de malalties que es poden transmetre a través dels aliments.
 • Es garanteix una major qualitat dels aliments.
 • Suposa una millora en els estàndards de la indústria alimentària.
 • Es protegeixen els aliments de manera més segura.
 • En general, suposa una millora molt important per a la salut de les persones.

En resum, la higiene i seguretat dels aliments és fonamental per tal que les persones que els consumeixen no pateixin efectes nocius en la seva salut. Per això, no només és necessari que les persones adoptin bones pràctiques en el moment de manipular-los, sinó que les empreses també han de seguir les polítiques adequades.