Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Quines són les 10 competències professionals més buscades?

30 de desembre de 2023Universitat CarlemanyEmpleabilitat
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Quines són les 10 competències professionals més buscades?
Les competències professionals són qualitats que ajuden a predir l’èxit que tindrà una persona respecte a les altres. No parlem d’èxit en termes d’assoliments de guanys, sinó de l’èxit d’aconseguir resultats d’una manera eficient i diferenciant-se de les altres persones de manera positiva.
10 competencias

Les competències van més enllà de fer les coses bé o de manera correcta; profunditzen en el com es fan.

Què són les competències professionals?

En ocasions, podem parlar de competències amb el terme “habilitats toves”, que són un conjunt de trets de la personalitat, productius, que caracteritzen les relacions d’una persona en un medi. Es basen en tres elements funcionals clau: interpersonals, socials i professionals.

Tal com hem comentat, aquestes competències professionals permeten a la persona que les posseeix i entrena augmentar la seva productivitat i, a més, obtenir reconeixement. S’ha demostrat en diversos estudis que, per determinar l’èxit professional, no és suficient tenir en compte els coneixements adquirits o l’experiència, tal com s’havia pensat durant tant temps.

Spencer & Spencer van utilitzar la metàfora de l’iceberg per explicar el model de competències i descriure el que veiem i no veiem d’una persona. Van concloure que mostrem només el 15% del que som, i el 85% restant es manté ocult als altres. Aquesta part oculta és, precisament, la que hem d’identificar i avaluar.

Aquestes característiques que no es veuen són les que permeten arribar a l’excel·lència i mantenir l’èxit a llarg termini.

Per què estan tan buscades al món laboral aquestes competències

Les competències professionals permeten a les empreses i organitzacions reclutar el millor talent, comptar amb professionals que aportin al negoci, i també al conjunt de la marca.

Si aquestes empreses seleccionen seguint un procés basat en aquestes competències, s’asseguren que seleccionen els millors professionals en tots els sentits. A més, si incorporen el sistema de desenvolupament professional de la seva plantilla tenint en compte aquest concepte, fomentaran aquesta evolució dels seus equips.

Un altre benefici de tenir en compte aquestes competències durant el procés de selecció és que proporcionen informació sobre de quina manera una persona es relacionarà i durà a terme la seva feina. Cal tenir present que qualsevol persona que forma part d’una organització té un impacte, d’una manera o altra, en allò que l’envolta.

Quins tipus de competències professionals hi ha?

La categorització de competències és àmplia, i diversos autors han presentat els seus models per conceptualitzar-les i agrupar-les. El que sí està consensuat és que existeixen diferents dimensions en les quals es desenvolupen les competències en funció del seu objectiu i el resultat que permeten obtenir.

 • Autoimatge: quina és la valoració que una persona fa de si mateixa i les seves competències.

 • Trets: característiques que estan relacionades amb la personalitat i que són més estables al llarg del temps.

 • Motius: el que fa que una persona s’impulsi, actuï i prengui decisions en diferents situacions i moments de la seva vida.

 • Habilitats: el que ha adquirit mitjançant l’aprenentatge a través de la seva pròpia experiència.

 • Coneixement: allò que ha incorporat al seu repertori i saber.

 • Rol social: de quina manera es posiciona respecte al grup i el context.

Quines són les 10 competències laborals més buscades per les empreses del món laboral actualment?

 1. Capacitat d’aprenentatge. Aquí es fa referència a la curiositat, la importància que se li concedeix al fet d’avançar, la visió de la formació com a eina que permet el desenvolupament de la nostra ment i l’amplitud de les nostres perspectives.

 2. Sociabilitat. Les persones sociables que, a més, utilitzen models de comunicació assertius en el seu dia a dia tendeixen a generar vincles amb les altres persones que els faciliten el seu desenvolupament personal i professional. A més, qui no vol treballar amb persones agradables que socialitzen?

 3. Resolució de problemes. En un entorn professional, independentment del tipus o mida de l’empresa, es donen situacions problemàtiques que requereixen solucions. La capacitat de donar resposta a aquestes situacions és molt valorada en contextos canviants.

 4. Organització. No només pel que fa a la pròpia organització, sinó també en relació amb la integració dels propis mètodes i rutines en una organització superior. Adoptant processos i sistemes organitzatius que no són propis del perfil en qüestió.

 5. Positivitat. Sense arribar a una actitud de veure-ho tot com un camí de roses. El més ideal és arribar a ser capaç de veure les situacions problemàtiques com fets que es poden gestionar de diverses maneres, i que no necessàriament han de suposar el pitjor dels problemes o un contratemps insalvable. Amb realisme i fent les coses de forma pràctica, poden abordar-se les situacions d’una manera optimista.

 6. Professionalitat i responsabilitat. Aquelles persones que, en el seu dia a dia, es comporten amb responsabilitat i mostrant que són capaces de fer la seva feina de manera constant són un model i, per tant, interessen a les empreses.

 7. Treball en equip. Sempre que el treball estigui organitzat de manera que impliqui diferents professionals per al seu desenvolupament, aquesta competència serà molt valorada.

 8. Motivació i dedicació. Es tracta de la combinació perfecte per obtenir resultats que tinguin repercussió en el propi exercici de la professió i en aquell que les altres persones perceben.

 9. Comunicació. Una comunicació assertiva i empàtica, que faci possible establir relacions i faciliti el treball en equip.

 10. Adaptabilitat. La flexibilitat i la capacitat d’adaptar-se a diferents contextos i situacions permet que la feina es desenvolupi en condicions òptimes. Hem après que l’estabilitat laboral no és tan habitual i que els canvis són part de tota trajectòria personal i professional.

3 exemples de competències laborals que et poden donar una feina de futur

Segons els principals portals d’ocupació, les competències més demandades en perfils, sobretot de lideratge, són:

 1. Impacte i influència. Aconseguir, a través de la persuasió i convicció, que els equips realitzin determinades accions.

 2. Orientació a l’objectiu. Ser capaç de mantenir el focus, independentment de les circumstàncies.

 3. Equitat. Oferir un tracte just i igualitari i facilitar la integració i inclusió de qualsevol persona professional.

Conclusió

A la Universitat Carlemany plantegem la nostra labor educativa des de l’adquisició i la millora de les competències, no únicament mitjançant l’adquisició de coneixements.

Pots consultar el nostre Bàtxelor en Administració d’Empreses i tots els nostres altres programes, i escollir aquell que més s’adapti als teus objectius. Si vols, et podem ajudar a escollir. T’esperem.