Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Què és l’arquitectura sostenible i per què és tan important?

Universitat CarlemanyDesenvolupament sostenible
 • Home
 • Actualitat
 • Blog
 • Què és l’arquitectura sostenible i per què és tan important?
Actualment, la sostenibilitat és fonamental, i l’arquitectura és un dels sectors en què s’està fent un esforç per utilitzar materials i tècniques que converteixin aquesta disciplina en arquitectura sostenible.

Són molts els edificis que es construeixen pensant en no perjudicar el medi ambient, i aquests són totalment funcionals i compten amb un disseny espectacular. Tot i això, per parlar d’arquitectura sostenible és essencial conèixer quins són els seus principis bàsics, així com el seu objectiu elemental.

L’objectiu de l’arquitectura sostenible

L’objectiu de l’arquitectura sostenible és, segons la Sustainable Development Goals Fund (SDGF), tenir un impacte el més petit possible en la naturalesa. En ocasions, es destrueixen hàbitats per construir, però gràcies a l’ecoarquitectura, els projectes s’integren en aquests hàbitats per minimitzar l’impacte que això pot tenir sobre el medi ambient.

La manera d’aconseguir l’objectiu és utilitzar tècniques i materials que siguin més respectuosos amb la naturalesa que els tradicionals, quelcom del que parlarem més endavant.

Tipus d’arquitectura sostenible

Existeixen diferents tipus d’arquitectura sostenible, els quals comparteixen el mateix objectiu: construir edificis seguint tècniques i utilitzant materials que redueixin la despesa d’energia i no resultin perjudicials per al planeta. A continuació parlem de diferents models d’arquitectura sostenible:

 • Arquitectura biomimètica. Està inspirada en els ecosistemes, i la seva característica principal és el fet que pretén imitar la naturalesa.
 • Arquitectura bioclimàtica. Pretén construir edificis sostenibles, aprofitant les condicions i el clima de l’espai en qüestió.
 • Bioconstrucció. Està basada en l’ús de materials que són reciclats o naturals, i que resulten beneficiosos per al planeta.

Principis i tècniques per a l’arquitectura sostenible

L’arquitectura sostenible es basa en uns principis elementals, entre els quals podem trobar els següents:

 • L’ús d’energies alternatives: és una de les bases de l’arquitectura verda, ja que utilitzant aquestes energies no es fa un consum de les que no són renovables. Utilitzar fonts d’energia com l’eòlica o la solar garanteix el subministrament energètic en els edificis de manera sostenible.
 • Reutilització dels materials: l’ús dels materials reciclats és una de les tècniques que utilitza l’arquitectura sostenible. La fabricació de materials com el plàstic és costosa per al medi ambient; per aquest motiu, la seva reutilització és una manera de contribuir a la conservació de la naturalesa.
 • L’elecció de l’emplaçament adequat: cada edifici presenta unes necessitats úniques, i per això és molt important realitzar una correcta valoració de l’entorn en què l’edifici es construirà.
 • L’estalvi d’energia: en aquesta mateixa línia, estalviar energia és quelcom bàsic. Si es realitza una correcta tria de l’emplaçament de l’edifici, és possible aprofitar els mateixos recursos naturals de tal lloc, i aïllant-lo de la manera adequada, també es pot estalviar molta energia.

Elements sostenibles de l’arquitectura: Quins materials s’utilitzen?

Com ja hem comentat, una de les claus de l’arquitectura sostenible és l’ús de materials respectuosos amb la naturalesa. Aquests s’han de poder reutilitzar o reciclar, i tenir una vida útil llarga. El més ideal és que es tracti de materials naturals, procedents del medi en què vivim, i que no siguin fàcilment alterables per condicions com el fred o la calor, per exemple.

Dins el sector, hi ha alguns materials que s’utilitzen molt sovint i que són completament sostenibles. La fusta és la matèria prima constructiva que té menys impacte en la naturalesa pel que fa a la seva producció i vida útil; per garantir que és sostenible, però, ha d’estar certificada.

Per altra banda, hi ha altres materials també sostenibles que poden utilitzar-se, per exemple, per als aïllaments dels edificis. Un d’ells és la cel·lulosa. Aquest material no només és completament reciclable, sinó que es pot obtenir d’altres productes, com els diaris. El seu avantatge principal és que no genera gens de residu, i afavoreix l’eficiència energètica, ja que ajuda a regular la temperatura.

Materials reciclats

Pel que fa als materials reciclats, és necessari remarcar que aquests són productes residuals que altres han tirat, i que s’utilitzen per crear altres materials constructius. Un exemple poden ser restes de pedra o de marbre procedents de pedreres, o fins i tot excedents industrials que s’utilitzen en els processos, com el fang.

Actualment, hi ha tècniques que s’utilitzen per fabricar els materials que es necessiten a partir d’altres. Un exemple és l’elaboració del formigó utilitzant el cautxú procedent de pneumàtics que ja no s’utilitzen.

L’objectiu principal és fer que l’empremta ecològica sigui el més petita possible amb l’ús d’aquests materials, convertint així els edificis en un gran exemple d’arquitectura sostenible.

Entre els materials que són duradors, més econòmics i amb un nivell de toxicitat nul, també trobem el ciment, diverses argiles, pedres i la tova.

La llei espanyola estipula que cal fer servir materials que tinguin el mínim nivell d’emissions de gasos a l’atmosfera, i que aquests han de ser reciclables. La norma que regula aquest precepte és la Declaració Ambiental dels Productes Europea. A nivell nacional, és l’associació AENOR.

Beneficis de l’arquitectura sostenible

Com ja hem anat veient, l’arquitectura sostenible suposa una gran quantitat de beneficis per al planeta. A continuació resumim els principals:

 • L’arquitectura sostenible permet estalviar energia.
 • Causa una disminució important en les despeses.
 • Els materials utilitzats no només són beneficiosos per al medi ambient, sinó que també tenen una vida útil molt llarga.
 • Contribueix a disminuir l’escalfament global, ja que requereix una menor quantitat d’energia i, per tant, les emissions de CO2 són molt menors.
 • Contribueix a protegir els ecosistemes i la biodiversitat.
 • Resulta beneficiosa per a la salut de les persones.

L’emergència climàtica en què ens trobem fa que tota Europa avanci a passes gegants pel que fa a la sostenibilitat en l’arquitectura, quelcom que es fomenta gràcies a l’estratègia Europa 2020, promoguda per la Unió Europea, i que fomenta la creació de ciutats eco-friendly.

Són molts els països que s’uneixen a la iniciativa per disminuir els efectes no només del canvi climàtic, sinó també de la crisis pel que fa a l’ús d’energia a tot el món.

A la Universitat Carlemany també ens comprometem amb el medi ambient, i és per això que comptem amb un Pla d’Acció ODS en què es defineix com treballem per contribuir al desenvolupament sostenible.