Logo UCMA
Solicita Información
+376 878 300

Les 7 aptituds organitzatives més valorades

21 de febrer de 2022Universitat CarlemanyEmpleabilitat
  • Home
  • Actualitat
  • Blog
  • Les 7 aptituds organitzatives més valorades
Coneixes les aptituds organitzatives més valorades per les empreses actualment? Les empreses, quan busquen candidats per a un lloc de treball concret, a més de fixar-se en la formació i experiència dels sol·licitants, també valoren molt positivament tota una sèrie d’aptituds organitzatives.

Alguns exemples són la capacitat dels treballadors de gestionar el temps, el treball en equip, la flexibilitat i disposició a adaptar-se a diferents situacions, i la capacitat de prendre decisions, entre altres aspectes.

Què és l’aptitud d’organització?

Les competències i l’aptitud d’organització són elements clau en qualsevol lloc de treball, i són quelcom que el departament de recursos humans de les empreses avalua i valora quan busquen el candidat amb el perfil ideal per cobrir una vacant específica. Quan parlem d’aptitud d’organització, ens referim al conjunt de competències que una persona ha de tenir per tal d’organitzar, planificar i dur a terme les diferents activitats que el seu lloc de treball requereix. Aquestes capacitats seran necessàries per tal que els treballadors puguin realitzar les seves tasques de manera eficaç. Així, el seu rendiment també serà més alt, i la seva feina contribuirà a aconseguir que l’empresa compleixi els seus objectius.

L’aptitud d’organització és quelcom molt important en qualsevol lloc de treball d’una empresa. És necessari que tots els membres d’un equip disposin d’aptituds i competències que els permetin organitzar, gestionar i realitzar les tasques de manera eficaç. D’aquesta manera, serà possible augmentar la productivitat, fer un ús adequat del temps i treure el màxim profit als recursos disponibles.

Malgrat que diferents empreses poden necessitar treballadors que disposin d’aptituds organitzatives diferents, en funció de la cultura, els objectius i el funcionament de l’empresa, hi ha diverses aptituds organitzatives que podem tenir que ens poden resultar de gran utilitat en qualsevol lloc de treball. Alguns exemples són la capacitat d’adaptació, el lideratge o l’atenció dividida, entre d’altres.

Quines de les aptituds organitzatives més valorades podem tenir?

Són moltes les habilitats organitzatives que podem tenir i que poden ajudar-nos en el moment de realitzar la nostra feina. Disposar d’aquestes capacitats ens permetrà millorar la nostra productivitat i treballar de manera més eficaç. Es tracta de quelcom que no només beneficia a l’empresa, sinó també als treballadors, ja que els ajuda a mantenir-se motivats i contribueix a reduir l’estrès. A continuació, parlem de diverses aptituds organitzatives que podem tenir i que, a més de resultar-nos de gran utilitat a nivell personal, són molt valorades per les empreses.

Capacitat d’adaptació

La capacitat d’adaptar-se a noves situacions és una de les habilitats organitzatives més valorades per les empreses. Quan s’estableix un procediment a seguir o un pla d’acció, hi ha ocasions en què poden sorgir inconvenients, i això fa que hàgim de replantejar certs procediments. En aquests casos, és necessari tenir la capacitat d’adaptar-se per saber trobar les solucions adequades. A més, tenir una bona capacitat d’adaptació ens ajuda a fer front a possibles canvis amb major facilitat, i a acostumar-nos a nous procediments de treball d’una manera més ràpida.

Lideratge

El lideratge també és una altra de les aptituds organitzatives més valorades, especialment en aquells llocs de treball en què la persona en qüestió ha de dirigir un equip. Per tal d’organitzar, dividir i gestionar les diverses tasques a realitzar en un equip, la persona que el dirigeix ha de tenir la capacitat de saber comunicar idees clarament, escoltar les opinions i preferències dels diferents components de l’equip o departament, i gestionar possibles problemes que puguin sorgir en el dia a dia.

Planificació

La planificació, per suposat, també és una aptitud organitzativa clau. El fet d’anticipar-nos als fets i planificar els procediments a seguir ens permet estalviar temps i recursos, a més de facilitar-nos la feina. Per altra banda, tenir una bona capacitat de planificació és indispensable per assegurar-nos que complim els terminis d’entrega. A més, és una aptitud organitzativa que ens permet gestionar el temps i organitzar-nos les tasques amb antelació, i això ajuda a disminuir l’estrès i a augmentar la productivitat.

Concentració, una altra de les aptituds organitzatives més valorades

El principal motiu pel qual la concentració és una de les aptituds organitzatives més valorades per les empreses és que es tracta d’una capacitat que ens permet treballar de manera eficaç. Ser capaços de concentrar-nos quan realitzem una tasca concreta no només ens ajuda a evitar possibles errors, sinó que també ens estalvia temps. Si un treballador realitza una tasca sense estar del tot concentrat, serà més probable que cometi equivocacions o que oblidi detalls importants. A més, també haurà de dedicar temps addicional a repassar la feina en qüestió.

Atenció dividida

Quan parlem d’atenció dividida, ens referim a la capacitat de poder canviar d’una tasca a una altra amb facilitat, i després tornar a l’anterior. Hi ha llocs de treball i situacions laborals en què, a vegades, és necessari estar pendents de més d’una tasca. L’atenció dividida consisteix justament en això: tenir agilitat en el moment de fer un canvi i parar atenció a quelcom diferent al que estàvem fent. Un exemple és una situació en què una persona està redactant un informe, i rep una trucada sobre un tema o una tasca completament diferent.

Gestió del temps

Saber gestionar i repartir el temps de manera eficaç és quelcom molt important tant per als treballadors com per a l’empresa. Per una banda, administrar el temps de la manera adequada ajuda a reduir la possibilitat que sorgeixin imprevistos a última hora. Per altra, ens permet assegurar-nos que disposem del temps suficient per dur a terme les diferents tasques.

Anticipació

Per últim, no podem oblidar-nos de la capacitat d’anticipació, que és una altra de les aptituds organitzatives més valorades i necessàries. Ens referim a l’habilitat d’avançar-nos a les situacions, per tal d’organitzar els processos i les tasques amb temps. A més, saber avançar-nos als esdeveniments ens permetrà identificar possibles inconvenients que puguin sorgir durant un procés. D'aquesta manera, podrem buscar les solucions amb antelació.

En els nostres programes, a més d’obtenir una formació completa i especialitzada, també podràs adquirir i treballar noves aptituds organitzatives. Aquestes et resultaran de gran utilitat durant la teva trajectòria acadèmica, i et prepararan per al teu futur professional.