Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

5 diferències entre microeconomia i macroeconomia

20 de març de 2024Universitat CarlemanyTecnologia i innovació
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • 5 diferències entre microeconomia i macroeconomia
Microeconomia i macroeconomia són conceptes molt importants, amb els quals qualsevol persona interessada en emprendre o en endinsar-se en el món de l’economia hauria d’estar familiaritzada. T’expliquem quines són les diferències entre microeconomia i macroeconomia, i què has de tenir en compte per extreure conclusions sobre el comportament de variables i agents econòmics.

A més, conèixer les diferències entre ambdues disciplines et serà de gran ajuda en el moment de gestionar una base de dades.

Les 5 diferències principals entre microeconomia i macroeconomia que has de conèixer

El primer que has de saber és que microeconomia i macroeconomia són disciplines complementàries. Per entendre la segona, és bo comprendre diferents qüestions de la primera, i viceversa. Tant si en el teu dia a dia maneges termes relacionats únicament amb la microeconomia, com si et trobes principalment amb conceptes de macroeconomia, tenir coneixements d’ambdues et resultarà de gran utilitat.

L’estudi de totes dues disciplines és fonamental per a qualsevol economista o analista. És cert que, depenent de quina sigui la teva professió, és normal que donis més importància a uns factors o a uns altres. Tenir-ho en compte és important per no prioritzar les tasques equivocades, i per comptar amb una visió àmplia del context.

Dit això, hi ha importants diferències entre microeconomia i macroeconomia, tant en el camp d’estudi com en la metodologia. En parlem a continuació.

Objecte d’anàlisi

La principal diferència entre la microeconomia i la macroeconomia és l’objecte d’anàlisi d’aquestes disciplines. La microeconomia es dedica, bàsicament, al comportament dels agents econòmics, com empreses, famílies o governs (sector públic econòmic). El que es busca és saber com actua un determinat col·lectiu. Si féssim un símil, podríem dir que prenem la lupa per fixar-nos en els detalls del que passa en l’economia.

En canvi, la macroeconomia realitza una anàlisi en un pla macro, és a dir, sobre les variables agregades d’un territori (ciutat, província, comunitat autònoma o estat) o del món. Seguint amb els símils, podríem dir que és com realitzar una fotografia general del conjunt, sense tenir en compte peculiaritats sectorials.

Variables utilitzades

Les variables que s’utilitzen per mesurar els comportaments o estadístiques són una altra de les principals diferències entre microeconomia i macroeconomia. Tot i això, les eines de càlcul no són diferents, i hi ha moltes ocasiones en què fins i tot les fórmules coincideixen. El que passa és que, com que l’objecte d’estudi és diferent, també ho són les variables.

Per realitzar una anàlisi, la microeconomia sol utilitzar variables com el consum de les llars, la producció d’una empresa, les preferències i gustos dels consumidors i les consumidores, la quantia de les inversions personals, o les actituds davant els riscos, entre altres exemples. Es busquen dades concretes i que puguin servir per analitzar una realitat objectiva reduïda. Aquestes dades serveixen, en moltes ocasions, per realitzar estudis de mercat.

La macroeconomia, per altra banda, pren variables globals. Aquestes són resultants, en ocasions, de l’agregació de dades analitzades en la microeconomia. L’indicador per excel·lència és el PIB (producte interior brut), tant el mundial com el de cada país. Existeixen altres variables d’ús comú, com són la taxa d’atur, el deute públic o la balança de pagaments. En els últims anys, l’IDH (índex de desenvolupament humà) ha adquirit rellevància, tot i no ser una variable macroeconòmica.

Diferent afectació

Com ja hem dit al principi, ambdues disciplines estan interrelacionades i són complementàries. Ara bé, de cap manera es veuen afectades de la mateixa manera, i això és quelcom que convé assenyalar.

Per exemple, la macroeconomia no necessàriament s’ha de veure afectada pel que passa a nivell “micro”. Dit d’altra manera, que una empresa faci fallida pot ser irrellevant a nivells macro. El que sí que començaria a resultar important a nivell macro és que la quantitat d’empreses que fan fallida sigui major a l’habitual, però aquest seria un altre tipus d’anàlisi. El resultat és que no és una disciplina aconsellable si el que vols és comprovar com la teva empresa pot vendre un producte “X” millor que la competència.

Passa el mateix a la inversa. És cert que un període de recessió (PIB negatiu) sol afectar l’entorn global, però també és perfectament possible que hi hagi empreses a les quals això no els afecti o que, fins i tot, treballin més a causa d’aquesta situació.

Com a conseqüència, tot i haver-hi similituds, és essencial assenyalar que les anàlisis no són necessàriament determinants, ni en un sentit ni en l’altre.

Camps d’aplicació

El camp d’aplicació d’ambdues disciplines també és diferent, i constitueix un altre dels elements clau que cal tenir en compte.

La microeconomia està més enfocada a polítiques sectorials. Per exemple, aquesta s’ocupa d’elements com el medi ambient, la regulació econòmica, la bretxa salarial i la sostenibilitat, entre altres exemples. Aquestes qüestions han pres protagonisme al llarg dels últims anys, i és per això que també tenen repercussions macroeconòmiques.

La macroeconomia s’aplica, principalment, en polítiques globals. D’aquestes, és possible destacar l’economia nacional o internacional. Quan una institució vol transmetre una informació concreta sobre un país, pren dades globals.

Agents diferents

Per últim, els agents també són una altra de les principals diferències entre microeconomia i macroeconomia. Els estudis d’ambdues disciplines, en general, es realitzen per agents diferents, tot i que de vegades poden coincidir, especialment quan una política sectorial es considera prioritària.

Les variables de la microeconomia, en general, són importants per a empresaris i empresàries, treballadors i treballadores, i consumidors i consumidores. Els governs també poden interessar-s’hi, però, en general, ho fan a petita escala. Per suposat, l’anàlisi d’aquestes variables també és important per a altres col·lectius, com les persones gerents.

Per altra banda, les variables de la macroeconomia són objecte d’interès de governs i d’institucions internacionals financeres, com són el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional (FMI).

Com hem pogut veure, aquests dos conceptes són complementaris, i conèixer les característiques principals d’un d’ells ens ajuda a comprendre l’altre molt millor. És important que coneguis, però, les diferències entre totes dues disciplines, especialment si vols dedicar-te a l’economia.