Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Diferència entre energies renovables i no renovables

8 de gener de 2021Universitat CarlemanyODS
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Diferència entre energies renovables i no renovables
Tothom ha sentit a parlar, alguna vegada, sobre les energies renovables i no renovables. Però, realment se sap en què es diferencien les unes de les altres? A continuació, detallem els trets més distintius d’aquests dos tipus d’energies.

Existeixen diversos tipus de recursos naturals dins l’energia renovable: l’energia eòlica, hidràulica, solar, combustible de biomassa i geotèrmica. A més, donada la importància d’aquest tipus d’energia, constantment s’estan realitzant investigacions per tal de trobar altres fonts alternatives a les energies no renovables. Entre aquestes últimes, trobem els combustibles com el carbó, el petroli, o l’energia nuclear, procedent de l’urani.

Què són les energies renovables?

Aquests recursos estan disponibles de manera natural, i la seva creació no es veu afectada per l’impacte de cap ésser viu.

Debut a l’ús que en fem, aquests recursos no estan presents en la seva forma pura i, per tant, recursos com l’aigua o la llum solar s’han d’utilitzar amb compte. És necessari realitzar una administració correcta tant de la quantitat com de la qualitat, de manera que les generacions futures també puguin utilitzar aquests recursos. A continuació parlem d’alguns dels principals tipus d’energies renovables.

En primer lloc, l’energia hidroelèctrica, és a dir, l’aigua, és considerada un dels recursos renovables més importants. Segons Iberdrola, se n’aprofita el rendiment entre un 90 i un 95 %.

L’energia solar és aquella que s’obté del sol, i és una de les formes més pures de font d’energia natural i renovable. S’utilitza per a diverses finalitats, com per escalfar l’aigua, generar electricitat o dessalar l’aigua del mar, entre d’altres.

Un altre dels principals tipus d’energies renovables és l’energia eòlica, que s’aconsegueix mitjançant l’ús del vent per generar electricitat. Per altra banda, l’energia geotèrmica s’aconsegueix de la Terra. La de biomassa s’obté a partir de residus d’animals i plantes, i s’utilitza per produir calor i electricitat.

Què són les energies no renovables?

Les energies no renovables, tal com ja hem comentat, són els combustibles fòssils, que s’han creat al llarg dels segles, i que són restes d’animals i plantes. La seva característica principal és que no es poden reposar. El carbó, el petroli, els minerals i els gasos naturals són exemples comuns de recursos no renovables.

El carbó s’utilitza per generar electricitat, mentre que el petroli s’utilitza de diverses maneres, ja que proporciona gasolina, butà, gasoil o querosè per als avions. Molts cosmètics, lubricants o plàstics són productes derivats del petroli. Per altra banda, l’energia nuclear també és no renovable, ja que el combustible que s’utilitza per la seva producció és l’urani.

Similituds entre ambdós tipus d’energies

Tot i que existeixen diverses diferències, que després explicarem, també hi ha semblances entre aquestes maneres d’aconseguir l’energia que les persones consumim. Principalment, cal destacar dues característiques similars entre les energies renovables i no renovables: ambdós tipus d’energies es troben a la naturalesa, i són molt valuoses.

Diferència principal entre les energies renovables i no renovables

La diferència principal entre les energies renovables i no renovables és la següent: les no renovables s’obtenen a partir de restes antigues i fossilitzades de plantes i animals que van viure a la terra fa molt temps. A més, es necessita una important quantitat de temps per tal que aquests recursos es creïn i es reposin de manera natural.

Per altra banda, les energies que sí que són renovables es reposen de manera molt més ràpida. Pel que fa al període de temps, és possible establir la següent comparació: el petroli, per exemple, tarda entre desenes i cents de milions d’anys a formar-se. L’energia eòlica, l’energia solar i la majoria dels demés tipus d’energies sostenibles sobre les quals hem parlat són de creació instantània. El vent i el sol apareixen sempre, i cada vegada que això passi, s’estaran generant nous recursos energètics sostenibles.

Una altra diferència important entre energies renovables i no renovables és que les primeres no contaminen.

Energia no renovable i canvi climàtic

Quan es cremen el carbó, el gas natural i el petroli per produir energia, s’emeten gasos que atrapen la calor, com el diòxid de carboni, i aquest procés és un dels causants del canvi climàtic.

Per altra banda, els combustibles fòssils són materials que contenen hidrocarburs, com el carbó o el gas, els quals es troben a l’escorça terrestre i es formen en el passat geològic a partir de restes d’organismes vius. Aquestes fonts d’energia representen la major part de les emissions de gasos de l’efecte d’hivernacle del món.

Si aquestes emissions continuen sense restriccions, l’atmosfera podria escalfar-se fins a 2.7 graus Fahrenheit per sobre dels nivells preindustrials a l’any 2040, tal com indica l’últim informe del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, un grup de científics internacionals habilitats per les Nacions Unides per proporcionar assessorament.

Els científics afirmen que aquest augment de la temperatura podria amenaçar la vida al planeta de moltes maneres diferents, inclosa la presència d’una escassetat greu d’aigua. Hi hauria més contaminació a l’aire, el nivell del mar creixeria, es perdria l’hàbitat natural de moltes espècies... També hi hauria més onades de calor, es desfarien els casquets polars i desapareixerien els esculls de coral de tot el món.

Durant els últims 150 anys, els éssers humans han sigut, i segueixen sent, els responsables de l’augment de la gran majoria d’aquests gasos a l’atmosfera, i la crema de combustibles fòssils a través d’activitats és la millor manera d’accelerar aquest procés. És per això que cal ser conscients de la situació actual del planeta, i conèixer en detall les característiques de les energies renovables i no renovables, així com els avantatges de les primeres, i les conseqüències de les segones.

Energies Renovables per al Desenvolupament Sostenible

Si vols formar-te i seguir aprenent sobre diverses maneres de reduir el canvi climàtic, et convidem a informar-te sobre lanostra oferta formativa. Entre altres, aprendràs a planificar i gestionar els diversos recursos energètics; a identificar els impactes ambientals de diversos projectes; a interpretar les diverses normatives internacionals pel que fa a l’ús d’energies renovables, i a idear solucions que contribueixin a millorar la salut del planeta, gràcies a l’ús d’energies renovables, reduint l’impacte mediambiental.